Mùa Chay

Thứ Năm Tuần III

BÀI ÐỌC I: Gr 7, 23-28

"Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây Chúa phán: Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta. Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà Ta truyền dạy cho các ngươi, để các ngươi được hạnh phúc.

Nhưng họ không nghe, họ không chịu lắng tai, họ vẫn chạy theo ý định và lòng xấu xa của họ, họ đã ngoảnh mặt đi chứ không nhìn Ta. Từ ngày cha ông họ ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, ngay từ sáng sớm, Ta lần lượt sai các tiên tri tôi tớ của Ta đến với họ, nhưng họ không nghe Ta, không chịu lắng tai nghe. Họ tỏ ra cứng đầu cứng cổ, và còn sống tệ hơn cha ông họ! Ngươi có nói cho họ biết tất cả các điều ấy, thì họ sẽ không nghe ngươi đâu; Vậy ngươi hãy nói cho họ biết: Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ, không chấp nhận kỷ luật, lòng trung tín đã mất và miệng họ không còn nhắc đến nữa.

Ðó là lời Chúa. 

ÐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các bạn đừng cứng lòng (c. 8).

Xướng: 1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi; chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. - Ðáp.

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy; hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. - Ðáp.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta". - Ðáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: 2 Cr 6, 2

Ðây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. 

PHÚC ÂM: Lc 11, 14-23

"Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

"Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

"Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán".

Ðó là lời Chúa. 

SUY NIỆM:

  Bằng cách trừ quỷ, Ðức Giêsu chứng tỏ Ngài chính là Ðấng Cứu Thế đến giải thoát dân khỏi ách thống trị của Satan. Qua phép lạ, đáng lẽ người Do thái nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa, nhận ra uy quyền nơi Ðức Giêsu, họ lại cắt nghĩa phép lạ theo một ý lệch lạc. Họ nói Ðức Giêsu dùng quỷ vương mà trừ quỷ con, chỉ vì họ ghen tương và cố chấp. Họ không nhìn nhận vương quyền của Ðức Giêsu. Chính thái độ cố chấp ấy, họ sẽ chịu trách nhiệm và bị xét xử. 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, rất nhiều khi vì ghen tương, ích kỷ, chúng con không nhìn nhận những giá trị tốt đẹp nơi tha nhân. Chúng con tìm cách làm méo mó sự thật, làm bớt đi điều thiện hảo. Xin cho chúng con có một cái nhìn tích cực và giúp phát huy tài năng nơi anh chị em chúng con. Ðể trong tình yêu, mỗi ngày chúng con biết giúp nhau nên hoàn thiện. Amen.

THỨ NĂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY

Trích Tin Mừng Thánh Luca (Lc 11,14-23)

Thánh sử Luca trình thuật: sau khi Chúa trừ quỷ câm ra khỏi người bị ám nhập, người Do thái cho rằng Chúa lấy quyền quỷ vương Bêendêbun mà trừ. Chúa cho họ biết: nếu nước quỹ tự chia rẽ như vậy thì sao tồn tại được. Còn các ông dựa thế ai mà trừ. Tôi dùng ngón tay Thiên Chúa trừ quỷ, thì phải biết Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, một triều đại mạnh mẽ, có sức tiêu diệt kẻ d. Hãy tin vào tôi.

Vốn bn tính con người hay ghen tương đố kỵ, không muốn ai hơn mình. Kết quả việc làm đui quỷ câm ra khởi người bị ám nhập, họ cùng tìm cách b cong. Đàng khác, Chúa cũng dạy chúng ta bài học: cần sống đoàn kết chặt chẽ với nhau theo đường công chính, sẽ không có một thế lực tàn ác nào có thể hạ gục chúng ta. Việc Chúa làm, dù nhỏ nhất, cũng là làm vì hạnh phúc con người. Noi gương Chúa, chúng ta cũng cần quan tâm đến những ni bất hạnh người khác đang phải gánh chịu.

Lạy Chúa, chúng con tín thác vào lòng từ hi nhân hậu của Chúa đã thực hiện trên chúng con, để chúng con được sống an hình, hạnh phúc. Xin cho chúng con luôn biết kết hiệp với Chúa trong mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm đ không làm Chúa phiền lòng, không làm thiệt hại người khác.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày