MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Ba Tuần VIII

   Bài Đọc I: (Năm I) Hc 35, 1-15

"Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ".

Bài trích sách Huấn Ca.

Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và xa lánh mọi điều gian ác, là dâng lễ hy tế cứu độ.

Hãy dâng của lễ xin ơn tha thứ cho những bất công, hãy cầu nguyện xin ơn tha tội, và hãy xa lánh những điều gian tà.

Ai thực thi bác ái, là hiến dâng của lễ hoàn hảo; ai làm phúc bố thí, là dâng của lễ hy tế.

Điều làm đẹp lòng Chúa là xa lánh gian ác. Lánh xa bất công là dâng của lễ đền tội.

Ngươi đừng đến trước mặt Chúa với bàn tay không; vì tất cả những điều đó là do mệnh lệnh của Thiên Chúa. Của lễ người công chính làm cho bàn thờ nên phong phú, và hương thơm êm dịu của nó bay lên trước dung nhan Đấng Tối Cao. Lễ vật hiến tế của người công chính đã được chấp nhận, và Chúa sẽ không quên kẻ ấy. Ngươi hãy tôn vinh Thiên Chúa với tâm hồn quảng đại, và đừng rút bớt lại của lễ đầu mùa do công lao tay ngươi làm ra.

Mỗi lần ngươi dâng của lễ, nét mặt ngươi hãy vui tươi, và hãy hân hoan thánh hiến một phần mười của ngươi dâng. Ngươi hãy dâng lên Đấng Tối Cao tuỳ theo như Người đã ban cho ngươi, và hãy dâng với tâm hồn quảng đại theo sự ngươi đang có trong tay, vì Chúa là Đấng thưởng công và sẽ trả lại cho ngươi gấp bảy lần. Ngươi chớ dâng những lễ vật hèn kém, vì Người sẽ không nhận của lễ như vậy đâu, ngươi cũng đừng trông gì nơi những của lễ bất chính, vì Chúa là Đấng xét xử, Người không thiên vị ai đâu.

Đó là lời Chúa.

 

 

 

   Đáp Ca: Tv 49, 5-6. 7-8. 14 và 23

Đáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ (c. 23b).

Xướng: 1) "Hãy tập họp cho Ta các tín đồ đã ký lời giao ước của Ta cùng hy sinh lễ". Và trời cao sẽ loan truyền sự công chính của Người, vì chính Thiên Chúa, Người là thẩm phán. - Đáp.

2) Hỡi dân tộc của Ta, hãy nghe Ta nói, hỡi Israel, Ta sẽ chứng tỏ lời phản đối ngươi: Ta là Thiên Chúa, Đức Thiên Chúa của ngươi. Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. - Đáp.

3) Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều khấn hứa cùng Đấng Tối Cao. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta, ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. - Đáp.

 

 

   Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

 

 

 

   Phúc Âm: Mc 10, 28-31

"Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".

Đó là lời Chúa.

 

 

 

   Suy Niệm:

  Ai theo Đức Giêsu, thì trở nên giống như Ngài. Đức Giêsu đã từ bỏ vinh quang, địa vị Thiên Chúa và mang thân phận một con người nghèo hèn không có của cải giàu sang và cuối cùng mất cả mạng sống. Là môn đệ của Ngài, chúng ta cũng phải chấp nhận từ bỏ tất cả những gì mình có, chúng ta cũng phải chấp nhận chịu ngược đãi như Chúa. Nhưng Chúa đã hứa ban cho ta phần thưởng cao quí là sự sống đời đời.

 

 

 

   Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, chúng con ai cũng khao khát được hạnh phúc. Nhưng đâu là hạnh phúc đích thực? Chúng con thường lầm tưởng hạnh phúc của chúng con dựa trên sự giàu sang, địa vị, quyền quí... Chúng con thường dừng lại và muốn độc quyền chiếm hữu, hưởng dùng. Xin cho chúng con biết ý thức đó là những hồng ân Chúa ban. Chúng con đã đón nhận ân huệ cách nhưng không, thì chúng con cũng phải chia sẻ quảng đại với tha nhân. Chỉ trong tình vị tha, chúng con mới đạt được hạnh phúc là sự sống đời đời. Amen.

 Nguời i  tớ mọi nguời

 

  Ngài có trở thành ti tiện không, bởi đã khiêm tốn hạ mình vì bạn? Ngài có trở thành đáng khinh không, bởi với tư cách là Người Mục Tử Nhân Lành, Ngài đã hiến dâng mạng sống vì đàn chiên, đã đi tìm con chiên lạc, và sau khi tìm được rồi, vác nó về trên vai, đôi vai mang thập giá vì nó, đưa nó về cuộc sống trường sinh, đặt nó vào giữa những con chiên trung tín trong chuồng.

  Bạn có khinh khi Ngài không, bởi Ngài đã đốt lên ngọn đèn là chính thân xác mình, bởi Ngài đã quét nhà mình, tức là thanh tẩy thế gian này khỏi tội lỗi, để tìm cho ra đồng bạc bị mất, hủy hoại cả vẻ cao sang vưong giả của mình qua cuộc Thương Khó? Bạn có giảm lòng tôn kính với Ngài không, vì Ngài đã lấy khăn mà thắt lưng để rửa chân cho môn đệ, và chỉ cho họ thây rằng cách thế bảo đảm nhất để nâng mình lên, chính là hạ mình xuống? Bạn có phàn nàn Thiên Chúa không, bởi vì Đức Kitô đã hạ mình, nghiêng xuống trái đất, để nâng lên cùng với Ngài những ai đang oằn mình dưới gánh nặng tội lỗi?

 

 

                                          Thánh Grêgôriô Nazianzênô

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày