MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ NămTuần III

Bài Đọc I: (năm I) Dt 10, 19-25

"Chúng ta hãy kiên trì tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, và hãy thúc giục nhau thực thi bác ái".

Bài trích thơ gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, nhờ máu Chúa Giêsu, chúng ta tin tưởng bước vào cung thánh. Đó là con đường mới và sống động mà Người đã mở cho chúng ta, xuyên qua tấm màn là thân xác Người; và ban cho chúng ta có một thượng tế cai quản nhà Thiên Chúa. Chúng ta hãy tiến đến với lòng chân thành, đầy đức tin, lòng được trong sạch khỏi lương tâm gian ác, và thân xác được tắm gội bằng nước trong sạch. Chúng ta hãy kiên trì tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Chúng ta hãy thúc giục nhau thực thi bác ái và làm việc thiện. Đừng trốn tránh những buổi hội chung như ít người có thói quen, nhưng anh em hãy khích lệ nhau, nhất là khi thấy ngày đó gần đến.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6.

Đáp: Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa (c. 6).

Xướng: 1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. - Đáp.

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa. - Đáp.

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Đấng cứu độ ban ân thưởng. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. - Đáp.

 Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 4, 21-25

"Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe". Và Người bảo họ rằng: "Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất".

Đó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

"Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn."

Những dụ ngôn của Chúa Giêsu là một con đường dẫn đưa tới chân lý. Nhưng với điều kiện phải biết nghe, hiểu và đón nhận. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng thật, ánh sáng ấy được thắp lên để soi chiếu cho mọi người. Vì thế ai nghe và đón nhận ánh sáng thì sẽ được hạnh phúc muôn đời. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thật, Chúa đã đến thế gian để diệt trừ tối tăm, tội lỗi đang bao trùm chúng con. Nhưng chúng con vẫn chưa thực sự tin vào Thiên Chúa, chưa tiếp nhận ánh sáng của Ngài. Xin mở cặp mắt đui mù, mở đôi tai bướng bỉnh và mở tấm lòng chai cứng của chúng con ra, để chúng con biết nhìn, biết nghe, biết khát khao đón nhận ánh sáng đích thực của Chúa. Amen.

THỨ NĂM CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 4,21-25)

Trình thuật của Thánh Máccô trong đoạn Tin Mừng này cho ta biết: Chúa Gỉêsu khẳng định: chẳng có gì che giấu được không lộ ra dưới ánh sáng, vì không ai đốt đèn lại để trong thùng, nhưng để trên giá cao soi sáng cả nhà. Chúa còn khẳng định: “Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai có thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cải đang có cũng sẽ bị lẩy đi. ”

Đoạn Tin Mừng Chúa dạy: sống thánh thiện công chính, rao giảng cho anh em những gỉ nhận được. Làm việc cho Chúa, hy sinh chia sẻ cho anh em, sẽ được Thiên Chúa bù đáp dư đầy, vì không bao giờ Chúa chịu thua lòng quảng đại của chúng ta: hy sinh một, Chúa sẽ bù đáp dồi dào; không hy sinh, không sinh lời số vốn Chúa trao gửi, sẽ chẳng nhận được gì, thậm chí còn bị cất đỉ hết ngay cả những gì đang có.

Lạy Chúa, chúng con hiểu những gì chúng con nhận được từ Chúa, kiến thức, của cải, cẩn phải chia sẻ cho người khác,hết mọi người là anh em, cần hiểu và thục thi Lời Chúa, cần cơm áo trong lúc cùng quẫn. Xin cho chứng con hăng say rao truyền Lời Chúa để những người chưa biết Chúa được biết, yêu thương và phụng thờ. Chúng con đang giữ một số vốn Chúa ký thác. Xin cho chúng con biết cho đi để làm giàu kho ký gởi ân phúc về trời. Xin giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày