MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Năm Tuần V

   Bài Đọc I: (Năm I) St 2, 18-25

"Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể".

Bài Bài trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa phán: "Đàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó".

Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó.

Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú.

Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình.

Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại.

Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam.

Ađam liền nói: "Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra".

Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể.

Lúc ấy cả hai người, tức Ađam và vợ ông, đều khỏa thân mà không hề xấu hổ.

Đó là Lời Chúa.

   Đáp Ca: Tv. 127, 1, 2-3, 4-5

Đáp: Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. (1)

Xướng 1) Phúc cho ai biết kính sợ Chúa, và bước đi trong đường lối Người. Ngươi sẽ hưởng công khó của tay ngươi, ngươi có phúc và sẽ được may mắn. - Đáp.

2) Vợ ngươi như cây nho sai trái, trong nội cung gia thất nhà ngươi. Con cái ngươi như chồi non cây dầu ở chung quanh bàn ăn của ngươi. - Đáp.

3) Đó là ơn phúc lành, cho người kính sợ Chúa. Từ Sion xin Chúa chúc lành cho ngươi. Chúc ngươi thấy Giêrusalem thịnh đạt suốt mọi ngày trong đời sống của ngươi. - Đáp.

  Alleluia: 1 Sam 3,9

Alleluia, alleluia - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

   Phúc Âm: Mc 7, 24-30

"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái"

Bài Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

  Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: "Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó". Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: "Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái". Người liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi". Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

Đó là Lời Chúa.

  Suy Niệm:

  Người phụ nữ Phênisi kia thuộc dân ngoại, thế mà bà đã đặt một niềm tin vững mạnh vào Đức Giêsu. Dù rằng, trước những chối từ cứng cỏi của Đức Giêsu để thử luyện niềm tin của bà. Nhưng bà càng tỏ ra cương quyết đặt trót niềm phó thác vào tình yêu của Đức Giêsu. Cảm phục trước con người tuy hèn mọn nhưng dũng mạnh của bà. Đức Giêsu đã chữa con gái bà lành bệnh.

   Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho chúng con. Cuộc sống này đến với chúng con đầy những gian truân khốn khó, nhưng trong tất cả những cái đó, Chúa dùng để thanh luyện niềm tin của chúng con. Xin cho chúng con luôn nhìn ra tình yêu của Chúa để vượt thắng, và chính trong những khốn khó, sức mạnh của Chúa trong chúng con được tỏ hiện. Amen.

THỨ NĂM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 7,24-30)

Thánh sử Máccô ghi: Chúa đến địa hạt Tia, lặng lẽ vào một nhà nọ, không muốn cho ai biết, nhưng họ vẫn biết, và kéo đến với Người; trong số đó, có một phụ n đến xin Chúa trừ quỷ cho con gái bà, bà nói: chó dưới gm bàn cũng được ăn những mẩu bánh do lũ trẻ đánh rơi. Chúa thấy lòng tin của bà vững mnh, Người đã trừ quỷ cho con bà đang nằm ở nhà.

Trong mọi trường hợp Chúa làm phép lạ cha lành bệnh tật, cho người chết sống lại, Chúa đều nói: “Lòng tin của con đã cho con được điều con xin. ” Chúa từng nói: “Nếu lòng tin của các con chỉ bé bằng hạt cải, các con cũng có thể lấp biển, dời non. ” Tin vào Chúa, dâng hết mọi sự ta có, mọi sự thuộc về ta, kể cả tự do hành xử, suy nghĩ, ta sẽ luôn được Chúa che chở, hướng dẫn, không bao giờ bị lầm lạc, thất vọng.

Lạy Chúa, chúng con ngu ti, tự tin có th giải quyết tốt đẹp trước mọi biến c, nhưng thực sự khả năng chúng con hạn hẹp, không thể nào tự mình giải quyết được những việc chúng con tưởng tự mình có th làm được. Xin Chúa nhắc nhở chúng con: chúng con còn có một người Cha toàn năng, toàn ái, sẵn sàng giơ tay cứu vớt chúng trong bất cứ hoàn cảnh khốn khó nào. Chúng con tin Chúa, chúng con tín thác trọn vẹn nơi Chúa, xin Chúa giúp chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày