Mùa Chay

Thứ Sáu Lễ Tro

CẦU BÌNH AN MĂN MỚI

BÀI ÐỌC I: Is 58, 1-9a

"Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?"

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: "Ngươi hãy hô to, và đừng ngừng tiếng; hãy làm cho tiếng ngươi vang dội như tiếng kèn, và loan báo cho dân Ta biết sự bất trung của họ, cho nhà Giacóp biết tội lỗi của nó. Vì hằng ngày họ tìm kiếm Ta, và ước mong biết đường lối Ta, như một dân tộc thực hiện công lý và không bỏ lề luật Chúa. Họ hỏi Ta về quy tắc công lý và ước mong đến gần Thiên Chúa: "Tại sao chúng con ăn chay mà Chúa không thấy? Tại sao chúng con hãm mình mà Chúa không hay biết?" Phải, trong ngày ăn chay, các ngươi lo dàn xếp công việc làm ăn, các ngươi hối thúc mọi người làm công. Phải, các ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ẩu đả và đánh nhau hung tợn. Các ngươi đừng ăn chay như xưa nay, là cố la lớn tiếng cho người ta nghe. Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn, có phải như thế là ngày hãm mình không? Gục đầu như bông sậy, mặc áo thô, nằm trên đống tro, có phải đó là ăn chay, là ngày làm cho Chúa hài lòng không? Nào ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao, là huỷ bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng; hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không nhà; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc, ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình. Như thế, sự sáng ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, khi ngươi kêu cầu, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: "Này Ta đây".

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 50, 3-4. 5-6a. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung (c. 19b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. - Ðáp.

2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa. - Ðáp.

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung. - Ðáp.

 Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ed 33,11

Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn trở lại và được sống".

 PHÚC Âm: Mt 9, 14-15

"Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay".

Ðó là lời Chúa. 

SUY NIỆM:

Khi hạnh phúc, người ta vui tươi. Khi bất hạnh, người ta sầu khổ. Vui hay buồn được biểu lộ từng hoàn cảnh thích hợp.

Ăn chay là dấu hiệu của sự đau buồn. Dân Ninivê hối hận khi nghĩ đến tội lỗi đã làm họ tách biệt Thiên Chúa. Họ đánh mất ơn nghĩa và tình yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế họ đã ăn chay, rắc tro lên đầu để tỏ lòng sám hối. Ðức Giêsu đến đem Tin Mừng, đem bình an. Có Ðức Giêsu hiện diện mà đau buồn là một nghịch lý. 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn hạnh phúc của chúng con. Khi có Chúa, đời chúng con không thể sầu khổ. Chúa là tình yêu thương, nên Chúa chỉ cho chúng con sự may lành, tốt đẹp, và chúng con đươc vui mừng. Chúng con sẽ bất hạnh khi cuộc đời chúng con để mất Chúa.

Xin cho chúng con luôn gắn bó với Chúa, để cuộc đời đến với chúng con dưới bất cứ hình thức nào, chúng con vẫn nhận ra ở chiều sâu của nó một tình yêu thương vô bờ. Có Chúa đời con luôn đi trong bình an. Amen.

Lễ Giao Thừa:

BÀI ĐỌC 1: Ds 6,22-27

Trích sách Dân Số

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :'Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em) ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em) ! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em) !' Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng."

Đó là Lời Chúa.

 ĐÁP CA   Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ. c. 2)

Đáp:    Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,

            là Đấng dựng nên cả đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,  ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.  Đ.

2. Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Ít-ra-en,  lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !   Đ.

 3. Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.      Đ.

 4. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,  giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.  Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.   Đ.

BÀI ĐỌC 2 : 1 Tx 5,16-26.28

 Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Thêxalônica

Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự : điều gì tốt thì giữ ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.

Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành : Người sẽ thực hiện điều đó.

Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Đó là Lời Chúa

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: Mt 5,1-10

Tin mừng theo thánh Mát-thêu

Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng : “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.”

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM: 

Đoạn Thánh Kinh hôm nay có thể nói là đoạn Thánh Kinh quan trọng nhất. Đó là đỉnh điểm của bài giảng trên núi. Tóm kết nội dung toàn sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu. Đoạn này được gọi là Hiến Chương Nước Trời. Nếu trong Cựu Ước, mười giới răn trở thành kim chỉ nam luật lệ của Dân Thiên Chúa, thì Hiến Chương Nước Trời là luật của Dân mới qua lời mời gọi của Chúa Giêsu.

Kết thúc những mối phúc, Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Phúc hay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” Điều đó như một dự báo tiên tri đầy khó khăn cho những ai tuân giữ các mối phúc của Ngài. Nói khác đi, những ai không tin, không thấy được cùng đích, không tin sự thưởng phạt, không tin sự sống đời sau, không thể nào cho đó là phúc được, ngược lại, đó là thảm họa! Chúng ta đang sống trong thực tại trần gian đầy cám dỗ, mỗi ngày qua đi đức tin của chúng ta bị hao mòn dần bởi chủ nghĩa thế tục và sự lên ngôi của quyền lực sự dữ, liệu chúng ta có đủ kiên nhẫn để theo đuổi triết lý "thiện thắng ác, hiền thắng dữ, ánh sáng thắng bóng tối…” không? Sự nghèo khó, dù là về tinh thần thôi, ngày hôm nay bị người đời rẻ rúng và khinh miệt. Người ta đua nhau làm giàu và tìm đủ mọi cách để phô trương, dù chỉ là khoe mẽ và đua tranh. Nghèo như Chúa Giêsu và gia đình Nazareth ngày hôm nay, giữa thế kỷ 21 này, sẽ bị người đời coi khinh lắm. Điều căn bản ngày hôm nay người ta không chỉ đo sự giàu có để khẳng định đẳng cấp, mà người ta dùng cả tiền bạc để mua tất cả mọi sự. "Còn tiền còn bạc còn ông tôi; có tiền anh nói em nghe, không tiền anh nói em chê anh tồi…” Ngày nay người ta vẫn tôn sự thực dụng ấy đấy thôi.

Còn lại những hiền lành, sầu khổ, thiếu thốn, khóc lóc, trong sạch và xây dựng bình an ư? Bạn có dám sống để ôm ấp sự thua thiệt và mãi mãi chịu đau khổ không?

Chúa đã nói đó là hiến chương Nước Trời, ai sống những điều Chúa dạy thì Nước Trời thuộc về họ. Nếu hôm nay bạn không dám sống những điều đó, bạn chỉ thuộc về hạ giới mà thôi.

CẦU NGUYỆN:  

Lạy Chúa Giêsu thương mến,xin ban cho chúng contỏa lan hương thơm của Chúađến mọi nơi chúng con đi.

Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng conbằng Thần Khí và sức sống của Chúa.

Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng conđể chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con,để những người chúng con tiếp xúccảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,không phải bằng lời nói suông,nhưng bằng cuộc sống chứng tá,và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.(Mẹ Têrêxa Calcutta)

PHÚC TỪ TRỜI

Những giây phút cuối cùng của năm cũ sắp trôi qua, là cơ hội để chúng ta tôn thờ, ngợi khen và tạ ơn Chúa về những ân ban mà Chúa đã ban cho chúng ta và gia đình trong suốt một năm qua. Đồng thời chúng ta cũng dành giây phút đặc biệt này để cùng xét lại những lời nói, việc làm của ta trong thời gian qua. Phụng vụ Lời Chúa của ngày hôm nay nói về các mối phúc, như một tấm gương, một công thức để chúng ta cùng soi lại cuộc đời mình, xét lại cuộc sống của chúng ta trong một năm.

Giờ này, chắc hẳn rằng ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được câu: “Thời gian thấm thoát thoi đưa”. Thật vậy, thời gian trôi qua thật mau lẹ, thời gian cũng khắc ghi vào cuộc đời mỗi người những dấu ấn qua các biến cố xảy ra cho gia đình, cho đất nước, cho cuộc đời mỗi người. Mỗi biến cố đó là một thông điệp từ Thiên Chúa và Chúa muốn chúng ta “giải mã” được những thông điệp đó. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Người ta nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” là vậy. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, mỗi người chúng ta cũng có thể cảm nhận được những bôn ba xuôi ngược của cuộc sống. Một năm qua, có thể là một năm đầy thách đố và cam go đối với người này, cũng có thể là một năm gặt hái nhiều thành công vui mừng nhưng cũng không thiếu những thất bại chua cay với người kia. Nhưng trong những biến cố đó, chúng ta cảm nhận được hồng ân của Thiên Chúa. Từng mỗi phút giây, từng hơi thở sống của chúng ta, tất cả đều thắm đượm tình yêu và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời và gia đình mỗi người chúng ta. Chính Chúa đã kết dệt đời chúng ta bằng một chuỗi hồng ân. Hồng ân nối tiếp hồng ân. Dù thành công hay thất bại, Chúa cũng luôn chăm sóc che chở và dìu dắt chúng ta như một người Cha yêu thương lo cho con cái mình. Đó là ân ban của Thiên Chúa mà chúng ta cần nói lên tâm tình tạ ơn trong giây phút giao thừa này.

Song song với lời tạ ơn, ta cũng không thể không nhìn lại chính bản thân để nói lên lời tạ lỗi với Chúa, với anh chị em và với chính mình. Lời Chúa hôm nay soi rọi lại cuộc đời của mỗi người chúng ta, giúp ta nhìn lại quá khứ của mình khi phung phí thời gian, sức khỏe, tiền bạc cho những việc làm vô bổ, khi chưa ăn ở hiền lành, khi chưa sống công bằng bác ái, chưa xây dựng hòa bình…. Chúng ta chưa biết chia sẻ cho người khác những điều mình đã nhận được, đôi lúc lại luôn thấy mình là những người thiếu thốn, luôn cần sự giúp đỡ của người khác. Tất cả những gì chúng ta đã và đang nhận lãnh đều là những viên gạch xây dựng cuộc đời mình. Vì vậy, chúng ta hãy lấy Lời Chúa hôm nay làm kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời để khiêm hạ nhận ra những lỗi lầm của mình trong suốt một năm qua.

Ít phút nữa thôi, khi trống canh điểm sang một thời khắc mới, thời điểm bắt đầu một Năm Mới, chúng ta thường chúc cho nhau được an khang thịnh vượng, được vinh hoa phú quý. Còn lời chúc từ Thiên Chúa là gì? Không giống như chúng ta, lời chúc phúc từ Đức Giêsu không phải là “vinh hoa phú quý”; “bách niên giai lão”; “đắc lộc đắc thọ” mà ngay trong bài giảng đầu tiên trên núi, Đức Giêsu đã chúc cho ta “Tám mối Phúc” của Người: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Phúc cho ai hiền lành… Phúc cho ai sầu khổ…”. Lời chúc phúc của Chúa mang đến cho ta kết quả là sự bình an, được Chúa làm gia nghiệp, được nên công chính, được Chúa xót thương. Để có được những mối phúc đó, Chúa cho chúng ta được tự do chọn Chúa làm gia nghiệp hay không; chọn nên người công chính hay không; chọn làm con Thiên Chúa hay không… Chính lối suy nghĩ, lối sống và cung cách làm việc hàng ngày đã cho chúng ta biết chúng ta đã có những chọn lựa thế nào…

 Nhân dịp đầu năm mới này, ta hãy cầu chúc cho nhau lời chúc phúc từ Thiên Chúa: Chúc cho nhau một Năm Mới chứa chan ơn Phúc từ Trời để chúng ta biết chọn Chúa làm gia nghiệp. Mỗi cá nhân sẽ cảm nghiệm được những mong manh của phận người và điều còn lại bên chúng ta là: “Tất cả sẽ qua đi, chỉ mình Chúa mới tồn tại muôn đời” (Thánh nữ Têrêxa Avilla). Có Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ không thiếu thốn điều gì. Giữa những lao công vất vả, giữa những giọt mồ hôi và nước mắt, giữa những quyến rũ trần gian, thì đôi mắt chúng ta vẫn hướng nhìn về Chúa. Chỉ có một sự cần đó là sống cho Chúa để cứu rỗi linh hồn mình.

Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường

            *************************************************************

NGÀY MỒNG MỘT TẾT ÂM LICH

THÁNH LỄ TÂN NIÊN CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

 

BÀI ĐỌC I : St 1,14-18

"Những vật sáng hãy trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng".

Bài trích sách Sáng Thế

Thiên Chúa còn phán: "Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp.

Ðó là Lời Chúa.

ĐÁP CA  : Tv 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13. 14. 16 (17c)

Ðáp: Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng tôi làm ra.

Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu và vũ trụ nở ra, tự thuở nầy qua thuở kia, vẫn có Ngài. Ð

Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người". Ð

Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. Ð

Xin dạy chúng tôi biết đếm ngày giờ, để chúng tôi luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. Ð

Xin cho chúng tôi sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng tôi. Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Ð

BÀI ĐỌC  II : Pl 4,4-8

"Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa"

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Phi-lip-phê

Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.

Đó là Lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng : 1Sb 29, 10. 11b

(Mùa chay bỏ Alleluia)

All, all: Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng tôi, Chúa đáng chúc tụng; mọi tạo vật trên trời dưới đất đều là của Chúa. All.

TIN MỪNG : Mt 6,25-34

"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?" Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

Ðó là Lời Chúa.

SUY NIỆM:

Không biết có ai trong chúng ta thắc mắc “tại sao Giáo hội lại chọn đọc bài Tin Mừng này vào ngày đầu năm mới ? Ngày cầu bình an ?” Thiết tưởng Giáo hội là mẹ cũng muốn dạy con cái mình những điều thật hữu ích. Vì thế, có lẽ chúng ta cũng nên đặt thêm một vài câu hỏi : Tại sao lại phải cầu bình an trước tiên ngay trong ngày đầu năm mới ? Điều gì đem lại bình an ? Điều gì làm mất bình an ? Lời Chúa hôm nay có giúp gì cho việc giải quyết những vấn nạn này không ?

Xin thưa câu trả lời chắc chắn là có. Lời Chúa hôm nay sẽ giúp cho mỗi người tìm được bình an. Vì bình an là gốc của mọi điều tốt lành khác. Có bình an con người sẽ có được những thứ khác. "Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ?”.

Lời Chúa thật là chí lý : xét đi xét lại chúng ta thường lo cho mình “của ăn, áo mặc”, mà cái lo này thường làm cho chúng ta quên đi cái chính yếu mình đang có đó là “mạng sống và thân thể”. Chúa nhắc chúng ta nhìn về điều chính yếu Chúa ban cho, Chúa đã trao cho chúng ta mạng sống, cái mà chúng ta không thể làm gì trên nó được, không kéo dài cũng không rút ngắn, không sớm cũng không muộn… mạng sống của chúng ta tùy thuộc vào tay Chúa. Nhưng ngay cả điều quý giá nhất là mạng sống thì Chúa cũng đã ban cho và được đặt vào trong một thân thể rồi. Thân thể cũng vậy, một món quà quý giá không ai có thể làm cho mình cao hơn lên, hoặc đầy đủ hơn. Chúng ta không can thiệp được về thân thể của chúng ta, có chăng chúng ta chỉ có thể giúp mạng sống và thân thể an toàn và tốt đẹp thêm như nó đã được trao tặng. Vậy mà nhiều khi trong cuộc sống chúng ta lại quên, đánh mất, hoặc làm tổn hại cái chính mà mình đang có để lo tìm cái phụ. Những cái phụ thuộc ấy nếu lo lắng quá đáng chúng ta sẽ làm cho mất bình an.

 Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng cuộc sống ngày hôm nay có quá nhiều khó khăn và thử thách. Công ăn việc làm hết sức bấp bênh. Việc học hành và tương lai của con cái đáng phải lo nghĩ. An sinh xã hội không được bảo đảm. An ninh chính trị thì luôn bất ổn. Xung đột và khủng bố diễn ra khắp nơi. Những điều ấy đã làm cho cuộc sống chúng ta đôi khi mất bình an và luôn phải lo nghĩ để tìm cách ứng phó. Chúng ta vẫn có quyền lo nghĩ và sắp xếp tương lai của mình cho tốt đẹp nhất nhưng đừng để những thứ ấy làm ảnh hưởng đến sự bình an mà Chúa đã ban cho mỗi một người.

Chúng ta là những người đã dám tin vào vào quyền năng và ân sủng của Chúa, chúng ta phải có một lối sống và cách hành xử khác, dám để cho Lời Chúa hướng dẫn vì “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó”. Không phải ỉ nại vào sự quan phòng của Chúa, nhưng là cộng tác với Chúa, và khi đã nỗ lực hết sức để cộng tác với Chúa, thì tin tưởng Chúa sẽ chúc lành.

Như vậy điều đem lại bình an là vui với những hồng ân mà mỗi chúng ta được nhận lãnh hằng ngày cách nhưng không : mưa thuận gió hòa, mặt trời mọc và lặn đúng thời đúng buổi, không khí trong lành và những dòng nước mát, những người thân yêu và tình bằng hữu… Và điều làm mất bình an là chúng ta lo lắng tìm kiếm những cái phụ quá đáng, đôi khi lo lắng tìm cái phụ mà chúng ta tranh giành làm tương tổn nhau, đôi khi lo tìm những cái phụ mà đánh mất cả những giây phút hạnh phúc hiện tại mà mỗi chúng ta đang có.

Cầu xin bình an trong năm mới, là cầu xin cho chúng ta cảm nghiệm những hồng ân Thiên Chúa ban cách nhưng không. Cầu xin bình an trong năm mới là cầu xin cho có lòng tin vào bàn tay Chúa quan phòng. Cầu xin bình an trong năm mới là cầu xin cho biết lượng giá và tìm kiếm những điều chính yếu, tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài.

CẦU NUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, giữa cuộc sống có quá nhiều bề bộn và lo toan hôm nay, xin cho con được giữ mãi trong lòng hơi ấm bình an của Chúa. Nhiều khi cơm, áo, gạo, tiền đã làm chúng con quá mỏi mệt mà quên đi sự hiện diện nhiệm mầu của Tình Yêu Chúa.

Chúa biết đó, chúng con đang còn phải vật lộn mỗi ngày với cuộc sống nhiều cam go và thử thách hôm nay. Những khó khăn và thử thách từ ngoài tác động vào lòng chúng con và có những thử thách tự chúng con gây ra cho chính mình. Trong tất cả những vấn đề ấy, xin cho chúng con tìm ra được hướng giải quyết và tháo gỡ. Nhưng trên hết, xin cho chúng con luôn biết đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa và trao đời mình trong vòng tay yêu thương quan phòng của Chúa luôn.

Amem

                                                                                                  (Sưu tầm)

MỒNG MỘT TẾT  MẬU TUẤT CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

Món quà lớn lao

 

   Bước đầu tiên trên đường nên thánh, đó là ước ao nên thánh. Thánh Tôma Aquinô thường tuyên xưng: "Sự thánh thiện không gì khác hơn là một sự quyết tâm mãnh liệt: hành động anh hùng của một tâm hồn xả thân cho Chúa. Với một ước muốn ngay thẳng, chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta lựa chọn Chúa, chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta đụng chạm Chúa, chúng ta chiếm hữu Chúa."

   Chính ước muốn mãnh liệt này biến chúng ta thành hình ảnh của Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Chúa.

   Tất cả chúng ta cần lớn lên với niềm xác tín sâu xa rằng bổn phận của chúng ta là nên thánh giống như Đức Giêsu là Thánh. Sự thánh thiện là một trong những món quà quý giá nhất mà một người có thể dâng lên cho Chúa.

   Chúng ta cần phải phục vụ Đức Giêsu trong các người nghèo của Ngài bằng cách làm cho họ những gì chúng ta muốn làm cho Ngài. Bí quyết của sự thánh thiện nằm ở chỗ đó: biết Đức Giêsu và phục vụ Ngài trong những người chung quanh chúng ta. Làm được như thế, chúng ta sẽ thành những nhà chuyên môn, chúng ta sẽ nên thánh.

 

 

                                                   Thánh nữ Têrêxa

                                 (NouvelleCité)

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày