MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Tư Tuần V

   Bài Đọc I: (Năm I) St 2, 4b-9. 15-17

"Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng".

Bài Bài trích sách Sáng Thế.

Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy mầm ngoài đồng ruộng, vì Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa rơi xuống đất, và chưa có người để trồng trọt, nhưng lúc đó mạch nước từ đất vọt lên, tưới khắp mặt đất.

Vậy Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở thành một vật sống.

Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên.

Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết lành dữ.

Vậy Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa và coi sóc vườn.

Và Thiên Chúa truyền lệnh cho con người như sau: "Ngươi được ăn mọi thứ trái cây trong vườn, nhưng chớ ăn trái cây biết lành dữ, vì ngày nào ngươi ăn nó, ngươi sẽ phải chết".

Đó là Lời Chúa.

   Đáp Ca: Tv. 103, 1-2a 27-28, 29bc-30

Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa (1a).

Xướng 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài rất ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác. - Đáp.

2) Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, Ngài mở tay ra thì chúng no đầy thiện hảo. - Đáp.

3) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. - Đáp.

   Alleluia: Ga. 15, 15b

Alleluia, alleluia - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.- Alleluia.

   Phúc Âm: Mc 7,14-23

"Những gì từ con ngùi ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế"

Bài Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: "Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra".

Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

Người lại phán: "Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng.

Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngươì ta ô uế".

Đó là Lời Chúa.

   Suy Niệm:

   Nhân sự kiện các môn đệ Đức Giêsu bị người biệt phái trách móc vì không rửa tay trước khi ăn. Đức Giêsu đã so sánh để họ thấy rõ cái dơ, cái sạch đích thực. Điều quan trọng không phải là giữ gìn của ăn, thân xác cho sạch sẽ, nhưng phải giữ gìn cho tâm hồn đơn sơ, trong trắng để không thoát ra những hận thù, ghen ghét làm dơ bẩn cuộc đời.

   Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, người đời chỉ thấy mặt ngoài, nhưng Chúa thấu tỏ lòng mọi người. Con người chủ tâm vào thế giới vật chất, phàm tục; nhưng Chúa đề cao cái chính yếu thuộc thế giới vĩnh hằng.

  Xin Chúa giúp chúng con sửa đổi tận căn nội tâm của chúng con. Chỉ khi tâm hồn chúng con chưa đầy sự thiện hảo, chúng con mới phát sinh tình yêu làm đẹp cho cuộc đời. Amen.

THỨ TƯ CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 7,14-23)

Thánh sử Máccô ghi: Chúa nói: những gì từ bên ngoài vào, không làm cho con người ra ô uế, nhưng từ trong thải ra mới là ô uế, ý Chúa muốn nói những đồ ăn đều sạch, Chúa nói thêm: “Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phí bảng, kiêu ngạo, ngông cung."

Lòng con người quả không biết đâu mà lường. Ca dao Việt nam có câu: Sông sâu còn có thể dò, lòng người nham hiểm biết đâu mà dò. Sở dĩ lòng người sinh ác, vì còn mang mm mng tội. Nhìn thấy vợ, chồng người ta hấp dẫn, phát sinh tà tâm chiếm đoạt; thấy người ta tài giỏi hơn mình, sinh lòng ghen tương, thù ghét; thấy người ta giàu có hơn mình, hạnh phúc hơn mình, tìm cách hãm hại. Ch có tin và tín thác trọn vẹn vào Chúa, chắc chắn không bao giờ bị ám hại, thiệt thòi, vì Chúa nhân hậụ, từ bi, thương xót.

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là Cha tốt lành, thánh thiện, luôn bao dung, săn lòng tha thứ mọi lỗi lầm làm Chúa phiền lòng. Tin vào Chúa, sống theo đường lối Chúa, chúng con không bao giờ bị lầm lạc, chán nản, thất vọng. Xin Thánh Thể Chúa biến cải chúng con ngày càng tốt hơn, ngày càng ging Chúa hơn, xứng đáng được Chúa đón vào Quê Trời vĩnh cửu.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày