Mùa Chay

Thứ Bảy sau Chúa Nhật I

BÀI ÐỌC I: Ðnl 26, 16-19

"Ðể ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi".

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê đã nói với dân chúng rằng: "Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết lòng và hết tâm hồn. Hôm nay ngươi đã chọn Chúa làm Thiên Chúa, thì hãy bước đi trong đường lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh của Người; hãy vâng lệnh Người. Hôm nay Chúa đã chọn ngươi làm dân riêng Chúa, như Người đã phán với ngươi, thì ngươi hãy tuân giữ mọi giới răn của Người. Người sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc Người đã tạo dựng, để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi, như Người đã phán".

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 118, 1-2. 4-5. 7-8

Ðáp: Phúc cho những ai tiến thân trong Luật pháp của Chúa (x. c. 1b).

Xướng: 1) Phúc cho những ai theo đường lối tinh toàn, họ tiến thân trong Luật pháp của Chúa. Phúc cho những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài. - Ðáp.

2) Phần Chúa, Ngài ban bố những huấn lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết sức âncần. Nguyện cho đường lối của con vững chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài. - Ðáp.

3) Con ca tụng Chúa với lòng đoan chính, khi học hỏi những thánh dụ của Ngài. Thánh chỉ của Chúa, con tuân giữ, xin Chúa đừng triệt để bỏ rơi con! - Ðáp.

 Câu Xướng Trước Phúc Âm: Am 5, 14

Các ngươi hãy tìm điều lành, chớ đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống và Chúa sẽ ở cùng các ngươi.

 PHÚC ÂM: Mt 5, 43-48

"Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo".

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM:

  Mỗi người chúng ta thường chỉ chọn cho mình một số đối tượng phù hợp tính tình hay có thể dễ dàng giao tiếp, dễ hợp tác, nhờ vã... Bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy rằng: Nếu ta làm như vậy ta cũng có khác chi những người ngoại giáo? Chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta phải nên trọn lành giống Ngài, Hãy đến với mọi người, người thân cũng như người lạ, người dễ thương cũng như người dễ ghét.

CẦU NUYỆN:

   Lạy Chúa Giêsu, chúng con không thương nổi người khác vì thấy nơi người ấy có điều không giống mình, không giúp gì được cho mình... Tình thương của chúng con sao quá hạn hẹp, qúa vị lợi. Xin cho chúng con biết trân trọng mỗi cá tính riêng biệt và biết yêu thương tha nhân với một tình yêu vô vị lợi. Amen.

THỨ BÁY CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY

Trích Tin Mừng Thánh Mátthêu (Mt 5,43-48)

Đoạn Tin Mừng Thánh Mátthêu, Chúa dạy: hãy yêu kẻ thù và người ngược đãi anh em, vì yêu kẻ yêu mình, ghét kẻ ghét mình, thường ai cũng làm vậy. Là con của Cha, cùng hưởng mưa thuận gió hoà, cùng hưởng ánh sáng mặt trời chiếu soi cho đời xinh tươi, lành sạch, phải tâm niệm: tất cả là anh em.

Bài học Chúa dạy trong đoạn Tin Mừng này cho chúng ta một cái nhìn thật yêu thương, trìu mến, đối với hết mọi người đang cùng chúng ta chung sống trong bầu trời, vì chúng ta là anh em một thịt của nhau; có ai ghen ghét chúng ta, luôn tạo cho chúng ta những khốn khó, đắng cay, chúng ta vẫn kiên trì yêu thương tha thứ; những người độc ác, hay đố kỵ, càng phải tỏ ra hoà nhã, thuận hoà; lòng từ tâm, cởi mở, thứ tha sẽ tạo được bầu khí an lành, không hận thù, ghét ghen.

Lạy Chúa, thật khó khăn khi chúng con phải tỏ ra niềm nở, thân thương với những người ghen ghét, đố kỵ chúng con. Chúa dạv chúng con tha thứ, và tha thứ mãi mãi bao lâu người ta còn tỏ ra ăn năn hối hận việc sai trái họ làm, cho dù họ lặp lại bao nhiêu lần làm sai làm trái gây thiệt hại không nhỏ cho chúng con. Chúng con phải cố gắng nhiều trong nỗ lực khó khăn trái với bản năng chúng con. Xin Chúa giúp chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày