MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Sáu Tuần X

Bài Đọc I: (Năm I) 2 Cr 4, 7-15

"Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Đức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành, để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu đang sống, nhưng vì Đức Giêsu, chúng tôi luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng tôi. Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin, như đã chép rằng: "Tôi đã tin, nên tôi đã nói", và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Đức Giêsu, và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 115, 10-11. 15-16. 17-18

Đáp: Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng lời ca ngợi làm sinh lễ (c. 17a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: "Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!" Trong lúc kinh hoàng tôi đã thốt ra: "Hết mọi người đều giả dối". - Đáp.

2) Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, tôi tớ Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. - Đáp.

3) Con sẽ hiến dâng lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. - Đáp.

 

Alleluia: Ga 1, 14 và 22b

Alleluia, alleluia! - Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 5, 27-32

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

"Có lời dạy rằng: "Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị". Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Lề Luật diễn tả ý Thiên Chúa, vì thế sống theo Luật là sống theo Chúa. Thế nhưng Luật Lệ cũng cần được kiện toàn theo hoàn cảnh, theo thời gian. Đức Giêsu tuyên bố rõ ràng: Ngài không phá đổ Luật Cựu Ước, nhưng Ngài canh tân để bộ Luật sáng chói hơn. Luật Cựu Ước chỉ dừng lại hành động bên ngoài. Còn Luật Đức Giêsu đòi hỏi đến tận nguồn gốc của hành động, nguyên nhân thúc đẩy hành động. Vì thế Luật Đức Giêsu đòi hỏi khắt khe hơn và buộc người ta phải hoán cải tận căn rễ của sự tội.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, người đời thường nói: Lòng đầy miệng mới thốt ra. Xin Cha giúp chúng con mang đầy những tâm tình tốt, để lời nói hành động của chúng con là dấu chứng của một tâm hồn trong sáng. Qua con người của chúng con là biểu hiện hình ảnh sống động một Thiên Chúa tình yêu. Xin Thánh Thần của Đức Giêsu thánh hóa, và cầu bầu cho chúng con. Amen.

 

THỨ SÁU CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN

Trích Tín Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 5,27-32)

Thánh sử tường thuật: Chúa nhắc tông đồ: luật dạy chớ ngoại tình, nhưng Chúa còn đi xa hơn nữa, nhấn mạnh: “Bất cứ ai nhìn người phụ nữ thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt, tay, chân làm cớ cho ngoại tình, thì móc mắt, chặt tay chân vứt đi, vì thà mất một phần thân thể, cồn hơn là cả toàn thân phải sa hoả ngục. ” Luật còn dạy: “Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai ry vợ là đẩy vợ tới ch ngoại tình, và ai cưới người đàn bà y thì cũng phạm tội ngoại tình.” ,

Tội phạm điều răn thứ Sáu và thứ Chín là tội dễ phạm nhất, vì nằm ngay trong con người chúng ta, cho chúng ta cảm xúc khó quên, đàng khác, khi quan hệ vụng trộm, sẽ tạo cảm giác thích thú hơn, đng thời, cũng tạo nên những mất mát, tan vỡ khó lường khi phạm tội ngoại tình.

Lạy Chúa, chúng con yếu đuối, lại sống thiếu công chính, thiếu bn phận phải có với nhau khi thành hôn, nên satan dễ xen vào chọc phá, gây chia rẽ giữa vợ chồng, khiến sinh chán nản, buồn bc, rồi đi hoang, với ảo vọng sẽ tìm được hạnh phúc hơn ngoài hôn nhân chính thức. Xin Chúa cho chúng con biết chu toàn nhiệm vụ phải có với nhau trong liên hệ vợ chồng để tránh satan lợi dụng, xui làm những chuyện bại hoại luân lý.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày