Mùa Chay

Thứ Hai sau Chúa Nhật II

BÀI ÐỌC I: Ðn 9, 4b-10

"Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác".

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Ðấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và tuân giữ những giới răn của Người. Chúng con đã phạm tội và làm điều gian ác; chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng con đã không nghe lời các tiên tri tôi tớ Chúa, những người đã nhân danh Chúa nói với các vua chúa, thủ lãnh, cha ông và toàn dân trong xứ chúng con. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Chúa, còn phần chúng con là phải chịu hổ mặt như ngày hôm nay, chúng con là những người thuộc dòng dõi Giuđa, những dân cư ở Giêrusalem, toàn dân Israel, những kẻ gần xa, sống trong mọi nước mà Chúa đã phân tán họ tới đó, vì tội ác mà họ đã phạm nghịch cùng Chúa. Lạy Chúa, điều dành cho chúng con, các vua chúa, thủ lãnh, cha ông chúng con là phải chịu hổ mặt, vì đã phạm tội. Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con phản bội cùng Chúa. Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 78, 8. 9. 11 và 13

Ðáp: Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng tội (Tv 102, 10a).

Xướng: 1) Xin đừng nhớ lỗi tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi! - Ðáp.

2) Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài. - Ðáp.

3) Xin cho tiếng tù binh rên siết vọng tới thiên nhan; xin ra tay thần lực giải thoát người mang án tử. Phần chúng con là thần dân Chúa, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, chúng con sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời; đời nọ sang đời kia, chúng con loan truyền lời ca khen Chúa. - Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 3, 16

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Người; mọi kẻ tin Ngài, thì được sống đời đời.

PHÚC ÂM: Lc 6, 36-38

"Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!"

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM:

 Ðức Giêsu đưa ra một bài học rất cụ thể về lòng nhân từ và bác ái: đừng xét đoán, đừng lên án. Vì chỉ một mình Thiên Chúa có quyền xét đoán. Hãy tha thứ, hãy cho đi. Vì Thiên Chúa nhân từ, và giàu tình thương. Chúng ta càng biết mở lòng mình ra với Thiên Chúa, đến với tha nhân thì càng nhận được nhiều hồng ân từ Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN:

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống nhân từ và quảng đại như Chúa. Nhưng nhìn lại chúng con thấy mình như chưa làm được, thậm chí còn làm trái lời dạy của Chúa. Xin Chúa tha thứ và giúp chúng con luôn biết nghe và làm theo lời Chúa chỉ dẫn và sống với tâm tình người con thực sự của Chúa. Amen.

THỨ HAI CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

Trích Tin Mừng Thánh Luca (Lc 6,36-38)

Thánh Luca cho biết Lời Chúa căn dặn: hãy tha thứ, sẽ được thứ tha; đừng xét đoán, để khỏi bị đoán xét; ai đong cho người khác đấu nào, thì sẽ được Chúa đong lại tràn dư đấu ấy.

Chúa dạy; đừng bao giờ xét đoán, vì không ở vào hoàn canh họ, ta không đủ dkiện để nhận ra vấn đề, do đó, khi xét đoán s không đúng, và dĩ nhiên, đem lại hậu quả tai hại, thiệt thòi cho tha nhân. Chúa còn đi xa hơn nữa: hãy tha thứ cho những người sai phạm với chúng ta; làm vậy, mai mốt trước toà Chúa, chúng ta cũng được Chúa thứ tha mọi xúc phạm đến tình yêu Chúa dành cho chúng ta, dù trầm trọng thế nào chăng nữa.

Chúa dạy chúng con đừng bao giờ xét đoán và lên án người khác. Chúng con biết, khi chúng con xét đoán và lên án không đúng, chúng con sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho người y. Chúa còn đi xa hơn nữa là hãy tha thứ ngay c trong trường hợp người khác làm rồi, gây thiệt hại cho chúng con. Chúng con biết việc giữ công bình đã là khó, mà còn tiến xa hơn một bước, là hãy tha thứ. Nếu không có ơn Chúa, rất khó thực hiện. Xin giúp chúng con biết dẹp b tính kiêu căng, ích k, biết sống hoà đồng, chan chứa yêu thương với mọi người, đ chúng con xứng đáng là con yêu của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày