MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Hai Tuần III

Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

   BÀI ĐỌC I: Dt 9, 15. 24-28

"Người chỉ tế lễ chính mình một lần để huỷ diệt tội lỗi,

Người sẽ xuất hiện lần thứ hai để cứu độ những ai trông đợi Người".

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc các tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ. Đức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đã phải chết nhiều lần: nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để huỷ diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng tế hiến một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người. Đó là lời Chúa.

 

 

   ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6.

Đáp:      Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu  (c. 1a).

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.     - Đáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh, Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel.     - Đáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca.     - Đáp.

4) Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là vua.     - Đáp.

 

 

   ALLELUIA:  Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

 

 

   PHÚC ÂM: Mc 3, 22-30

"Satan phải diệt vong".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Đó là vì họ nói "Người bị thần ô uế ám". Đó là lời Chúa.

 

 

     Suy Niệm:

   Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám. Các kinh sư cho rằng: Chúa lấy quyền của tướng quỷ Bêendêbun mà trừ quỷ. Nhưng Ðức Giêsu đã khẳng định: Ngài lấy quyền từ Thiên Chúa. Quả thật, vì nước nào tự chia rẽ thì làm sao tồn tại được. Mỗi người chúng ta cũng dùng lại để suy nghĩ: Ma quỷ muốn đạt mục đích, chúng cũng phải biết liên kết với nhau phương chi chúng ta là con cái sự sáng, công dân của nước tình yêu. Hiệp nhất tạo sức mạnh - chia rẽ đưa đến diệt vong.

 

 

   Cầu Nguyện:

   Lạy Chúa Giêsu, trước khi Chúa về cùng Chúa Cha, Chúa đã cầu xin cho các môn đệ biết sống yêu thương và hiệp nhất với nhau. Dấu chỉ người môn đệ của Chúa là Yêu Thương. Xin Chúa giúp chúng con biết sống hòa hợp từ trong gia đình, nơi làng xóm chúng con. Tình yêu phải tiếp tục được trãi rộng đến mọi người. Chỉ khi chúng con biết sống yêu thương, ma quỷ mới không làm hại được chúng con và chúng con mới thật đúng đắn là con của Chúa. Amen.

                 

THỨ HAI CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 3,22-30)

Thánh Máccô tường thuật: các kinh sư từ Giêrusalem tới, nói: Chúa Giêsu bị quỷ Bêendêbun ám, dùng thế lực quỷ vương trừ quỷ. Chúa trả lời họ: “Satan làm sao trừ satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bến, nhà nào tự chia rẽ, nhà ây không thể vững. ” Chúa cảnh báo: tội nào cũng được tha, ngoại trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần, vì họ nói: "Ông ấy bị thần ô uế ám. ”

Kinh sư và các bậc thầy Do thái, chẳng những không tin Chúa từ Thiên Chúa mà tới, mà còn muốn tìm cách hạ nhục Chúa. Họ xếp Chúa ngang hàng với quỷ dữ, ô uế, dù việc phi thường Người làm không thể nào giải thích được nếu Người không từ Chúa Cha đến. Tính đố kỵ, ghen ghét là tính xấu thường thấy nơi những người bất lực, ganh ghét, thấy mình không bằng người, thay vì cảm phục, thì tìm cách bôi nhọ.

Lạy Chúa, chúng con cũng mang nhiều tính mê, tật xấu, không mấy ưa người hơn mình, nhiều khi còn bịa ra chứng cớ giả tạo hạ bệ kẻ hơn mình. Xin cho chúng con biết sống khiêm hạ, biết mình chi là thụ tạo nhỏ bé, bắt lực, chẳng thể làm được việc gì hữu ích cho tha nhân, chẳng thể làm được gì vinh danh Chúa, nếu không cỏ Chúa trợ giúp. Xin Chúa giúp chúng con nhận rõ được mình đệ sống thanh thản, chan hoà với mọi người.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày