Mùa Chay

Thứ Hai Tuần III

BÀI ĐỌC I: 2 V 5, 1-15a

"Có nhiều người phong cùi trong Israel, nhưng không có một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria".

Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Naaman, tướng đạo binh của vua xứ Syria, là người có uy thế đối với vua và được tôn trọng, vì Chúa đã dùng ông mà cứu dân Syria; ông còn là người hùng mạnh và giàu có, nhưng lại mắc bịnh phong cùi. Lúc bấy giờ một vài toán dân Syria bắt một thiếu nữ ở đất Israel dẫn về để hầu hạ bà Naaman. Cô ta nói với bà chủ: "Chớ chi ông chủ tôi đến gặp vị tiên tri ở Samaria, chắc chắn vị tiên tri ấy sẽ chữa ông khỏi phong cùi". Naaman đến tâu vua rằng: "Cô nhỏ xứ Israel đã nói thế này thế này". Vua xứ Syria liền nói: "Khanh hãy đi, trẫm sẽ gởi cho vua Israel một bức thơ". Naaman ra đi, mang theo mười lạng bạc, sáu ngàn nén vàng và mười bộ áo. Ông trao cho vua Israel bức thơ nội dung như sau: "Khi bức thơ này đến tay nhà vua, nhà vua biết tôi sai Naaman, tôi tớ tôi, đến với nhà vua, để xin nhà vua chữa ông khỏi phong cùi".

Sau khi đọc bức thơ, vua Israel liền xé áo và nói: "Ta có phải là Chúa, có thể giết chết và cho sống hay sao mà vua ấy gởi người đến xin ta chữa lành phong cùi? Các ngươi thấy không, vua ấy tìm cớ hại Ta đó". Khi Êlisêô, người của Thiên Chúa, nghe tin vua Israel đã xé áo mình, nên sai người đến tâu vua rằng: "Tại sao nhà vua lại xé áo? Ông ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết trong Israel có một vị tiên tri".

Naaman lên xe ngựa đi, và dừng lại trước cửa nhà Êlisêô. Tiên tri nói với Naaman rằng: "Ông hãy đi tắm bảy lần ở sông Giođan, thì da thịt ông sẽ được lành sạch". Naaman nổi giận bỏ đi nói rằng: "Tôi tưởng ông ấy ra đón tôi và đứng trước tôi kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa của ông, rồi đặt tay lên chỗ phong cùi của tôi và chữa tôi lành mạnh. Các con sông Abana và Pharphar ở Đamas không sạch hơn các con sông ở Israel để tôi tắm và được lành sạch hay sao?" Ông trở về lòng đầy tức giận.

Các đầy tớ của ông đến nói với ông rằng: "Thưa cha, vị tiên tri có yêu cầu cha làm một việc lớn lao thì cha cũng phải làm. Phương chi bây giờ người bảo cha: "Hãy đi tắm, thì được sạch". Naaman xuống tắm bảy lần ở sông Gio-đan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch.

Sau đó ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: "Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel".

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 41, 2. 3, và Tv 42, 3. 4

Đáp: Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào con được tìm về ra mắt Chúa Trời? (x. Tv 41, 3)

Xướng: 1) Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa Trời ôi! - Đáp.

2) Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào con được tìm về ra mắt Chúa Trời? - Đáp.

3) Xin chiếu giãi quang minh và chân thực của Chúa, để những điều đó hướng dẫn con, đưa con lên núi thánh và cung lâu của Ngài. - Đáp.

4) Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa làm cho con được hoan hỉ, mừng vui. Với cây cầm thụ con sẽ ca ngợi Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của con. - Đáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 129, 5 và 7

Con trông cậy Chúa, con mong đợi lời hứa của Chúa, vì nơi Chúa sẵn có lòng từ bi và chan chứa ơn cứu độ.

PHÚC ÂM: Lc 4, 24-30

"Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

(Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria".

Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

Đó là lời Chúa.

SUY NIÊM:

Quê hương của Đức Giêsu là Nadarét. Tại đó Chúa bị chính người đồng hương coi khinh, ngược đãi. Điều đó báo trước Đức Giêsu sẽ bị dân Người chối bỏ. Bất cứ vị ngôn sứ nào và cả những ai theo Đức Giêsu, chấp nhận làm môn đệ Người cũng chịu chung số phận với Người. Nhưng những ai can đảm theo Đức Giêsu, người đó sẽ được chung phần vinh quang.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, là chúng con trở nên môn đệ của Chúa. Chúng con được chia sẻ sứ vụ của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa: can đảm chấp nhận mọi gian khổ, thử thách. Không nản lòng trước sự bội bạc. Để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn trung thành với sứ vụ của mình, sống xứng đáng danh hiệu là một Kitô hữu. Amen.

Khơi dậy một con tim khao khát

 

Mùa Chay đến cùng lúc với những quyết tâm tốt lành, chúng thường dẫn ta đến việc trang bị cho mình những nỗ lực. Đồng thời đây còn là dịp để chúng ta đặt lại ý nghĩa cho những hy sinh của bản thân. Những hy sinh của chúng ta cần được định dạng cùng với những hy sinh của Chúa Giêsu để ta sống với chúng trong niềm hy vọng Phục sinh.

Hành trình của việc thống hối chỉ mang trọn vẹn ý nghĩa khi chúng ta sống nó một cách cụ thể nhằm đón nhận Sự Sống vượt trội. Và nó không phải là một chiếc ách nặng nề mà ta phải chịu như một sự tự trừng phạt, hoặc để làm hài lòng Chúa. Nhưng nó chỉ là cách ta rèn luyện bản thân theo công tâm chứ không phải theo sự xét đoán của Chúa. Những sự hãm mình chỉ là những phương thế để ta đào sâu trong lòng một khoảng trống lấy chỗ cho lòng khao khát và lời mời gọi hoàn toàn chỉ để lôi cuốn và đón nhận Thiên Chúa, khi Ngài tỏ bày Sự sống viên mãn của Ngài trong buổi sáng Phục sinh.

Một lòng mong chờ sống động không bao giờ cho phép con người sống trong cô độc mà tốt hơn là hãy chia sẻ với anh chị em quanh ta. Bởi có ai biết được lúc nào Đức Kitô sẽ đến trong những người anh em đó?

 

Tu sĩ Irénée, osb

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày