MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Sáu Tuần VII

   BÀI ĐỌC I:  Hc 6, 5-17

"Không gì sánh được với người bạn trung thành".

Trích sách Huấn Ca.

Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ thù; lưỡi êm dịu nơi người hiền tăng thêm hoà khí.

Ngươi nên có nhiều bạn hữu, nhưng chỉ nên chọn một trong ngàn người làm cố vấn. Nếu ngươi có được người bạn hữu, hãy thử thách rồi hãy nhận, và đừng dễ dàng tin tưởng người đó. Vì có thứ bạn hữu chỉ thân trong lúc vận hên và không trung thành trong cơn khốn khó. Có thứ bạn hữu sau trở thành thù địch. Có thứ bạn hữu tiết lộ những chuyện oán thù, tranh chấp và ghen tương của ngươi. Có thứ bạn hữu chỉ thân lúc ở bàn ăn, gặp lúc gian truân không nhìn thấy bóng. Có thứ bạn hữu khi được thâu nhận sẽ trở thành bình đẳng với ngươi, vì tự do hành động trong những điều thuộc nội bộ nhà ngươi. Nếu ngươi bị người ta hạ nhục, hắn sẽ phản lại ngươi, và hắn sẽ xa tránh mặt ngươi. Ngươi hãy xa lánh kẻ thù và hãy đề phòng với bạn hữu. Người bạn trung thành là chỗ dung thân vững chắc. Ai gặp được người bạn hữu như thế, là gặp được kho báu. Không có gì sánh được với người bạn trung thành, không số lượng vàng bạc nào có thể cân nặng hơn lòng trung tín tốt lành của người bạn đó. Người bạn hữu trung thành là liều thuốc trường sinh bất tử. Những ai kính sợ Chúa, sẽ gặp được người bạn đó. Ai kính sợ Chúa, người đó cũng có tình bạn tốt, vì người bạn hữu của người đó sẽ giống như người đó.  Đó là lời Chúa.

 

 

   ĐÁP CA:  Tv 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35.

Đáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài  (c. 35a).

Xướng: 1) Thân lạy Chúa, Ngài muôn phúc đức, xin dạy con các thánh chỉ của Ngài.    -  Đáp.

2)  Con lấy thánh chỉ Ngài làm hoan lạc, và lời Ngài dạy, con chẳng dám quên.    -  Đáp.

3)  Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa.    -  Đáp.

4)  Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài.    -  Đáp.

5)  Xin dạy con, để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng tuân giữ luật đó.    -  Đáp.

6)  Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài, vì chính trong đường lối này con sung sướng.    -  Đáp.

 

 

 

   ALLELUIA:  Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.

 

 

 

   Phúc Âm: Mc 10, 1-12

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ".

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình".

Ðó là lời Chúa. 

 

 

   Suy Niệm:

  Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh về bậc hôn nhân. Chúa Giêsu đã khẳng định ý muốn nguyên thủy của Thiên Chúa là một vợ một chồng.

Sợi dây hôn nhân là một hồng ân Thiên Chúa ban cho hai người nam-nữ. Ðể họ yêu thương, chia sẻ với nhau trong cuộc sống và để duy trì nòi giống. Vì thế, đôi hôn nhân phải tôn trọng và yêu thương nhau chân thành. 

 

 

   Cầu Nguyện:

   Lạy Cha, xin Cha ban cho những người đang và sẽ sống đời sống hôn nhân biết chung thủy, tôn trọng nhau và giữ mãi mãi lời thề ước ban đầu. Nhờ đó gia đình thuận hòa. Xã hội phát triển, con người hạnh phúc và Thiên Chúa được tôn vinh. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ai muốn theo tôi?

 

  Trong đoạn Tin mừng này,Thánh Máccô không chỉ nhắc lại cho độc giả rằng, khi cái chết đến, của cải chẳng còn ích lợi gì. Phải, thánh sử không chỉ nhắc chúng ta đừng để cho của cải lấn át, đó là một sự đe dọa đối vói ơn cứu chuộc, nhưng thánh sử muốn cho người tín hữu quan tâm đến giá trị vô song của "sự sống", được hiểu là sự sống mà Thiên Chúa ban cho người lành sau khi chết.

  Không một của cải vật chất hay quyền lực nào có thể thay thế cho sự sống ấy được. Đó là một kho tàng (Mc 10,21) mà để có nó, đáng phải hy sinh mọi thứ, kể cả hình thức hiện hữu tạm thời trên dương thế này. Câu 35 nói rõ: chính vì trung tín vói Đức Kitô, mà người môn đệ có thể được kêu gọi chết đi, để mà sống trong ngày Chúa phán xét... Không gì có thể đổi được sự sống, nói cách khác, xét về giá trị thì sự sống vượt xa tất cả những gì mà ta có thể tưởng tượng.

 

 

                                                                  Simon Légasse

                                                                Tin mừng Máccô

                                                                             (Cerf)

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày