MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Bảy Tuần VI

   BÀI ĐỌC I:  Dt 11, 1-7

"Nhờ đức tin, chúng tôi hiểu rằng vũ trụ do lời Thiên Chúa mà cấu thành".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Đức tin là nền tảng của những điều hy vọng, là bằng chứng cho những thực tại vô hình. Quả thật, nhờ đức tin mà các tiền nhân đã được một bằng chứng. Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ do lời Thiên Chúa mà cấu thành, nên cái gì hữu hình là bởi vô hình mà có. Nhờ đức tin mà Abel đã dâng lên Thiên Chúa của lễ hoàn hảo hơn của lễ Cain, và bởi đức tin mà ông được chứng thực là công chính; Thiên Chúa đã làm chứng cho lễ vật của ông. Bởi đức tin đó, cho dầu ông đã chết, ông vẫn còn lên tiếng. Nhờ đức tin, Henoch được cất lên nơi khác, để ông khỏi thấy sự chết; người ta không còn gặp ông nữa, vì Thiên Chúa đã cất ông lên nơi khác: trước khi được cất đi nơi khác, ông được làm chứng là người đẹp lòng Chúa. Vậy không có đức tin, thì không thể đẹp lòng Chúa, vì chưng ai đến gần Thiên Chúa, thì phải tin có Thiên Chúa, và Người thưởng công cho những kẻ tìm kiếm Người. Nhờ đức tin, Noe được Chúa cho biết những điều chưa hề thấy, nên ông sợ hãi và đóng tàu để cứu sống gia đình ông. Nhờ đức tin đó mà ông đã lên án thế gian, và được nên người thừa hưởng sự công chính bởi đức tin.  Đó là lời Chúa.

 

 

 

   ĐÁP CA:  Tv 144, 2-3. 4-5. 10-11

Đáp: Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 1b).

Xướng: 1) HÄng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.      -  Đáp.

2)        Thế hệ này rao giảng cho thế hệ kia hay công việc Chúa, và thiên hạ loan tin quyền năng của Ngài. Người ta nói đến vinh quang cao cả oai nghiêm, và phổ biến những điều diệu kỳ của Chúa.      -  Đáp.

3)        Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. -  Đáp.

 

 

 

   ALLELUIA:  Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. - Alleluia.

 

 

 

   Phúc Âm:  Mc 9, 1-12 (Hl 2-13)

"Người biến hình trước mặt các ông".

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?" Và các ông hỏi Người: "Tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?" Người đáp: "Êlia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về Con Người rằng 'Người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ'. Vậy Thầy bảo cho các con hay: Êlia đã đến rồi và chúng xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người".  Đó là lời Chúa.

THỨ BẢY CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 9,2-13)

Thánh Máccô tường thuật Chúa dẫn Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi, chứng kiến Chúa hiển dung sáng láng rực rỡ, có Môsê và Elia đàm đạo, và từ đám mây có tiếng Chúa Cha: “Đây là Con Ta yêu du, hãy vâng nghe Lời Người."

Đ củng cố niềm tin các tông đồ, Chúa cho các ngài chúng kiến vẻ vinh quang, sáng ngời của Chúa, và nghe được tiếng Chúa Cha xác nhận: Chúa chính là Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha, và yêu cầu các ngài vâng nghe lời Người. Qua phép lạ, lời giảng dạy và việc làm phi thường, Chúa muốn các ngài vững tin hơn nữa, để không ngại ngần đi khắp t phương rao giảng Lời Người.

Lạy Chúa, xưa các tông đồ chứng kiến tận mắt việc Chúa làm, được Chúa giải thích Lời dạy các ngài chưa hiểu, Chúa vẫn thấy chưa đủ, Chúa còn cho các ngài chứng kiến vẻ huy hoàng sáng láng để củng c niềm tin của các ngài. Xin Chúa cũng luôn ban ơn soi sáng, sức mạnh tình yêu để niềm tin chúng con ngày càng được cng cố, đ lời nói, việc làm của chúng con có tính thuyết phục người Chúa gửi đến cho chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ Đc Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày