MÙA THƯỜNG NIÊN

                                        NĂM I

                                        Thứ Sáu Tuần I

   Bài Đọc I: (năm I) Dt 4, 1-5. 11

"Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó".

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, chúng ta hãy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được vào trong sự an nghỉ của Chúa còn có giá trị mà có người trong anh em tưởng mình không được hưởng. Quả thật, chúng ta đã nhận lãnh tin mừng như họ; nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi họ không lấy đức tin mà thông hiệp với những kẻ đã tin. Chúng ta là những kẻ đã tin; chúng ta đang đi vào nơi an nghỉ, như lời Người phán rằng: "Như Ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta". Dầu vậy, các công trình của Người đã được hoàn tất từ tạo thiên lập địa. Vì chưng, có câu nói về ngày thứ bảy rằng: "Và ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã nghỉ mọi việc". Lại có câu khác rằng: "Không, chúng nó sẽ chẳng vào nơi an nghỉ của Ta". Vậy chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó, để không ai sa ngã mà nên gương bất trung.

Đó là lời Chúa.

 

   Đáp Ca: Tv 77, 3 và 4bc. 6c-7. 8

 

Đáp: Chúng tôi sẽ không quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c).

Xướng: 1) Điều mà chúng tôi đã nghe, đã biết, mà tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai, đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa. - Đáp.

2) Để họ đứng ra và thuật lại cho con cái họ, hầu cho chúng đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, và không quên lãng những kỳ công của Người, những giới răn của Người chúng sẽ tuân theo. - Đáp.

3) Và chúng đừng trở nên như tổ tiên chúng, một thế hệ khó dạy và lăng loàn, một thế hệ không có lòng ngay thẳng, và không có tâm hồn trung kiên cùng Thiên Chúa. - Đáp.

 

   Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

 

   Phúc Âm: Mc 2, 1-12

"Con Người có quyền tha tội dưới đất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: "Tội lỗi con được tha" hay nói: "Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".

Đó là lời Chúa.

 

   Suy Niệm:

  Đức tin và lòng mến có sức biến đổi mạnh mẽ. Vì tuyệt đối tin tưởng vào Đức Giêsu, thân nhân người bại liệt đã tìm cách đưa anh đến với Chúa Giêsu. Đức Giêsu cũng không chịu thua niềm tin yêu của họ, nên không những Ngài chữa anh khỏi bệnh, mà còn chữa sạch tâm hồn ô nhơ của anh: "Này con, con đã được tha tội rồi".

 

   Cầu Nguyện:

  Lạy Cha, xin thêm đức tin và lửa tình mến cho chúng con. Xin cho chúng con biết mau mắn chạy đến với Cha nơi bí tích Giải Tội và nhất là bí tích Thánh Thể. Tâm hồn chúng con sẽ được mạnh sức và bình an khi chúng con đón nhận và được sống trong tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

                

THỨ SÁU TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 2,1-12)

Thánh Máccô cho biết, khi Chúa về nhà, dân kéo đến đông nghẹt đến nỗi không còn chỗ vào nhà. Người nhà một người bại liệt, phải rỡ mái mới đưa anh lại gần Chúa được. Chúa chữa anh lành bảo anh vác chõng về, tội anh đã được tha.

Đức Kitô là Thiên Chúa làm người. Lời Người nói, việc Người làm luôn có sức thuyết phục, tràn đầy yêu thương và tha thứ. Tuân giữ Lời Chúa, đi theo đường lối Chúa, luôn nhận được từ Chúa điều thiện hảo, giúp chúng ta dễ dàng sống lành, sống thánh, không phải bon chen vất vả kiếm sống. Dành cho Chúa những lúc kết hiệp thân tình, siêng năng đón Chúa viếng ngự vào lòng, đời chúng ta sẽ thênh thang, trong sáng, mọi rào cản bị dẹp bỏ, chúng ta cỏ an bình, hạnh phúc thực sự.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con hiểu: tin Chúa, bước theo Chúa, chúng con được bước đi trên đường thênh thang thoáng mát sống đời trần thế, lập công đền tội, hy sinh hãm mình sinh ích cho chính bản thân chúng con, mà còn có sức giúp anh em đồng loại được nhận biết Chúa, sống trong ân tình Chúa. Chúng con nài xin Chúa ban thêm lòng tin và sức mạnh để chúng con vững bước theo Chúa, rao giảng Lời Chúa, giúp anh em đng loại tin Chúa, nhận được ơn tha thứ và cũng được vững bước v Nước Hằng sống, hưởng hạnh phúc bên Cha đời đời.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày