Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần VII

                                 Thánh Gioan I, giáo hoàng tử đạo

Bài Ðọc I: Cv 25, 13-21

"Ðức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô đem chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: "Ở đây có một người tù Phêlixê để lại. Lúc tôi ở Giêrusalem, các thượng tế và kỳ lão Do-thái đã đến xin tôi lên án hắn. Tôi đã trả lời với họ rằng: "Người Rôma không có thói quen lên án người nào trước khi bị cáo đối diện với nguyên cáo, và có cơ hội bào chữa để thanh minh tội mình". Vậy họ liền đến đây, ngày hôm sau tôi ngồi toà án, truyền điệu bị cáo đến. Các nguyên cáo đều có mặt, nhưng không đưa ra một tội trạng nào, như tôi đã ngờ trước; họ chỉ tố cáo hắn mấy điều về mê tín, về một Giêsu nào đó đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống. Ðang phân vân về vấn đề ấy, tôi hỏi hắn có muốn đi Giêrusalem để được xét xử tại đó về các điều ấy không. Nhưng Phaolô nại đến thẩm quyền của hoàng đế Augustô, nên tôi đã truyền giữ hắn lại để nạp cho hoàng đế".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 11-12. 19-20ab

Ðáp: Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh (c. 19a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. - Ðáp.

2) Cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. - Ðáp.

3) Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh, và vương quyền Người phủ trị trên khắp muôn loài. Hãy chúc tụng Chúa đi, chư vị thiên thần, dũng lực hùng anh, thi hành lời Chúa. - Ðáp.

Alleluia: Ga 14, 18

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 21, 15-19

"Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".

Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".

Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".

Ðó là lời Chúa.

 Suy Niệm:

  Trước khi trao quyền trông coi Giáo Hội cho Phêrô, Ðức Giêsu hỏi ông ba lần: "Con có yêu mến Thầy không?" Câu hỏi được lập đi lập lại để Phêrô phải suy nghĩ, lựa chọn và xác định tầm quan trọng của vấn đề. Ðể thi hành sứ vụ, Phêrô cũng như các môn đệ Ngài phải có lòng yêu mến thiết tha, vì có yêu Thầy tha thiết, thì mới chăm sóc được đoàn chiên của Thầy.

  Mỗi người chúng ta được đặt để ở mỗi môi trường khác nhau với sứ vụ khác nhau trong cuộc xây dựng nước Trời tại thế. Nhưng chúng ta cũng phải có một tình thương! Vì tình thương xóa bỏ hận thù, san bằng những khác biệt và là keo kết dính mọi nhân tố.

Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, dù cho chúng con dồn mọi khả năng để mong đạt được thắng lợi nào đó giúp đồng loại. Dù cho chúng con bương trải vất vả nhọc nhằn để nuôi sống gia đình, chu toàn trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Dù cho chúng con hăng say phục vụ giáo xứ, hay say mê học tập vì mục đích nào đó cho tương lai... Tất cả đều trở nên vô nghĩa nếu chúng con không làm vì lòng yêu thương quy hướng về Chúa và phục vụ anh em con. Amen

Bằng chứng tình yêu

 

   Chúa hỏi ông Phêrô là ông có yêu mến Chúa không, dù Chúa biết rõ chuyện đó; và Ngài hỏi ông không chỉ một lần, mà những hai, thậm chí ba lần. Và mỗi lần Phêrô trả lời rằng ông yêu mến Chúa, thì Chúa đều ủy thác cho ông nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Ông đã ba lần chối Chúa thì nay cũng phải ba lần xác nhận yêu Ngài. Ông phải mở miệng tuyên xung tình yêu, giống như ông đã mở miệng chối Chúa vì sợ hãi; chứng từ của lời nói cũng phải công khai minh bạch trước sự hiện diện của sự sống cũng như trước đây nó đã minh bạch công khai trước nỗi đe dọa của sự chết. Phêrô phải đưa ra được bằng chứng cho tình yêu của mình qua việc lo lắng cho đoàn chiên Chúa, cũng giống như trước đây ông đã đưa ra bằng chứng cho sự nhát đảm của mình qua việc chối Đấng Mục Tử. Những ai phụ trách đoàn chiên của Đức Kitô mà lại có ý biến nó thành đoàn chiên của mình thì đang mang tội là yêu chính bản thân thay vì yêu Đức Kitô. Họ đang bị lèo lái bởi khát vọng vinh quang, quyền lực, và lợi ích, chứ không phải là khát vọng vâng phục, giúp sức và làm vui lòng Thiên Chúa.

 

 

                                                  Thánh Augustinô

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày