MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Hai Tuần X

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh

Lễ nhớ

Bài Đọc I: (Năm I) 2 Cr 1, 1-7

"Thiên Chúa an ủi chúng tôi để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian truân".

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Phaolô, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô do ý Thiên Chúa, và anh Timôthêu kính gởi Hội thánh Thiên Chúa tại Côrintô và hết thảy các thánh ở khắp miền Acaia: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô, ở cùng anh em.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha nhân từ cùng là Thiên Chúa mọi niềm an ủi, là Đấng an ủi chúng tôi trong mọi nỗi gian truân, để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian truân, với niềm an ủi mà Thiên Chúa đã an ủi chúng tôi. Bởi vì cũng như các nỗi đau khổ của Đức Giêsu Kitô chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đức Kitô, chúng tôi cũng được an ủi chứa chan thể ấy. Nếu chúng tôi chịu gian truân là để anh em được an ủi và được cứu rỗi; nếu chúng tôi được an ủi là để anh em được an ủi; nếu chúng tôi được uỷ lạo là cho anh em được uỷ lạo và được cứu rỗi; niềm an ủi đó sẽ làm cho anh em kiên nhẫn chịu các nỗi đau khổ mà chính chúng tôi cũng đang chịu, hầu cho niềm hy vọng của chúng tôi về anh em được vững mạnh, (vì) biết rằng nếu anh em thông phần vào các nỗi đau khổ, thì anh em cũng sẽ thông phần vào niềm an ủi.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Đáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Đáp.

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. - Đáp.

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Đáp.

4) Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. - Đáp.

 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 5, 1-12

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ".

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Chúa khao khát cho cuộc sống con người được hạnh phúc. Không chỉ là hạnh phúc tạm thời đời này, mà còn là hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Để đạt được hạnh phúc này, chúng ta phải thi hành hiến chương Nước Trời, thi hành các mối phúc Đức Giêsu đã dạy. Nghĩa là, chúng ta phải nhận ra mình nghèo hèn trước Thiên Chúa. Để rồi chúng ta lại biết chia sẻ hồng ân của Thiên Chúa cho người anh em chúng ta, cụ thể như chén cơm, tấm áo, đem tình yêu thương đến cho mọi người.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cuộc sống này, thời đại này nhiều người trong chúng con đã quên mất Chúa, không cần đến Chúa. Chúng con bất chấp tất cả miễn sao được danh lợi. Chúng con dám vì đồng tiền mà bán đi cả nhân phẩm cao quí của mình. Vì của cải, chúng con không ngại ngùng làm những điều bất chính, đàn áp anh em. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, xin đổi mới con người chúng con. Xin cho chúng con biết yêu thương, chia sẻ tinh thần và vật chất cho những ai cần đến chúng con. Amen.

 

THỨ HAI CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 5,1-12)

Khi các môn đệ lên núi, ngồi bên Chúa, Chúa dạy họ tám mối phúc thật, quen gọi là Hiến chương Nước Trời, để được thưởng hạnh phúc bên Cha sau hành trình trần thế:

•     Phúc cho người có tâm hồn khó nghèo.

•     Phúc cho người hiền lành.

•     Phúc cho người sầu khổ.

•     Phúc cho người khát khao công chính.

•     Phúc cho người xót thương người.

•     Phúc cho người trong sạch.

•     Phúc cho người xây dựng hoà bình.

•     Phúc cho người sống công chính.

•     Phúc cho người bị xỉ vả, vu khống, bách hại vì Chúa

•     Phúc cho người vui mừng hớn hở.

Lạy Chúa, là con của Chúa, Đấng luôn lạc quan, vững tin và kỷ thác trọn vẹn vào Cha. Chúng con biết Chúa vì thương phần rỗi chúng con, thương chúng con phải vật lộn với cuộc sống kiếm tiên nuôi bản thân, nuôi dưỡng, giáo dục con cái, Chúa muốn chúng con mỉm cười, cậy trông và phó thác vào Chúa như Chúa hng phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa Cha, là Cha của Chúa và cũng là Cha của chúng con, khiến đời Chúa lúc nào cũng toả sáng tình yêu chan hoà của Cha, toả sáng lòng xót thương mọi người, muốn mọi người được hạnh phúc bên Cha như Chúa. Xin Chúa giúp chúng con đạt được ý nguyện ấy.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày