MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Năm Tuần VII

  BÀI ĐỌC I:  Hc 5, 1-10  (Hl 1-8)

"Ngươi hãy mau mau quay về với Chúa".

Trích sách Huấn Ca.

Ngươi đừng cậy vào gia sản bất chính và đừng nói: "Đời sống của tôi thật là đầy đủ". Vì chưng trong thời báo oán trả ân, cái đó có ích gì? Khi còn mạnh khoẻ, chớ chạy theo đam mê của lòng ngươi và đừng nói: "Ai làm gì được tôi?", hoặc "Trong các việc tôi làm, ai có thể bắt tôi suy phục được?" Bởi vì chắc chắn Thiên Chúa sẽ báo oán ngươi. Ngươi đừng nói rằng: "Tôi đã phạm tội, nào có sao đâu?" Đấng Tối Cao là Đấng xét xử nhẫn nại. Ngươi chớ yên tâm về tội đã được tha, để rồi chồng chất tội này trên tội nọ. Và ngươi cũng đừng nói: "Lòng nhân từ của Chúa thật lớn lao, Người thứ tha muôn vàn tội lỗi của tôi", vì lòng nhân từ và cơn thịnh nộ rất gần nhau, và cơn thịnh nộ của Người đè nặng trên những kẻ tội lỗi. Ngươi hãy mau mau quay về với Chúa và đừng lần lựa rày mai; vì cơn thịnh nộ của Người sẽ đến bất ưng và huỷ diệt ngươi trong thời báo oán. Ngươi đừng ỷ lại vào những của bất chính, vì chưng trong thời báo oán trả ân, nó sẽ chẳng ích gì cho ngươi.  Đó là lời Chúa.

   ĐÁP CA:  Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6

Đáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a).

Xướng: 1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối của tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.    -  Đáp.

2)  Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.    -  Đáp.

3)  Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.    -  Đáp.

   ALLELUIA:  Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

   Phúc Âm: Mc 9, 40-49 (Hl 41-50)

"Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

"Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau".

Ðó là lời Chúa. 

  Suy Niệm:

  Sự sống đời này đã là quí, nhưng sự sống đời sau còn quí hơn gấp bội. Ðể đạt được sự sống vĩnh cửu ấy, con người phải biết thương yêu, giúp đỡ anh chị em mình. Ðừng nên cớ vấp phạm làm lung lay niềm tin tha nhân. Còn đối với bản thân, chúng ta phải sẵn sàng dứt bỏ những gì làm cản trở chúng ta đến với Chúa; cho dù là những gì thân thương nhất như chi thể trong thân thể của chính mình. 

  Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, được thuộc về Nước Thiên Chúa là điều chúng con hằng mong ước. Nhưng chúng con không thể đạt được ước mong đó nếu chúng con không tự phấn đấu ngay tại đời này. Xin Chúa ban ơn soi sáng, ban thêm sức mạnh và cùng đồng hành với chúng con. Amen.

THỨ NĂM CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 9,41-50)

Thánh Máccô tường thuật: Chúa sẽ thưởng công xứng đáng cho người loan báo Tin Mừng. Hãy sống ngay chính, đừng làm cớ vấp phạm cho kẻ đang sống ngay chính phải sa ngã, thà cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn; nếu đôi tay, đôi chân, hay cặp mắt làm anh em sa ngã, hãy loại bỏ, vì thà ch còn một tay, một chân, một mắt vào được Nước Thiên đàng còn hơn có cả hai tay, hai chân, đôi mắt phải ném vào lửa đời đời.

Chúa dạy: hãy sống ngay thẳng công chính, đừng bê tha tội li làm cớ vấp phạm; hãy giữ ngũ quan trong sạch, ngay thẳng để linh hồn khỏi sa cám d, hướng theo đàng tội, làm điều trái luân thường, đạo lý, để khỏi sa vào chốn khốn khổ đời đời.

Lạy Chúa, quanh chúng con đầy gương mù, gương xấu, nht là những áng văn, những hình ảnh, hay phim ảnh phơi đầy nhiều cách sng tồi tệ: cờ bạc, rượu chè, hút xách, tà dâm, yêu vội, sống cuồng, hạ thp nhân phẩm xuống hàng súc vật. Chúng con không thể tự kiềm chế, không thể tự hưng dẫn, giáo dục con cái sng theo đường ngay, nẻo chính. Xin Chúa giúp chúng con tránh được mưu ma chước quỷ. Xin giúp chúng con hướng dn, giáo dục con cái theo đường lành thánh được hướng dn trong Tin Mừng Cứu rỗi. Xin Chúa nhận lời chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày