MÙA THƯỜNG NIÊN

Chúa Nhật Năm C Tuần VIII

Bài Ðọc I: Hc 27, 5-8
"Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói".

Trích sách Huấn Ca.

Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa! (x. c. 2a).

Xướng:

1) Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa,
và đàn ca danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao,
hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm,
và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.

2) Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt,
vươn mình lên như cây hương bá đất Liban.
Họ được vun trồng trong nhà Chúa,
trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông.

3) Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái,
họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi,
để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính,
Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà!


Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 54-58

"Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: "Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng". "Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật". Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.


Phúc Âm: Lc 6, 39-45

"Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.

"Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra".

Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống trọn lành như Cha trên trời. Chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh cần nhiều vị Mục Tử khôn ngoan tài đức để hướng dẫn dân Chúa sống thánh thiện đạo đức. Xin Chúa thương ban cho Hội Thánh nhiều vị Mục Tử như lòng Chúa mong muốn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Loài người đang sống trong lầm than đau khổ vì nạn kỳ thị, chia rẽ, hận thù. Xin Chúa thương phá tan mọi bất hòa chia rẽ, cho mọi người sống hòa thuận thương yêu nhau.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. "Hãy lấy cái xà ra khỏi mắy ngươi trước, để thấy rõ mà lấy cái rác trong con mắt anh em". Xin Chúa thương giúp chúng ta cải tà quy chánh, để có thể giúp anh chị em chúng ta sám hối ăn năn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. "Người lương thiện thì làm điều thiện, kẻ gian ác thì làm điều ác". Xin Chúa thương cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta biết làm việc lành điều thiện, để xứng đáng làm con cái Cha trên trời là Ðấng toàn thiện.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương kêu gọi chúng con sống hoàn thiện để được giống Cha chúng con ở trên trời. Xin Chúa thương giúp sức chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN -NĂM C

Trích Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 6,39-45)

Chúa Giêsu cho môn đệ nghe dụ ngôn để các ngài theo đó sống: trò không thể hơ thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy; hãy lấy cái xà trong con mắt mình trước, rồi mới lấy cái rác trong con mắt anh em; cây tốt sinh trái tốt, cây sâu, cây xấu, làm sao sinh trái tốt được. Chúa kết luận: “Người tốt thì lấy cái tốt từ kho tàng của lòng mình; kẻ xấu thì lấy cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. ”

Trong đoạn Tin Mừng, Chúa dạy: hãy siêng năng học Lời Chúa để mình có một số kiến thức căn bản trong đối xử, trong cách sống. Trầm suy, cầu nguyện sẽ nhận ra khuyết điểm mà sống yêu thương tha thứ. Chẳng ai là vẹn toàn không bao giờ sai lỗi, nhưng có lễ mình còn phạm những sai lầm lớn lao hơn người khác. Vậy đừng đem tâm trạng bất toàn của mình phán đoán tâm trạng, hành vi người khác.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mình, hiểu mình để dễ thông cảm, tha thứ lỗi lầm người khác. Chúa dạy sống bác ái với mọi người, ngay cả những người thù ghét, những người làm nhiều điều chống lại chúng con, cũng phải thông cảm, yêu thương tha thứ. Bài học Chúa dạy chúng con thật rõ ràng, nhưng ngu dốt, ích kỷ làm mờ lương tri chúng con. Xin Chúa thương soi sáng chỗ u mê, tăm tối của chúng con để chúng con biết sống theo đường Chúa dạy.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày