MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ BảyTuần IV

   Bài Đọc I (Năm I): Dt 13, 15-17, 20-21

"Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết Đấng nhờ máu giao ước, làm cho anh em xứng đáng thi hành việc thiện".

Bài trích thơ gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, nhờ Đức Giêsu mà trong mọi lúc, chúng ta luôn luôn hiến dâng cho Thiên Chúa của lễ ngợi khen, tức là hoa quả của miệng lưỡi ta tuyên xưng danh Người. Anh em đừng quên công việc từ thiện và sự tương tế, vì Chúa hài lòng về những của lễ như thế. Anh em hãy vâng lời và tùng phục các vị lãnh đạo anh em, vì chính các ngài canh giữ linh hồn anh em, như những người sẽ phải trả lẽ, để các ngài hân hoan thi hành việc đó, chớ không phàn nàn, vì điều đó không có lợi gì cho anh em. Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết Đấng nhờ máu giao ước vĩnh cửu, trở nên vị Mục tử cao cả, tức là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xin Người làm cho anh em trong các việc thiện, xứng đáng thi hành thánh ý Người, khi Người thực hiện trong anh em điều Người hài lòng, nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng được vinh quang đến muôn đời. Amen.

Đó là lời Chúa.

 

 

 

   Đáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1).

Xướng: 1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. - Đáp.

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sỡ dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng con. - Đáp.

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. - Đáp.

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. - Đáp.

 

 

 

   Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta". - Alleluia.

 

 

 

   Phúc Âm: Mc 6, 30-34

"Họ như đàn chiên không người chăn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Đó là lời Chúa.

 

 

 

   Suy Niệm:

  Sau thời gian thực tập truyền giáo, các tông đồ vui mừng trở về báo cáo với Đức Giêsu những gì các ông đã làm và đã dạy. Sau đó, Đức Giêsu khuyên các ông vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để lấy sức khỏe về phần xác và nhất là sức mạnh về tâm hồn. Người tông đồ của Chúa nếu không gắn chặt với Chúa bằng đời sống cầu nguyện thì công việc tông đồ không thể đạt được thành quả tốt đẹp.

Như khí trời cần cho con người, người Kitô hữu cũng cần phải cầu nguyện.

 

 

 

   Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương chọn con làm công cụ cho những hồng ân cao cả của Chúa. Xin cho chúng con sống xứng đáng với lòng thương của Chúa, để mọi lời nói, việc làm của chúng con là chứng từ sống động có sức mời gọi các tâm hồn, và đưa họ về với nguồn ơn tha thứ của Chúa. Amen.

THỨ BẢY CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 6,30-34)

Thánh Máccô thuật: Khi môn đệ mệt mỏi tr về, Chúa xuống thuyền đi tới chỗ hoang vắng nghỉ ngơi, cầu nguyn; nhưng dân chúng cũng đoán biết được, họ chạy bộ đến đó trước cả các ngài. Thấy họ nhiệt tình, bất kể đói khát, Chúa xót thương họ và lại tiếp tục giảng dạy, chữa lành mọi bệnh tật cho họ.

Lòng Chúa thương xót thật bao la, quảng đại; dù mỏi mệt, vẫn không ngừng chuyển đạt cho họ Lời Hằng sống. Theo Chúa, vâng nghe Lời Người dạy, đem ra thực hành, sẽ nhận được hng ân chan hoà không dứt. sống thánh, sống hạnh phúc, sẽ được thánh thiện và hạnh phúc hơn, vì Chúa từng nói: kẻ có sẽ cho thêm, còn kẻ không có sẽ cất đi cả cái đang có.

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là nguồn mọi ơn phúc, nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, chúng con sẽ nhận được vô vàn ơn sủng, làm cho đời sống chúng con ngày càng an bình, vui vẻ, hạnh phúc. Chúng con tri ân Chúa. Xin Chúa cũng ban ơn soi sáng đê chúng con biết loan truyền Lời Chúa cho những người chưa biết Chúa, được biết Chúa và tin theo Chúa, để họ cũng được hưởng nguồn hạnh phúc như chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày