Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần VI

Bài Ðọc I: Cv 16, 22-34

"Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối Phaolô và Sila; các nhà chức trách cho người xé áo choàng các ngài, và ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh các ngài nhừ tử, họ cho tống ngục, và truyền cho viên canh ngục canh giữ cẩn thận. Ðược lệnh như thế, viên cai ngục giam các ngài vào ngục sâu nhất, và còng chân các ngài lại.

Ðến nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa; các tù nhân đều lắng nghe các ngài. Bỗng xảy ra một cuộc động đất lớn, làm rung chuyển cả nền móng ngục thất. Tức khắc mọi cửa đều mở tung, và xiềng xích mọi tù nhân đều rơi xuống. Viên cai ngục giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục mở tung, thì rút gươm toan tự vẫn, vì tưởng những người bị xiềng đã tẩu thoát. Nhưng Phaolô kêu lớn tiếng rằng: "Anh chớ hại mình, vì chúng tôi còn tất cả ở đây". Viên cai ngục gọi lấy đèn, rồi chạy vào tù, và run rẩy sấp mình dưới chân Phaolô và Sila; đoạn dẫn hai ngài ra ngoài và nói: "Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu thoát?" Hai ngài đáp: "Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu độ".

Hai ngài giảng dạy lời Chúa cho anh và mọi người trong nhà. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ngài đi, rửa vết thương, và lập tức anh ta được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi anh đưa hai ngài lên nhà, dọn bàn ăn. Anh và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8

Ðáp: Lạy Chúa, tay hữu Chúa khiến con được sống an lành (c. 7c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. - Ðáp.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. - Ðáp.

3) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự, lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài. - Ðáp. 

Alleluia: Ga 14, 26

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều; và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. - Alleluia. 

 Phúc Âm: Ga 16, 5b-11

"Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

  Ðức Giêsu đến đem ơn cứu độ cho nhân loại. Thế nhưng thế gian đã chối từ. Thế gian không chấp nhận Ðức Giêsu và đồng thời cũng không đón nhận Chúa Thánh Thần. Với sự cứng lòng đó thế gian sẽ bị hạch hỏi về tất cả sự thật khi Thần Chân Lý đến. 

 Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Thánh Thần, đây là thời đại của Ngài. Ngài đến để làm chứng về Ðức Giêsu. Xin Chúa Thánh Thần giúp mỗi tâm hồn chúng con được mềm mại, dễ uốn nắn. Ðể chúng con được Chúa Thánh Thần dẫn vào tình yêu của Ðức Giêsu, và nhờ đó chúng con được ơn cứu độ. Amen.

Tình yêu

 

   ước gì người có tình yêu trong Đức Kitô thực hành những lệnh truyền của Đức Kitô. Ai có thể giải thích mối dây của tình yêu Thiên Chúa này? Ai có khả năng diễn đạt tình yêu ấy cao cả đẹp đẽ dường nào? Tình yêu nâng chúng ta lên những tầm cao khôn tả. Tình yêu kết hợp chúng ta với Chúa, tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Tình yêu chịu đựng tâ't cả; tình yêu nhẫn nại với tất cả; trong tình yêu, chẳng có gì nhỏ nhen, chẳng có gì đáng khinh; tình yêu không biết đến sự chia rẽ, không thúc đẩy nổi loạn; tình yêu lúc nào cũng hành động trong sự hòa thuận; chính trong tình yêu, mọi người được chọn của Thiên Chúa đạt tới sự hoàn thiện; không có tình vêu, không có gì làm vui lòng Thiên Chúa được. Chính trong tình yêu mà Thầy Chí Thánh đã đem chúng ta đến với Ngài. Chính vì yêu chúng ta mà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã dâng hiến bửu huyết Ngài cho chúng ta, theo ý định của Thiên Chúa, thân xác Ngài cho thân xác chúng ta, sự sống Ngài cho sự sống chúng ta.

 

 

                                    Thánh Clêmentê thành Rôma

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày