MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Bảy Tuần I

   Bài Đọc I: (năm I) Dt 4, 12-16

"Chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta".

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phải phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà ta phải trả lẽ.

Vậy chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có Thượng tế không thể thông cảm sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Nên chúng ta hãy tin tưởng chạy đến toà ơn Chúa, để nhờ Chúa thương đến, chúng ta được ơn Chúa tuỳ thời cơ thuận tiện.

Đó là lời Chúa.

   Đáp Ca: Tv 18, 8 . 9. 10. 15

Đáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Đáp.

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. - Đáp.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. - Đáp.

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Đá Tảng, là Đấng Cứu Chuộc con. - Đáp.

 

 

    Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.

   Phúc Âm: Mc 2, 13-17

"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".

Đó là lời Chúa.

   Suy Niệm:

   Người thu thuế bị đồng hóa với người tội lỗi, vì họ tiếp tay với ngoại bang ức hiếp dân lành. Đức Giêsu quen thân, đồng bàn với những người này là một chướng kỳ khó chấp nhận. Tại sao vị tiên tri lại bầu bạn với những con người bất chính?

   Vì không thể chấp nhận bệnh tật, nên thầy thuốc cần phải đến chữa trị cho bệnh nhân. Thầy thuốc cần đối với bệnh nhân thế nào thì Đức Giêsu cũng rất cần đối với tội nhân như vậy.

 

   Cầu Nguyện:

  Vì một người, tội lỗi đã vào thế gian. Và cũng vì một người, thế gian được cứu. Lạy Chúa Giêsu, mọi người chúng con đều là tội nhân. Mọi người chúng con đều cần đến vị lương y Tối Cao. Xin Chúa tẩy rửa tâm hồn chúng con tinh sạch. Xin ban cho chúng con trái tim biết yêu thương, để chúng con biết sống trung thành với Chúa, hiệp nhất với anh chị em chúng con trong niềm vui ơn cứu độ. Amen.

                   

THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 2,13-17)

Thánh sử Máccô trình thuật: Chúa kêu gọi ông Mátthêu, nhân viên thu thuế, theo Chúa. Chúa lại nhà ông dự tiệc mừng, có nhiều người thu thuế cùng tham sự; các kinh sư cho là Chúa chẳng ra gì, làm bạn, ăn uống với người tội lỗi, nhưng Chúa nói với họ: Chúa không đến vì người lành sạch, nhưng đến cửu những người tội lỗi, đem họ về cùng sống trong đoàn chiên Chúa chăn dt.

Sống trong gia đình, trong xã hội, chúng ta có bổn phận nêu gương sáng để lôi kéo những đứa con đang bị hấp lực xấu trong xã hội dụ dỗ, lôi kéo, đưa chúng về cuộc sống lành mạnh, đạo đức. hội còn vô s những phần từ bất hảo, chúng ta cũng có bổn phận cầu nguyện, giúp đỡ, đưa họ về đường ngay no chính, để môi trường sống trong xã hội ngày càng lành sạch, có an bình, yêu thương và hạnh phúc.

Lạy Chúa, chúng con được Chúa thương biết sống ngay lành công chính, nhưng còn rất nhiều người vẫn còn sống trong u mê tăm tối, làm điều ác gây thiệt hại cho xã hội; ngay trong gia đình, nhiều con cái còn rất nhỏ, nhưng đã nhiễm tính hư tật xấu qua bạn bè, qua giáo dục, xin Chúa thương giúp các bậc cha mẹ uốn dạy chúng nên người tốt, để chúng góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, theo đường thiện hảo Chúa dạy.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày