MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Ba Tuần II

Thánh Vính Sơn, Phó tế, tử đạo

  Bài Đọc I: (năm I) Dt 6, 10-20

"Chúng ta có một niềm tin đặt trước mặt như chiếc neo chắc chắn và bền vững".

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên công trình của anh em và lòng bác ái anh em đã tỏ ra vì danh Người, anh em là những người đã phục vụ và hiện đang phục vụ các thánh. Chúng tôi mong ước mỗi người anh em thi thố cũng một lòng hăng hái đó để giữ vững niềm hy vọng đến cùng, ngõ hầu anh em không trễ nải, nhưng sẽ noi gương những kẻ nhờ tin tưởng và kiên nhẫn mà hưởng thụ các điều đã hứa.

Quả thật, khi Thiên Chúa hứa cùng Abraham, Người không dựa vào ai lớn hơn mà thề, nhưng dựa vào chính Mình mà thề rằng: "Ta sẽ chúc phúc cho ngươi và sẽ cho ngươi sinh sản ra nhiều". Do đó, Abraham kiên nhẫn chờ đợi, nên được hưởng lời hứa. Vì chưng, loài người dựa vào kẻ lớn hơn mình mà thề, và lời thề được coi như bảo chứng chấm dứt mọi tranh tụng. Cũng vậy, vì Thiên Chúa muốn minh chứng cho những kẻ hưởng thụ lời hứa ý định bất di bất dịch của Người, nên đã làm lời thề, để nhờ hai điều bất di bất dịch mà Thiên Chúa không thể sai lời, thì chúng ta là những người tìm ẩn náu nơi niềm hy vọng đã ban cho chúng ta, chúng ta có một nguồn yên ủi chắc chắn. Trong niềm hy vọng đó, linh hồn chúng ta có một chiếc neo chắc chắn và bền vững, cắm vào tận bên trong bức màn, nơi Đức Giêsu đã vào như vị tiền phong của chúng ta, Người được phong làm Thượng tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê.

Đó là lời Chúa. 

 

 

   Đáp Ca: Tv 110, 1-2. 4-5. 9 và 10c

Đáp: Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những người mến yêu quan tâm học hỏi. - Đáp.

2) Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng nhớ, Người thật là Đấng nhân hậu từ bi. Chúa đã ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. - Đáp.

3) Chúa đã gởi tặng ơn giải phóng cho dân Người, đã thiết lập lời minh ước tới muôn đời, danh Người thực là thánh thiện và khả uý. Lời khen ngợi Chúa còn tồn tại đến muôn đời. - Đáp. 

 

 

   Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

 

 

   Phúc Âm: Mc 2, 23-28

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".

Đó là lời Chúa. 

 

 

   Suy Niệm:

  Như Giáo hội dành ngày Chúa Nhật, thì Do thái dành ngày hưu lễ, ngày Sabát để tôn kính Giavê Thiên Chúa. Ngày của Chúa chỉ được làm việc cho Thiên Chúa. Vì thế biệt phái đã kêu trách khi thấy các môn đệ Đức Giêsu bứt bông lúa trong ngày đó. Nhưng Đức Giêsu đã cho người biệt phái hiểu rõ tinh thần của lề luật. Việc làm cho Thiên Chúa là tất cả những hành động đem lại tình yêu thương, đem lại hạnh phúc và niềm vui cho con người cho cuộc đời. Thiên Chúa chỉ được vinh danh khi con người được hạnh phúc. 

 

 

   Cầu Nguyện:

   Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết giữ luật theo tinh thần của Lề luật. Tất cả các giới luật chỉ qui về một Luật căn bản: Kính Thiên Chúa, yêu con người. Xin Chúa thánh hóa ngày sống của chúng con. Khi chúng con biết sống cho Chúa, cho tha nhân, là chúng con đã dùng ngày của Chúa có ý nghĩa. Amen.

               

THỨ BA CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 2,23-28)

Thánh sử Máccô trình thuật trong đoạn Tin Mừng này cho thấy: người Pharisêu chê trách môn đệ Chúa bứt lúa ăn ngày sabát. Chúa nhắc họ nhớ lại đoạn Kinh thánh nói về vua Đavít vào đền thánh cho tuỳ tùng ông lấy bánh hiến ăn trong lúc đói bụng, thứ bánh chỉ dành riêng cho bậc tư tế, và Chúa kết luận: “Ngày sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát. Bởi đó, Con Người làm chủ cả ngày sabát. ”

Kinh sư Do thái phiền trách môn đệ Chúa làm việc trong ngày sabát luật Môsê cấm, họ giữ luật máy móc, bất kể đến hoàn cảnh thiết yếu. Chúa đến, không phải phá luật, nhưng chỉnh sửa luật cho phù hợp, vì Chúa là Chúa muôn loài, tạo đựng nên mọi thứ để phục vụ con người, và ngược lại, con người có bổn phận yêu Chúa, tri ân Chúa, và thực thi mọi luật Chúa truyền dạy.

Lạy Chúa, chúng con biết Chúa là trên hét, mọi việc Chúa làm đều đúng và đều mưu ích cho chúng con. Tuân theo luật Chúa, qua Hội Thánh Chúa, chắc chắn chúng con sẽ có cuộc sống đúng như ý Chúa, chúng con đi đúng đường Chúa mun để tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời. Đi theo đường Chúa chỉ dẫn, chúng con sẽ có an bình, thánh thiện, làm đẹp lòng Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đúc Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày