Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần VI

Bài Ðọc I: Cv 17, 15. 22 - 18,1

"Ðấng quý vị thờ mà không nhận biết, thì tôi xin loan báo Người cho quý vị".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, nhừng người tháp tùng Phaolô, dẫn đưa ngài cho đến Athêna; và khi đã nhận lệnh ngài truyền cho Sila và Timôthêu đến gặp ngài lập tức, họ liền ra đi.

Bấy giờ Phaolô đứng giữa đồi Arêôpagô mà nói: "Kính thưa quý vị người Athêna, tôi nhận thấy quý vị rất sùng tín về mọi mặt. Vì khi đi ngang qua, nhìn các tượng thần của quý vị, tôi cũng thấy một bàn thờ có ghi chữ: "Kính Thần vô danh". Vậy Ðấng quý vị thờ mà không nhận biết, thì tôi xin loan báo Người cho quý vị. Thiên Chúa, Ðấng đã tác tạo vũ trụ và vạn vật trong vũ trụ, Người là Chúa trời đất, nên không ngự nơi đền thờ do tay người phàm làm ra. Người cũng không cần bàn tay người phàm phụng sự như thể thiếu thốn điều gì, vì chính Người ban cho mọi người sự sống, hơi thở và hết mọi sự. Người đã làm cho toàn thể loài người từ một nguyên tổ lan tràn khắp mặt đất. Người phân định thời hạn rõ rệt và biên giới chỗ họ ở, để họ tìm thấy Thiên Chúa nếu họ cố gắng dò dẫm tìm gặp Người, vì thật ra Người không ở xa mỗi người chúng ta. Vì chưng ta sống, ta cử động và ta hiện hữu trong Người, như có mấy thi sĩ của quý vị đã nói: "Chúng ta thuộc tông giống Người". Vậy bởi chúng ta là dòng giống của Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng Thần Linh giống như vàng, hoặc bạc, hay đá do nghệ thuật chạm trổ và suy tưởng của con người làm ra. Thiên Chúa không chấp những thời gian mê muội đó, nay Người loan báo cho nhân loại nhận biết để mọi người khắp nơi ăn năn hối cải, vì Người đã quy định ngày Người sẽ xét xử vũ trụ cách công minh, do Ðấng Người đã chỉ định và cho Ðấng ấy từ cõi chết sống lại để mọi người tin".

Khi họ nghe nói kẻ chết sống lại, thì có kẻ nhạo cười, có người lại nói rằng: "Ðể khi khác, chúng tôi sẽ nghe ông nói lại về điều đó". Thế là Phaolô bỏ họ ra đi. Nhưng cũng có vài người theo và tin ngài, trong số đó có Ðiônysiô nhân viên thuộc Arêôpagô, một phụ nữ tên Ðamari và mấy người khác nữa. Sau đó, Phaolô rời Athêna đi Côrintô.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd

Ðáp: Trời đất đầy vinh quang của Chúa.

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa từ muôn cõi trời, hãy ca tụng Người trên nơi cao thẳm. Các thiên thần Chúa, hãy ca tụng Người đi, ca tụng Người đi, hỡi các đạo thiên binh. - Ðáp.

2) Quân vương địa cầu và tất cả chư dân, quan chức và các vị chính quyền trên cõi đất, các thanh niên và cả những cô gái tân, những ông cụ già với đoàn con trẻ. - Ðáp.

3) Họ hãy ca tụng danh Chúa, vì danh Người siêu phàm, độc nhất, oai nghiêm. Người tràn lan trên trời dưới đất, và Người nâng cao quyền thế dân Người. - Ðáp.

4) Dân Người là đề tài ca tụng cho mọi tín hữu, cho hết thảy con cái Israel, dân tộc sống gần gũi với Người. - Ðáp. 

Alleluia: Ga 16, 7 và 13

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật". - Alleluia. 

Phúc Âm: Ga 16, 12-15

"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Thánh Thần do Ðức Giêsu gởi đến sẽ làm chứng về Người. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn đó chính là sự thật tỏ bày nơi Con Thiên Chúa làm người. Ðể dần dần chúng ta càng hiểu sâu xa hơn về Ðức Giêsu. Chúa Thánh Thần cũng sẽ cho chúng ta thấy rõ sứ mạng của Ðức Giêsu: vì yêu, Ngài tự hiến để cứu nhân loại chúng ta. 

Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng con không thiếu những lúc phải mò trong tối tăm mù mịt vì chúng con không nhận biết Chúa. Có khi chúng con đã lầm đường lạc lối, vì chúng con quên đi vai trò của Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần là người Thầy duy nhất được Ðức Giêsu sai đến hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần thúc giục trong tâm hồn, nhất là những lúc lương tâm chúng con bị mờ tối. Amen.

Một niềm vui khôn tả!

 

   Tôi đã hết lòng chung vui với anh em, trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, khi anh em đón nhận những mẫu gương tình yêu tình tuyền này (Inhaxiô thành Antìôkia và các bạn)... những con người bị trói với nhau bằng xiềng xích xứng đáng với các thánh, xiềng xích này chính là vương miện đối với những ai đã được Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tuyển chọn. Và tôi hân hoan vui mừng vì đức tin mạnh mẽ của anh em, vốn đã nổi tiếng từ lâu, vẫn kiên cường bén rễ đến tận hôm nay và sinh nhiều kết quả trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã vì tội lỗi chúng ta mà chấp nhận đương đầu với cái chết: "Tuy không thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt, mà lòng vẫn kính tin, vì vậy anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang." (1 Pr 1,8)... "Đấng đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng ta được trỗi dậy" (2 Cr 4,14)... nếu chúng ta tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và yêu mến những gì Ngài yêu mến... Chúng ta hãy bắt chước lòng nhẫn nại của Ngài, và nếu chúng ta chịu đau khổ vì danh Ngài, thì hãy tôn vinh Ngài. Đó là tấm gương mà chính Ngài nêu ra cho chúng ta, và đó là điều mà chúng ta đã tin.

 

 

                                             Thánh Polycaipô

                                        Thư gửi tín hữu Phũípphê

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày