MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Hai Tuần VI

   Bài Đọc I: (Năm I) St 4, 1-15. 25

"Cain xông vào giết Abel em mình".

Bài trích sách Sáng Thế.

Ađam ăn ở với vợ là Evà; bà mang thai, sinh ra Cain, và nói rằng: "Nhờ ơn Chúa, tôi sinh được người con". Bà sinh ra Abel là em. Abel thì chăn chiên, còn Cain thì làm ruộng. Sau một thời gian, Cain lấy hoa trái đồng ruộng dâng lên cho Chúa. Abel cũng bắt các con vật đầu đàn và lấy mỡ mà dâng lên cho Chúa. Chúa đoái nhìn đến Abel và của lễ ông dâng. Còn Cain và của lễ của ông, thì Chúa không nhìn đến, nên Cain quá căm tức và sụ mặt xuống. Chúa nói với Cain: "Tại sao ngươi căm tức, tại sao ngươi sụ mặt như thế? Nếu ngươi làm lành, sao ngươi không ngẩng mặt lên; còn nếu ngươi làm dữ, thì tội đã kề ở cửa ngươi. Lòng ganh tị thúc đẩy ngươi, ngươi phải chế ngự nó".

Cain nói cùng em là Abel rằng: "Chúng ta hãy ra ngoài". Và khi hai anh em đã ra tới đồng, thì Cain xông vào giết Abel em mình. Chúa phán cùng Cain rằng: "Abel, em ngươi đâu?" Cain thưa: "Tôi đâu có biết! Tôi có phải là người giữ em tôi đâu?" Chúa phán: "Ngươi đã làm gì? Tiếng máu em ngươi từ đất kêu thấu đến Ta. Bây giờ, ngươi bị chúc dữ trên phần đất đã mở miệng hút máu em ngươi do tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất sẽ không sinh hoa trái cho ngươi. Ngươi sẽ đi lang thang khắp mặt đất". Cain thưa cùng Chúa rằng: "Tội ác tôi quá nặng nề, đâu tôi còn đáng tha thứ. Hôm nay Chúa đuổi tôi ra khỏi mặt đất, tôi sẽ ẩn trốn khỏi mặt Chúa và tôi sẽ đi lang thang trên mặt đất, nhưng ai gặp tôi, sẽ giết tôi". Chúa bảo: "Không có vậy đâu, hễ ai giết Cain, thì sẽ bị phạt gấp bảy lần". Rồi Chúa ghi trên Cain một dấu, để ai gặp hắn, sẽ không giết hắn.

Ađam còn ăn ở với vợ, bà sinh một con trai đặt tên là Seth, bà nói: "Thiên Chúa đã ban cho tôi một đứa con trai khác thế cho Abel mà Cain đã giết".

Đó là lời Chúa.

   Đáp Ca: Tv 49, 1 và 8. 16bc-17. 20-21

Đáp: Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a).

Xướng: 1) Chúa là Thiên Chúa đã lên tiếng kêu gọi địa cầu, từ chỗ mặt trời mọc lên tới nơi lặn xuống. Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. - Đáp.

2) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? - Đáp.

3) Ngươi ngồi đâu là buông lời nói xấu anh em, làm tủi nhục cho người con cùng mẹ với ngươi. Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả. - Đáp.

   Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.

   Phúc Âm: Mc 8, 11-13

"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào". Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

Đó là lời Chúa.

  Suy Niệm:

  Trước bao nhiêu những phép lạ Đức Giêsu làm, nhưng người biệt phái đòi hỏi Đức Giêsu cho họ thêm những dấu lạ từ trời nữa. Những người biệt phái này thiếu thiện chí, họ không chú ý tìm chân lý nhưng chỉ để thử Đức Giêsu. Nơi lòng dạ những người cứng tin này, Đức Giêsu buồn lòng, Ngài không thể làm gì được cho họ.

Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, đã nhiều lần chúng con cũng có những tư tưởng như những người biệt phái này. Chúng con đòi điều kiện, chúng con muốn Chúa phải tỏ những dấu lạ theo ý chúng con. Chúng con như bị mù lòa trước những kỳ công của Thiên Chúa, vì lòng chúng con đã chai lại. Xin Chúa đừng bỏ chúng con. Xin Chúa hãy chỉnh đốn lại con người chúng con, để chúng con biết nhìn thấy Chúa qua những dấu chỉ. Amen.

THỨ HAI CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 8,11-13)

Thánh sử Máccô tường thuật: Người Pharisêu kéo ra và tranh luận với Chúa, họ đòi Chúa cho họ một dấu lạ từ trời. Người thở dài não ruột, nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. ” Người bỏ đi, xuống thuyền qua bờ bên kia.

Qua bao nhiêu phép lạ, qua bao lời giảng thân thương chí tình, các lãnh đạo Do thái vẫn không tin Chúa Kitô là Đấng Thiên sai, muôn dân mong đợi, chỉ đơn giản một điều: Chúa hay chỉ trích giả hình, Chúa ví họ như tấm mồ quét vôi đẹp đẽ, nhưng bên trong toàn xú uế; họ chỉ muốn đặt gánh nặng lên vai người khác, còn mình không muốn chịu bất cứ khó khăn nào, ngược lại, họ muốn ai ai cũng phải tin yêu và kính trọng họ.

Lạy Chúa, đọc Lời Chúa và biết những việc Chúa đã thực hiện, chúng con biết Chúa muốn chúng con tin có hạnh phúc Nước Trời, muốn chúng con hiểu Chúa dùng cái chết khổ hình Thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con tin, chúng con yêu, chúng con tri ân lòng Chúa thương xót, yêu thương Chúa dành cho chúng con. Xin ban niềm tin cho những ai chưa tin, chưa yêu Chúa, chưa biết sống ngay thng, công chính, nhất là chưa nhận ra công trình sáng tạo siêu việt của Thiên Chúa Cha khi dựng nên vũ trụ, vạn vật, và con người mà kính yêu, tôn thờ.

Chúng con cầu xin, nhờ Đúc Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày