MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ SáuTuần III

   Bài Đọc I: (năm I) Dt 10, 32-39

"Anh em đừng mất lòng kiên nhẫn".

Bài trích thơ gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những ngày trước, khi anh em vừa lãnh nhận ánh sáng, anh em đã đương đầu với bao nhiêu trận đau khổ lớn lao. Khi thì anh em bị công khai sỉ nhục và hoạn nạn, khi thì anh em phải liên đới với những kẻ chịu những sự đối xử như thế. Vì chưng, anh em đã cùng chịu số phận của những tù nhân, anh em đã vui mừng chấp nhận người ta tước đoạt của cải, vì anh em biết rằng mình có của cải tốt hơn và bền vững. Vậy anh em đừng bỏ mất lòng tin tưởng của anh em, đáng được thưởng công bội hậu. Anh em cần phải kiên nhẫn, để khi làm tròn thánh ý Chúa, anh em được lãnh nhận điều Chúa hứa. Vì chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi, Đấng phải đến sẽ đến, và Người sẽ không trì hoãn. "Còn kẻ công chính của Ta thì sống theo đức tin. Nhưng nếu người đó tháo lui, thì sẽ không làm đẹp lòng Ta". Còn chúng ta, chúng ta không thuộc hạng người tháo lui mà hư mất, nhưng chúng ta là con cái đức tin để cứu thoát linh hồn chúng ta.

Đó là lời Chúa. 

   Đáp Ca: Tv 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

Đáp: Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a).

Xướng: 1) Hãy trông cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu. - Đáp.

2) Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy vào Người và để chính Người hành động, Người sẽ làm cho chính nghĩa bạn sáng như bình minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ. - Đáp.

3) Nhờ ơn Chúa mà hiền nhân vững bước, và Người yểm hộ đường lối họ đi. Dầu có ngã, họ sẽ không nằm gục, vì Chúa sẽ nâng đỡ tay họ. - Đáp.

4) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người. - Đáp.

   Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.

   Phúc Âm: Mc 4, 26-34

"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".

Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.

Đó là lời Chúa. 

   Suy Niệm:

  Hạt lúa tự nó có sức phát triển. Hạt cải nhỏ tí nhưng có thể trở thành cây lớn. Hạt lúa và hạt cải Đức Giêsu dùng để nói lên sức mạnh của Nước Trời. Nước Trời chính là Đức Giêsu, là lời của Đức Giêsu. Khi con người đón nhận Đức Giêsu, con người sẽ được biến đổi và sinh hoa kết quả dồi dào. 

   Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, chúng con vẫn thường mang tâm trạng: Mình tài hèn sức mọn thì có giúp ích gì được cho đời? Qua lời Chúa dạy hôm nay, chúng con hiểu rằng chính Chúa sẽ làm cho cái nhỏ bé trở thành vĩ đại.

  Xin cho chúng con biết hăng say gieo cho đời những lời hay ý đẹp; những việc làm trung nghĩa. Để sau này, những hạt giống nhỏ nhoi đó trở thành những cây xanh tươi mát đem lại cho con người niềm vui.

THỨ SÁU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 4,26-34)

Chúa Giêsu khng định trong đoạn Tin Mừng Thánh Máccô thuật: Lời Chúa được gieo vào lòng người, sẽ tự triển nở, tương tự như hạt giống đã gieo xuống đất, thì dù người gieo ngủ hay thức, hạt giống vẫn phát triển tốt tươi, sinh hoa kết trái, hoặc tương tự như hạt cải nhỏ bé, nhưng khi nó bén rễ phát triển, sẽ lớn mạnh, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.

Thật kỳ diệu, không sao hiểu được Lời Chúa được gieo vào lòng người, sẽ bám rễ sâu trong tâm hồn, thân xác người thành tâm thiện chí, thu lời gấp trăm, đời sống ngày càng phong phú, dần dần loại trừ thói hư, tật xấu, sống thánh thiện công chính, càng ngày ng giống Chúa, chỉ làm gì đẹp lòng Chúa, chỉ làm gì Chúa muốn, sau cùng thể nói được: Con yêu Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con  biết quý trọng Lời Chúa, gẫm suy thường xuyên để Lời Chúa thấm vào thửa đất khô cằn là thân xác xu xa tội li của chúng con, làm nó phì nhiêu lành mạnh, trin nở dễ dàng, giúp chúng con ngày càng thấu hiểu hầu ứng dụng vào cuộc sống, vào hành động, giúp thăng hoa nhân đức, thực hiện trọn vẹn hai giới răn Chúa truyền: yêu Chúa, yêu tha nhân đng loại. Xin Chúa giúp chúng con.

           Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày