Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần III

BÀI ÐỌC I: Hs 14, 2-10

"Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra".

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Ðây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lấy lời Chúa và trở về với Chúa; các ngươi hãy thưa rằng: "Xin hãy xoá bỏ mọi tội ác, và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca tụng. Asurô sẽ không giải thoát chúng tôi, chúng tôi sẽ không cỡi ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra, vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thương xót".

Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như bông huệ và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum sê, vẻ xinh tươi của nó như cây ô-liu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó, họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như rượu Liban.

Hỡi Ephraim, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? Chính Ta sẽ nhậm lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Nhờ Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả.

Ai là người khôn ngoan hiểu được các việc này, ai là người sáng suốt biết được các việc đó? Vì chưng đường lối của Chúa là đường ngay thẳng và những người công chính sẽ đi trên đó, còn các người gian ác sẽ gục ngã trên đó".

Ðó là lời Chúa. 

ÐÁP CA: Tv 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 và 17

Ðáp: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe Ta răn bảo (x. c. 11 và 9a).

Xướng: 1) Tôi đã nghe lời nói mới lạ rằng: Ta đã cứu vai ngươi khỏi mang gánh nặng, tay ngươi không còn phải mang thúng mủng. Trong cảnh gian truân ngươi cầu cứu, và Ta giải thoát ngươi. - Ðáp.

2) Ta đáp lời ngươi từ trong áng mây vang ran sấm sét, Ta thử thách ngươi gần suối nước Mêriba. Hỡi dân tộc Ta, hãy nghe Ta răn bảo, Israel, ước chi ngươi biết nghe lời Ta! - Ðáp.

3) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra khỏi Ai-cập. - Ðáp.

4) Phải chi dân của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối Ta mà ăn ở: Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra. - Ðáp. 

 Câu Xướng Trước Phúc Âm:

Phúc cho những ai thành tâm thiện chí giữ lấy lời Chúa, và nhẫn nại sinh hoa kết quả. 

PHÚC  ÂM: Mc 12, 28b-34

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"

Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Ðó là lời Chúa. 

SUY NIỆM:

  Ðức Giêsu không khẳng định một giáo huấn mới mẻ: Kính Chúa yêu người là hai giới luật quan trọng nhất. Hai điều này liên kết chặt chẽ với nhau vì cùng xuất phát từ một tình yêu. Mến Chúa một cách tuyệt đối: hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Tình thương đối với tha nhân, cũng phải tới mức độ cao nhất: như yêu thương chính mình. Vì tự nhiên ai cũng quí trọng và yêu bản thân mình hơn hết. 

CẦU NGUYỆN:

  Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay cho chúng con suy nghĩ lại cách sống đạo của mình. Chúng con chưa biết đón nhận và để tinh thần Chúa thấm nhập vào con người chúng con, gia đình và khu xóm chúng con. Vì vậy, chúng con chỉ giữ đạo theo đủ nghi lễ mà thôi, chưa sống đạo với một tình yêu chân thành.

  Xin Chúa giúp mỗi người trong chúng con biết thay đổi cách sống của mình. Chỉ khi nào chúng con kính mến Chúa thật sự, thì chúng con mới dễ dàng yêu thương, quảng đại và sống chan hòa với anh chị em chúng con. Amen.

THỨ SÁU CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY

Trích Tin Mừng Thánh Máccô (Mc 12,28b-34)

Thánh sử Máccô tường thuật cho chúng ta cuộc mạn đàm giữa Chúa và một Kinh sư Do thái về điều răn quan trọng phải tuân giữ. Chúa cho ông biết: Hãy yêu Chúa là Thiên Chúa chúng ta hết lòng, hết, sức, hết trí khôn. Và giới răn thứ hai quan trọng không kém: phải yêu tha nhân như yêu chính bản thân mình.

Chúa đến trần gian, giảng cho chúng ta về Nước Tình yêu trên Thiên Quốc, một Nước chan hoà ánh sáng, an bình, hạnh phúc tràn đầy, và về đạo tình yêu chúng ta phải theo để vào được Nước Tình yêu ấy sau l hành trần thế. Qua lời nói, việc làm, được minh hoạ bằng những dụ ngôn, Chúa đều hướng chúng ta đến việc thực thi mọi ý nghĩ, việc làm, nhất nhất phải hướng về tình yêu, nhất nhất phải làm vì yêu, yêu Chúa và yêu tha nhân, hạnh phúc Nước Trời sẽ trong tầm tay dễ dàng.

Lạy Chúa, tình yêu là quà quý giá Cha Trên trời trao tặng cho chúng con, nhưng nhiều khi do bản chất ích kỷ, ươn hèn, chúng con không đạt được mục đích ti hậu của tình yêu là làm được con thảo hiền của Chúa, là mưu cầu được hạnh phúc cho đồng loại. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày