Mùa Chay

Thứ Tư Tuần III

Thánh Perpêtua và Thánh nữ Fêlicita, tử đạo

BÀI ÐỌC I: Ðnl 4, 1. 5-9

"Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm".

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môi-sen nói với dân chúng rằng: "Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà tôi dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi nên biết, tôi thừa lệnh Chúa là Thiên Chúa tôi mà truyền dạy cho các ngươi biết lề luật và huấn lệnh của Chúa, để các ngươi thi hành các điều ấy trong phần đất mà các ngươi chiếm hữu; các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: "Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt". Không một dân tộc vĩ đại nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như tôi trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?

"Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy".

Ðó là lời Chúa. 

 ÐÁP CA: Tv 147, 12-13. 15-16. 19-20

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a).

Xướng: 1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các chốt cửa thành ngươi; Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. - Ðáp.

2) Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người gieo rắc sương đông như tro bụi trắng. - Ðáp.

3) Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. - Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Xh 33, 11

Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống".

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-19

"Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Ðó là lời Chúa. 

SUY NIỆM:

Ðức Giêsu chính là Ðấng Kitô phải đến mà Israel đang mong chờ. Ngài đến để hoàn tất mọi lời Thiên Chúa hứa và để kiện toàn lề luật. Ngài đến đưa lề luật tới ý nghĩa trọn hảo. Kiểu nói: "một chấm, một phết trong luật cũng không thể qua đi" diễn tả tầm quan trọng của luật: đó là ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã muốn dùng lề luật để giáo dục con người thì không có luật gì là nhỏ bé tầm thường. Vì vậy chúng ta chỉ đạt được sự sống đời đời khi trung thành tuân giữ luật Chúa, lời Chúa. Chúng ta giữ luật không vì sợ tội, nhưng vì tình yêu. Trong tình yêu, càng cần tế nhị từ những điều nhỏ mọn. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban lề luật cho chúng con. Rất nhiều khi chúng con tuân giữ một cách máy móc, giữ theo hình thức vì sợ tội chứ chưa vì yêu mến.

  Xin giúp chúng con thay đổi cách sống, chu toàn giới răn Chúa trong tình yêu. Ðể nhờ lề luật, chúng con được đến với Chúa trong bình an và vững mạnh. Amen.

 Bằng chứng  duy nhất

 

   Kinh nghiệm về tình yêu đối với kẻ thù và kinh nghiệm về sự tha thứ là bằng chứng duy nhất về sự hiện hữu của Thiên Chúa... Tin kính Thiên Chúa, đó trước hết là trải lòng ra trước mặt Người, trao cho Người chìa khóa khu vườn sâu kín của mình và để Người hành động theo ý Người muốn. Một đức ái huynh đệ thật sự phải đưa dẫn đến giây phút đặc biệt này. Không cần phải là Kitô hữu mới đạt được tới đó. Chỉ có tình yêu lớn lao tới mức tha thứ mới có thể mặc khải về sự siêu việt của Thiên Chúa.

   Các bí tích được cử hành trong phụng vụ Hội thánh có lợi ích gì không? Bí tích phải phản chiếu trên một mảnh đất mới không còn là mảnh đất của lễ hội dân gian, và phải được cử hành trong một Hội thánh đã lột xác. Bí tích cũng phải là kết quả của cuộc sống thực tế, của đức ái theo gương Đức Kitô, cho dù người ta không biết tên gọi hay nguồn gốc của nó.

   Trong bối cảnh ấy, các linh mục ữở thành những người đánh thức lương tri, những người biết tìm lại dấu vết của Đức Kitô trong những biểu lộ của đời thường.

 

 

                                                                  Guy Musy

                                                Eclaircie (NXB La Sarine)

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày