MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Hai Tuần VIII

   BÀI ĐỌC I:   Hc 17, 20-28  (Hl 19-27)

"Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy nhận biết công minh của Người".

Trích sách Huấn Ca.

Thiên Chúa đã ban đường công chính cho người sám hối, nâng đỡ những kẻ mất niềm tin, và hướng dẫn họ đi vào đường chân lý.

Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy từ bỏ tội lỗi. Hãy kêu cầu trước tôn nhan Chúa, hãy chấm dứt những điều xúc phạm, hãy trở về cùng Chúa, hãy lánh xa những điều gian ác, và hãy chê ghét những điều xấu xa. Hãy nhận biết công minh và sự xét xử của Thiên Chúa. Hãy đứng vững và cầu xin với Thiên Chúa Tối Cao. Hãy thông công vào đời sống các thánh, và cùng với kẻ sống hãy xưng tụng Thiên Chúa. Đừng ỷ lại vào sự sai lầm của bọn gian ác. Hãy thú nhận tội lỗi trước khi chết,  vì chết rồi, thì không còn thú tội được nữa. Ngươi hãy thú nhận tội lỗi khi còn sống, hãy thú nhận tội lỗi khi còn sống và còn khoẻ mạnh. Hãy ca tụng Thiên Chúa và ngươi sẽ được vinh hiển trong tình xót thương của Người. Lòng nhân lành của Chúa và sự tha thứ của Người đối với những kẻ trở lại với Người thật lớn lao dường nào!  Đó là lời Chúa.

   ĐÁP CA:  Tv 31, 1-2. 5. 6. 7

Đáp: Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa (c. 11a).

Xướng: 1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.    -  Đáp.

2)  Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: "Tôi thú thực cùng Chúa điều gian ác của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi".     -  Đáp.

3)  Bởi thế nên mọi người tín hữu sẽ nguyện cầu cùng Chúa, trong thời buổi khốn khó gian truân. Khi sóng cả ba đào ập tới, chúng sẽ không hại nổi những người Này.    -  Đáp.

4)  Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ; Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ.    -  Đáp.

 

   ALLELUIA:  Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

   PHÚC ÂM:  Mc 10, 17-27

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao". Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".   Đó là lời Chúa.

   Suy Niệm:

  Ðức Giêsu nhấn mạnh đến sự chọn lựa của một người đi theo Chúa: chọn của cải dưới đất hay kho tàng trên trời?

Người thanh niên trong bài Tin Mừng là một người giàu có và giữ nền đạo đức từ thuở nhỏ. Nhưng khi Ðức Giêsu đưa ra một điều kiện cao hơn: chia sẻ của cải cho tha nhân, thì anh ta chán nản bỏ đi. Ðức Giêsu cho chúng ta thấy: để được vào Nước Trời, không chỉ giữ đúng, giữ đủ các điều luật, không làm gì hại đến ai như anh nhà giàu kia, mà còn phải thực thi bác ái. Vì chỉ ai sẵn sàng nên nghèo khó về bản thân để mưu ích cho anh em mới xứng đáng đón nhận ơn cứu độ. 

   Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con muốn theo Chúa, muốn vào được Nước Trời, phải từ bỏ tất cả. Mỗi người chúng con đi theo Chúa nhưng vẫn muốn tích trữ cho mình thật nhiều của cải. Tiền của đời này là một trở ngại, biến chúng con thành nô lệ, ích kỷ và khó thoát ra được để đến với anh em. Xin cho chúng con hiểu rằng của cải trần gian chóng qua mau hết. Ðược Chúa, được Nước Trời mới là hạnh phúc đích thực. Amen.

THỨ HAI CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 10,17-27)

Thánh Máccô trình thuật: có một thanh niên, quỳ xuống, xin Chúa cho theo, Chúa bảo: “Không có ai nhân lành cả, trừ Thiên Chúa. Hẳn anh cũng biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm hại ai, thờ cha kính mẹ. ” Anh nói: anh đã làm những điều ấy từ nhỏ. Chúa bảo: “Hãy về bán hết gia tài, cho người nghèo, rồi đến theo tôi. ” Anh buồn, bỏ đi. Chúa bảo môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên đàng, con lạc đà chui qua lỗ kim dễ hơn. ”

Trong chỗ khác, Chúa nói: “Của cải các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi ở đó. ” Quả vậy, vì ta phải sống, phải có tiền để chi trả việc thiết yếu cho đời sống, nên quên đi còn có cái quý hơn cả nhu cầu sống, đó là hạnh phúc bất diệt mai sau. Xác trở về cát bụi, nhưng linh hồn thì bất tử, được thưởng hay chịu phạt đều căn cứ vào cách sống. Vì thế, chỉ lo cho thân xác hay hư nát, cũng chưa đủ, còn phải lo phần rỗi linh hồn mai sau.

Lạy Chúa, ăn uống, chi dụng, giáo dục con cái, đều cần tiền bạc. Chúng con lo chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền, quên bổn phận trao chuốt linh hồn thanh khiết, tinh tuyền; nhiều khi lo kiếm tiền, làm chúng con say mê tiền, quên Lời Chúa dạy. Xin thương nhắc nhở đừng quên dành cho linh hồn cho đứng trong cuộc sống, đáng Chúa nâng đỡ, phù trì, đáng hưởng hạnh phúc bên Cha sau lữ hành trần thế. Xin giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày