MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Bảy

Tuần VII

   BÀI ĐỌC I:   Hc 17, 1-13  (Hl 1-15)

"Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa".

Trích sách Huấn Ca.

 Thiên Chúa dùng đất mà dựng nên con người và tạo tác con người theo hình ảnh của Chúa. Người lại làm cho nó trở nên hình ảnh Chúa và ban cho nó được quyền hành như Người đã có. Người cũng ban cho nó số ngày và thời gian, ban cho quyền hành trên trần gian. Người bắt mọi loài phải kính sợ nó, và cho nó thống trị các thú dữ chim trời. Rồi từ đó, Người tạo dựng một nội trợ giống như nó, Người cũng ban cho cả hai có trí, lưỡi, mắt, mũi và tâm hồn để suy tưởng, cho họ đầy sự hiểu biết và trí năng. Người tạo cho họ trí thông minh và cho lòng họ biết cảm giác, chỉ cho họ biết phân biệt lành dữ. Người đặt mắt Người vào lòng họ, chỉ cho họ thấy sự huy hoàng các công trình của Người, để họ ca tụng thánh danh Người, và họ được vinh hiển trong những việc lạ lùng của Người, hầu họ cao rao sự vĩ đại của những kỳ công Người. Người ban thêm cho họ sự thông minh và cho họ thừa hưởng luật trường sinh. Người thiết lập với họ một giao ước vĩnh cửu, chỉ cho họ biết công minh thẩm phán. Và mắt họ đã nhìn thấy sự huy hoàng vinh hiển của Người, tai họ đã nghe tiếng Người. Rồi Chúa phán với họ: "Các ngươi hãy lánh xa mọi gian ác". Và Người truyền cho mỗi người trong họ biết những giới răn liên quan đến tha nhân. Đường lối của họ luôn luôn ở trước mặt Chúa và không hề ẩn náu khỏi mắt Người. Đó là lời Chúa.

 

 

 

   ĐÁP CA:  Tv 102, 13-14. 15-16. 17-18a.

Đáp: Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người  (x. c. 17).

Xướng: 1) Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. Người hiểu biết chỗ gây hình của chúng ta, Người nhớ rằng tro bụi là chính chúng ta!    -  Đáp.

2)  Thân con người, cuộc đời như nắm cỏ, như bông hoa ngoài đồng nội, nó nở ra. Một cơn gió vừa lướt trên hoa, hoa không còn nữa, không ai còn nhận thấy chỗ ở của hoa!    -  Đáp.

3)  Nhưng lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người, và đức công minh Chúa còn dành để cho con cháu họ, cho những ai giữ lời minh ước của Người.   -  Đáp.

 

 

 

    ALLELUIA:  Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. - Alleluia.

 

 

 

   Phúc Âm: Mc 10, 13-16

"Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Ðó là lời Chúa. 

 

 

   Suy Niệm:

  Nước Trời không tùy thuộc vào công sức con người. Nhưng thuộc về những tâm hồn đơn sơ, bé mọn. Họ đón nhận Nước Trời như trẻ thơ đặt mình hoàn toàn tin yêu nơi cha mẹ. Thiếu ngay thẳng, thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa, không thể được đón nhận vào Nước Trời. 

 

 

   Cầu Nguyện:

  Lạy Cha là Ðấng sáng tạo muôn loài, vì yêu thương Cha đã tạo dựng nên chúng con. Mọi sự chúng con có: con người chúng con, tài năng chúng con, sức khỏe chúng con... cũng đều là của Cha ban. Xin cho chúng con nhận biết thân phận mỏng dòn của mình để từng giây, từng phút, chúng con luôn biết cảm tạ tình yêu cao vời ấy và ca tụng Ngài thay cho muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Đời nọ tới đời kia,

Thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa Và truyền tụng những chiến công của Ngài Tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển, Kể lại rằng Ngài thực hiện những kỳ công

                                                                                               Tv 144

 Lời nhập thể

 

  Khi chúng ta đọc cuộc đời của Mẹ Maria dưới ánh sáng Lòi Chúa... thì đó không phải là Hội thánh đang nói về chính mình, nhung mà là chính Thiên Chúa đang nói với Hội thánh và với mỗi người ữong chúng ta. Mẹ Maria là một Lời của Thiên Chúa, và chỉ duy nhất với Mẹ thôi, người ta có thể nói, theo nghĩa đen chứ không chỉ theo nghĩa bóng, Mẹ đừợc "cưu mang Lời Chúa".

  Mẹ cũng là một Lời đầy đủ của Thiên Chúa theo nghĩa sau: những câu những đoạn nói về Mẹ trong Tin mừng quả là rất súc tích và chứa đầy điển cố. Người ta có thể áp dụng cho Mẹ, theo kiểu loại suy, phạm trù "lòi được tỏ hiện" mà Thánh Augustinô đã dùng để nói về dấu chỉ bí tích: một lời nhập thể.

 

 

                                         Raniero Cantalamessa, o.f.m.

Mẹ Maria, mẫu gương của Hội thánh (NXB Saint-Augustin)

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày