Mùa Chay

Thứ Tư sau Chúa Nhật I

BÀI ÐỌC I: Gn 3, 1-10

"Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi".

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: "Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?" Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.

Ðó là lời Chúa.

 ÐÁP CA: Tv 50, 3-4. 12-13. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung (c. 19).

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. - Ðáp.

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. - Ðáp.

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung. - Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 8, 12b

Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống".

 PHÚC ÂM: Lc 11, 29-32

"Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn  tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa".

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM:

Giona được sai đến thành Ninivê giảng cho dân chúng về sự ăn năn hối cải. Ðức Giêsu cũng đến rao giảng, kêu gọi con người canh tân trở về với Thiên Chúa. Dân Ninivê đón nhận lời giảng và sám hối, còn dân Do thái lai chối từ. Án phạt dân Do thái sẽ nặng nề và căng thẳng hơn.

CẦU NGUYỆN:

  Lạy Chúa Giêsu, tiếng kêu gọi "Hãy trở về" luôn vang vọng trong tâm hồn chúng con qua tiếng lương tâm, qua giới luật, qua biến cố cuộc đời... Nhưng chúng con vẫn cứng lòng không đón nhận. Lạy Chúa xin biến đổi chúng con như dân Ninivê, đừng để lời chúc dữ trên dân Do thái thực hiện trên chúng con. Amen.

Dấu chỉ Giona

 

  Dấu chỉ Giona chẳng phải là cuộc "hoán cải vẫn đeo bám ông đó sao? Thiên Chúa đã chọn Giona và giao cho ông một sứ mạng. Ông đã bỏ trốn vì sợ. Thực tế đã bắt ông lại, ông đọc được dấu chỉ của thòi đại và đã đi tói thành Ninivê để chu toàn nhiệm vụ: ông cất tiếng nói! Như vậy, "dấu chỉ Giona" có thể được đón nhận qua cuộc hoán cải của dân thành Ninivê.

  Lời kêu gọi của một con người, được đánh dấu bởi sự hoán cải của chính người ấy, đã có tác dụng, và ta có thể thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa qua việc Ngài tha thứ cho ông Giona, điều khiến ông cũng phải kinh ngạc... Tóm lại "dấu chỉ Giona", đó chính là việc một người được Thiên Chúa sai đến có thể làm cho lời được vang vọng, lời khiến cho người ta nhận ra lẽ phải, kể cả những người cứng lòng nhất... Nếu như một người được sai đến có thể trở thành dấu chi, thì huống hồ là Đức Giêsu, Ngôi Lời Làm Người, và Lời của Ngài còn vang vọng biết bao nhiêu, nơi tâm hồn con người để họ nhận ra lẽ phải.

 

 

                                                 Jean-Luc Ragonneau

                                         Tin tưởng ngày nay

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày