MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Chúa Nhật Năm C

Tuần IV

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 4-5, 17-19

"Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong thời vua Giosia, lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc.

Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cậy cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17

Đáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời; theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu. - Đáp.

2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Đá Tảng, là chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con thoát khỏi tay đứa ác. - Đáp.

3) Bởi Ngài là Đấng con mong đợi, thân lạy Chúa. Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu, Chúa là Đấng bảo vệ con, con đã luôn luôn cậy trông vào Chúa. - Đáp.

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể (ra) những sự lạ của Ngài. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 31 - 13, 13 (bài dài)

"Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn. Và tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động. Và nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan; nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi.

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả.

Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ; nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt như qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả. Đó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài vắn này: 1 Cr 13, 4-13

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả.

Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biết mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ; nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt như qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có lời ban sự sống. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 4, 21-30

"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?"

Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!' Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'". Người nói tiếp: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một nguời nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria".

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời : Anh chị em thân mến,

Có những người tán thành lời dạy của Chúa Giêsu, có những người từ chối Chúa, lại có những người vừa tán thành, vừa chống đối Chúa. Chúng ta cần nhờ Lời Chúa làm nguồn sức sống. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời thốt ra từ miệng Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, và loan truyền ơn cứu độ Chúa cho mọi người.

2. “Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho những kẻ nghèo hèn”.Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi dân tộc, có cơ hội tiếp xúc Tin Mừng tình thương, có dịp nghe Lời Chúa, và vui vẻ đón nhận ơn Chúa cứu độ.

3. Họ bảo nhau: “Ông Giêsu đây, chẳng lẽ không phải là con của ông Giuse sao?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, không chút hoài nghi về Chúa, nhưng ngày càng gia tăng lòng tin-cậy-mến Chúa hơn.

4. “Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành, để xô Người xuống vực”.Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, chẳng những không khước từ Chúa, mà còn luôn mời đón Chúa vào trong tâm hồn và trong nhà mình.

Kết thúc : Lạy Chúa, Chúa ban Con Một Chúa làm người để cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa lại ban Thánh Thần giúp chúng con đón nhận Thánh Thể Chúa, Lời Chúa, Ơn Cứu độ của Chúa, hầu cho chúng con được hưởng vinh phước trên Nước Trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 4,21-30)

Thánh sử Luca ghi: Đọc đoạn ngôn sứ Isaia, Thánh Luca tường thuật tiếp: họ coi thường gia thế Chúa, họ muốn Chúa làm cái gì đó chứng minh Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến, nhưng Người không làm, chỉ nêu ra hai việc thời ngôn sứ Êlia: cả nước Israel bị hạn hán, chết đói, nhưng ông Êlia chỉ cứu bà goá Xarépta; lúc trong dân có nhiều người phong cùi, ông Êlia chỉ cứu một mình Naamap. Họ nổi giận, định xô Người xuống vực cho chết, nhưng Người băng qua giữa họ đi.

Chúa không thoả mẫn hiếu kỳ dân Caphácnaum đòi Chúa làm phép lạ, họ mới tin, thay vì thoả mãn yêu cầu của họ, Chúa cho họ biết: ngôn sứ Êlia chỉ cứu bà goá Xarépta khỏi chết đói khi cả vùng bị hạn hán, chết đói, và ông Naaman khỏi phong cùi trong khi có vô s người phong cùi. Trải qua bao nhiêu việc lạ Chúa làm, họ vẫn cứng lòng tin, vì họ hiểu không đúng s mệnh của Chúa: mặc khải Nước Trời, chết cứu chuộc nhân loại, chứ không đến giải phóng họ khỏi ách thống trị Rôma.

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là Con Thiên Chúa, xuống trần mặc khải cho chúng con về Nước Trời, dùng cái chết chuộc lỗi lầm Nguyên tổ, ban cho chúng con Lời Hằng sống. Chúng con biết, theo lời Chúa và thực hành, chúng con có Nước Trời. Xin cho chúng con mãi mãi tin yêu Chúa, để được cùng đng thừa hưng với gia tài Thiên quốc Cha dành sẵn cho chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày