MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Hai Tuần XI

Bài Đọc I: (Năm I) 2 Cr 6, 1-10

"Chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, với tư cách là những người cộng sự với Chúa Giêsu, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô ích. Quả thật Chúa phán: "Dịp thuận tiện đến, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày cứu thoát, Ta đã cứu vớt ngươi". Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát. Chúng tôi không hề làm cớ cho ai phải vấp phạm, để công việc phục vụ của chúng tôi khỏi bị đàm tiếu. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa, với hết lòng kiên nhẫn: trong gian truân thiếu thốn, nguy khốn, đòn vọt, tù đày, biến loạn, khó nhọc, nhịn ăn, nhịn ngủ với lòng thanh khiết, am hiểu, đại lượng, dịu dàng, bằng sức mạnh Thánh Thần, bằng lòng yêu thương không giả dối, bằng lời chân thật, và bằng quyền năng Thiên Chúa; nhờ khí giới công chính bên tả bên hữu; trải qua vinh quang cũng như tủi nhục, tiếng xấu cũng như tiếng tốt, bị coi là phường bịp bợm, mặc dầu là chân thành; bị coi là vô danh, nhưng hằng được biết đến; bị coi là đang giẫy chết, nhưng này chúng tôi vẫn sống; bị coi như bị gia hình, mà nào đã chết đâu; bị coi như phải ưu sầu, nhưng chúng tôi vẫn luôn an vui; bị coi là kẻ nghèo túng, nhưng chúng tôi lại làm cho nhiều người được giàu có; bị coi như không có gì, nhưng chúng tôi làm chủ tất cả.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Đáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. - Đáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Đáp.

 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 5, 38-42

"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Luật xưa dạy rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Phạm nhân phải đền bù tương xứng với thiệt hại đã gây nên. Còn Chúa, Chúa dạy chúng ta phải quảng đại bao dung. Lấy ân báo oán, lấy yêu thương báo hận thù. Chúa muốn con cái Chúa trải rộng tình thương cho tất cả mọi người, kể cả thù địch. Phải biết yêu như Chúa đã yêu.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa! Lời Chúa dạy khó quá đối với con người yếu đuối, ích kỷ của chúng con. Chúng con làm sao thi hành được? Nhưng chúng con tin Lời Chúa có sức mạnh biến đổi. Xin Chúa biến đổi chúng con mỗi ngày càng nên giống Chúa hơn để chúng con biết quảng đại, bao dung và vô vị lợi như Chúa. Amen. 

THỨ HAI CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 5,38-42)

Chúa dạy: “Luật dạy mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy bảo anh em: đừng chống người ác, trái lại, nếu bị ai vả má phải, hãy giơ cả má bên trái nữa. Nếu có ai kiện anh đ lấy áo trong của anh, thì hãy đ cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm đường, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, hãy cho; ai muốn vay mượn, đừng ngoảnh mặt đi.”

Bài học Chúa dạy thâm thuý. Người nghĩ xấu, làm xấu, tâm địa hẹp hòi, không muốn nhượng ai, quyết tâm thực hiện ước muốn, dù phải dùng vũ lực, mánh mung bất chính hại người. Việt nam cũng có câu: “một câu nhịn là chín câu lành. ”

Lạy Chúa, sống trong xã hội phức tạp, đầy kẻ xấu, nhiều khi chúng con không biết ứng xử sao đ mọi bề vẹn toàn, nhất là với người bất hảo, hung dữ. Bài học Chúa dạy thật thâm thuý, ch cần tâm niệm một điều: khi làm gì, cn thận trong suy nghĩ, nhất là với kẻ ác tâm, muốn đạt kết quả bng bất cứ giá nào, càng cần thận trọng hơn nữa, tránh đôi co, thiệt hơn. Xin Chúa giúp chúng con biết khôn ngoan, sáng suốt trong ứng xử mọi việc trong đời.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày