MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Bảy Tuần VII

   BÀI ĐỌC I:   Hc 17, 1-13  (Hl 1-15)

"Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa".

Trích sách Huấn Ca.

 Thiên Chúa dùng đất mà dựng nên con người và tạo tác con người theo hình ảnh của Chúa. Người lại làm cho nó trở nên hình ảnh Chúa và ban cho nó được quyền hành như Người đã có. Người cũng ban cho nó số ngày và thời gian, ban cho quyền hành trên trần gian. Người bắt mọi loài phải kính sợ nó, và cho nó thống trị các thú dữ chim trời. Rồi từ đó, Người tạo dựng một nội trợ giống như nó, Người cũng ban cho cả hai có trí, lưỡi, mắt, mũi và tâm hồn để suy tưởng, cho họ đầy sự hiểu biết và trí năng. Người tạo cho họ trí thông minh và cho lòng họ biết cảm giác, chỉ cho họ biết phân biệt lành dữ. Người đặt mắt Người vào lòng họ, chỉ cho họ thấy sự huy hoàng các công trình của Người, để họ ca tụng thánh danh Người, và họ được vinh hiển trong những việc lạ lùng của Người, hầu họ cao rao sự vĩ đại của những kỳ công Người. Người ban thêm cho họ sự thông minh và cho họ thừa hưởng luật trường sinh. Người thiết lập với họ một giao ước vĩnh cửu, chỉ cho họ biết công minh thẩm phán. Và mắt họ đã nhìn thấy sự huy hoàng vinh hiển của Người, tai họ đã nghe tiếng Người. Rồi Chúa phán với họ: "Các ngươi hãy lánh xa mọi gian ác". Và Người truyền cho mỗi người trong họ biết những giới răn liên quan đến tha nhân. Đường lối của họ luôn luôn ở trước mặt Chúa và không hề ẩn náu khỏi mắt Người. Đó là lời Chúa.

   ĐÁP CA:  Tv 102, 13-14. 15-16. 17-18a.

Đáp: Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người  (x. c. 17).

Xướng: 1) Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. Người hiểu biết chỗ gây hình của chúng ta, Người nhớ rằng tro bụi là chính chúng ta!    -  Đáp.

2)  Thân con người, cuộc đời như nắm cỏ, như bông hoa ngoài đồng nội, nó nở ra. Một cơn gió vừa lướt trên hoa, hoa không còn nữa, không ai còn nhận thấy chỗ ở của hoa!    -  Đáp.

3)  Nhưng lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người, và đức công minh Chúa còn dành để cho con cháu họ, cho những ai giữ lời minh ước của Người.   -  Đáp.

    ALLELUIA:  Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. - Alleluia.

   Phúc Âm: Mc 10, 13-16

"Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Ðó là lời Chúa. 

   Suy Niệm:

  Nước Trời không tùy thuộc vào công sức con người. Nhưng thuộc về những tâm hồn đơn sơ, bé mọn. Họ đón nhận Nước Trời như trẻ thơ đặt mình hoàn toàn tin yêu nơi cha mẹ. Thiếu ngay thẳng, thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa, không thể được đón nhận vào Nước Trời. 

   Cầu Nguyện:

  Lạy Cha là Ðấng sáng tạo muôn loài, vì yêu thương Cha đã tạo dựng nên chúng con. Mọi sự chúng con có: con người chúng con, tài năng chúng con, sức khỏe chúng con... cũng đều là của Cha ban. Xin cho chúng con nhận biết thân phận mỏng dòn của mình để từng giây, từng phút, chúng con luôn biết cảm tạ tình yêu cao vời ấy và ca tụng Ngài thay cho muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

THỨ BẢY CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN
Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 10,13-16)


Thánh Máccô tường thuật: người ta dẫn trẻ em đến, môn đệ la rầy chúng, nhưng Chúa nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Thầy bảo thật anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. ”


Quả vậy, Thiên Chúa là cha chúng ta, vô thuỷ vô chung, tuổi đời chúng ta dù trên trăm tuổi cũng chẳng là bao, chúng ta lúc nào cũng là bé thơ, vô tri, bất lực trước Chúa, sống tinh thần bé thơ, tín thác trọn vẹn vào Chúa, giãi bày tâm tư đơn giản, thành kính như con thơ tâm tình với cha mẹ, lo gì mọi nhu cầu cuộc sống thân thưa lên Cha, không được Cha chấp nhận, sống và làm theo tinh thần trẻ thơ, tội thì được giảm thiểu, công thì được nhân gấp trăm, chúng ta nên sống đơn sơ bé nhỏ như trẻ thơ.


Lạy Chúa, chúng con là con bé nhỏ của Chúa, vụng về, dốt nát, luôn cần cánh tay yêu thương che chở, dìu dắt của Chúa. Tài năng chúng con chăng là gì so với sự khôn ngoan, quyền phép vô biên muôn đời của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống tín thác vào Chúa như trẻ thơ tín thác vào cha mẹ, chắc chắn chúng con sẽ nhận được vô vàn ơn sủng Chúa ban.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày