MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Hai Tuần II

Thánh Anrê, trinh nữ tử đạo

Lễ nhớ

   Bài Đọc I: (năm I) Dt 5, 1-10

"Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu".

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

   Tất cả các vị Thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi, như Aaron. Cũng thế, Đức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với Người rằng: "Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con". Cũng có nơi khác Ngài phán: "Con là Tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê". Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu Mình khỏi chết, và vì lòng thành kính, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người. Người được Thiên Chúa gọi là Thượng tế theo phẩm hàm Menkixêđê.

Đó là lời Chúa. 

 

   Đáp Ca: Tv 109, 1. 2. 3. 4.

Đáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê (c. 4bc).

Xướng: 1) Thiên Chúa đã tuyên bố cùng Chúa tôi rằng: "Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con". - Đáp.

2) Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rằng: "Con hãy thống trị giữa quân thù". - Đáp.

3) Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con". - Đáp.

4) Đức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: "Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê". - Đáp.

 

 

   Alleluia: Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

 

 

   Phúc Âm: Mc 2, 18-22

"Tân lang còn ở với họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".

Đó là lời Chúa. 

 

 

   Suy Niệm:

  Các môn đệ Đức Giêsu bị chê trách là không ăn chay như các môn đệ của Gioan và Biệt Phái. Đức Giêsu đã bênh vực các môn đệ Ngài và cho người ta thấy rằng: Việc thiện cũng phải biết làm đúng lúc, đúng nơi mới gọi là thiện. Vì thế, đừng vội phê bình người khác khi chưa nắm vũng hoàn cảnh sự kiện. Vấn đề lúc này là: Đức Giêsu chính là Tin Mừng. Ngài đã đến đem niềm vui Ơn Cứu Độ. Nên phải biết sống vui tươi, tin tưởng. Ủ rũ sầu khổ là không hợp thời, không đúng lúc nữa. 

 

 

  Cầu Nguyện:

   Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến đem niềm vui cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống vui tươi, nguồn vui đích thực bắt nguồn từ Thiên Chúa, niềm vui đích thực chỉ có với người thiện tâm. Để với sự an bình thẳm sâu của tâm hồn, chúng con biết đem niềm vui, sự bình an đến cho người khác. Amen.

                

THỨ HAI CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 2,18-22)

Trình thuật của Thánh Máccô cho thấy: các Pharisêu chê Chúa và các môn đệ Người không ăn chay trong khi họ và môn đệ Gioan ăn chay theo luật định, nhưng Chúa trả lời họ: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới phải ăn chay khi chàng rể còn đang ở với họ, nhưng khi chàng rể bị đem đi rồi, họ sẽ ăn chay. Chẳng ai ly rượu mi đổ vào bình da cũ, vì rượu sẽ làm hư bình, cũng chẳng ai lấy mảnh vải mới vá vào áo cũ vì mảnh vải mới sẽ kéo rách áo.

Đoạn Tin Mừng Thánh Máccô cho ta nhận định: Sự hiện diện của Chúa Kitô trên trần gian là việc đáng vui mừng, đáng chiêm ngưỡng, tôn vinh, kính thờ. Người ví Người như chàng rể đang dự tiệc cưi. Được sống bên Chúa, được chiêm ngắm Chúa là vinh dự và niềm hoan lạc lớn lao không gì có thể sánh ví, mọi thói quen thường tình bị bỏ qua, mà chỉ chuyên chăm chiêm ngưỡng, lắng nghe và thực thi ý Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, chúng con biết sự hiện diện của Chúa trong đời chúng con là điều tôi cần thiết. Chúa dùng ánh sáng rạng ngời soi dn chúng con hiểu được lời Chúa, bước đi vững vàng trên đường đời không bị lạc đường, sai lối. Xin giúp chúng con luôn giữ được Chúa bên mình bằng cuộc sống thánh thiện, công chính theo gương Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày