MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ tư Tuần II

   Bài Đọc I: (năm I) Dt 7, 1-3. 15-17

"Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê tới muôn đời".

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Menkixêđê này là vua Salem, tư tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông đã đi đón Abraham đang trên đường về sau khi đánh bại các vua, ông chúc lành cho Abraham. Và Abraham dâng cho ông một phần mười các chiến lợi phẩm. Giải nghĩa tên ông, trước tiên thấy tên ông mang tên vua công chính, rồi ông lại còn là vua Salem, nghĩa là vua hoà bình. Ông không cha không mẹ, không gia phả, không ngày sinh, không ngày tử, nhưng ông được so sánh với Con Thiên Chúa, nên ông làm tư tế muôn đời.

Việc còn hiển nhiên hơn nữa, nếu một tư tế khác được thiết lập theo phẩm hàm Menkixêđê, không phải chiếu theo luật xác thịt quy định, nhưng chiếu theo quyền năng của sự sống bất diệt. Vì đã chứng thực về ngài rằng: "Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê tới muôn đời".

Đó là lời Chúa. 

 

 

   Đáp Ca: Tv 109, 1. 2. 3. 4

Đáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê (c. 4bc).

Xướng: 1) Thiên Chúa đã tuyên bố cùng Chúa tôi rằng: "Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con". - Đáp.

2) Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rằng: "Con hãy thống trị giữa quân thù". - Đáp.

3) Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: "Trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con". - Đáp.

4) Đức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: "Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê. - Đáp.

 

 

   Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

 

 

   Phúc Âm: Mc 3, 1-6

"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây". Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

Đó là lời Chúa. 

 

   Suy Niệm:

  Thánh Máccô tiếp tục kể cho chúng ta nghe những phép lạ Đức Giêsu làm trong ngày Sabát. Nhóm biệt phái tìm mọi cách để bắt lỗi Chúa, vì Ngài lỗi ngày hưu lễ. Đức Giêsu nhìn họ với ánh mắt buồn và giận, vì họ cứng lòng. Họ giữ Luật vì hình thức. Đức Giêsu không đến để phá bỏ Lề Luật, nhưng là để kiện toàn, làm cho Luật được trọn nghĩa. 

 

   Cầu Nguyện:

   Lạy Chúa Giêsu, chúng con không khác gì những người Biệt Phái xưa. Nhiều lúc chúng con giữ Luật chỉ vì sợ, giữ Luật vì thói quen... Tinh thần căn bản của Luật Chúa, Luật Giáo Hội là để thăng tiến con người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con ý thức được nghĩa tích cực của Luật. Chỉ khi nào chúng con biết giữ Luật vì yêu mến, chúng con mới cảm nhận được sự êm ái, chúng con mới đạt được sự tự do hạnh phúc trong tinh thần làm con Thiên Chúa. Amen.

                 

THỨ TƯ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 3,1-6)

Thánh sử Máccô tường thuật: Chúa Giêsu vào hội đường, chữa lành tay bại liệt cho một người đang trong hội đường ngày sabát. Người Pharisêu xầm xì, toan tính cùng nhóm Hêrôđê tìm giết Chúa. Chúa biết toan tính của họ, lớn tiếng nói: "Ngày sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người. ” Họ làm thinh.

Dù là thụ tạo do Chúa tạo thành, Chúa vẫn tôn trọng mạng sống con người, sẵn sàng giơ tay phù trì trong mọi hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Mỗi con người là một tác phẩm tuyệt vời của Chúa, là con của Chúa, chính Thần Linh Chúa đã phú cho một linh hồn để con người là tạo thành có xác hồn hoà hiệp, biết phân biệt phải trái, và được thông phần hoan lạc thánh từ Ba Ngôi Thiên Chúa thông chuyền qua.

Lạy Chúa, chúng con là con của Chúa, mạng sống chúng con tuỳ thuộc Chúa, do Chúa tạo dựng, chúng con không có quyền tự huỷ, hay có quyền trên sinh mạng người khác, dù ch là bé nhỏ non yếu như phôi thai. Xin cho chúng con biết trân trọng cuộc sống, trân trọng tình yêu Chúa đặt để nơi chúng con, để chúng con sống sao cho đúng thân phận con người Chúa yêu thương. Xin cho chúng con cũng biết tôn trọng mạng sống người khác, và luôn nhớ, chúng con không có quyền trên mạng sống người khác. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày