Mùa Phục Sinh

Ngày 3 tháng 5

Lễ Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê Tông Đồ

Bài Ðọc I: 1 Cr 15, 1-8

"Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích.

Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi sau với mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em trong một lúc; nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con đẻ non.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 18, 2-3. 4-5

Ðáp: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp tay Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia. - Ðáp.

2) Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. - Ðáp. 

Alleluia: Ga 14, 6b và 9c

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Hỡi Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha Thầy". - Alleluia. 

Phúc Âm: Ga 14, 6-14

"Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".

Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con".

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?' Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho".

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

“Thầy là đường” : Sống là đi, đời là hành trình. Nhưng nhiều khi người ta không thấy đường để đi, bởi thế người ta sống bồng bềnh nổi trôi không định hướng. Ngay cả một số tín hữu, thậm chí một số người tu mà đôi khi cũng rơi vào tình trạng hoang mang không biết mình phải đi đâu. Đó là vì họ không biết hay có biết nhưng đã quên lời Chúa Giêsu “Thầy là đường”. Hãy đi theo Chúa Giêsu, bởi vì, như lời Thánh Phêrô thố lộ, “Bỏ Thầy con biết theo ai ?” Nhiều người cũng muốn hành trình đi đến Thiên Chúa, đi đến sự sống. Tuy nhiên họ đi mãi mà không tới nơi, có khi còn đi lạc. Tại vì họ đi theo con đường riêng của họ chứ không theo con đường Chúa Giêsu.

“Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu ?” : Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” : Thế nhưng dù đã đi theo Chúa, ta không tránh khỏi nhiều lúc cảm thấy lo âu không biết Ngài sẽ dẫn mình đến đâu. Chúa Giêsu nói “Thầy là đường, là sự thất và là sự sống”. Theo Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ tới nguồn sự thật và nguồn sự sống. Vì thế ta nên phó thác đời mình cho Ngài dẫn dắt : “Chúa là mục tử… Ngài dẫn tôi tới đồng cỏ xanh, bóng mát, nước trong…”

“Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” : mong ước của Thánh Philipphê cũng là mong ước của mọi người tin thờ Thiên Chúa. Đã tin thờ Đấng nào thì dĩ nhiên người ta muốn thấy Đấng ấy. Chúa Giêsu hiểu được mong ước ấy và đáp ứng mong ước ấy : “Ai thấy Thầy là Thấy Chúa Cha”. Chúa Giêsu là mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa. Muốn biết Thiên Chúa là ai, muốn hiểu Thiên Chúa là thế nào, ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu, hãy suy gẫm những đoạn Tin Mừng viết về Ngài, hãy chiêm ngưỡng Ngài…

“Ai tin vào Thầy, người đó sẽ làm được những điều Thầy làm”. Những việc Chúa Giêsu đã làm là gì ? Là giảng dạy, là chữa bệnh, là cứu độ… nhưng quan trọng nhất là thi hành ý Chúa Cha (Ga 4,34 : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy”. Trong những việc ta làm, không việc gì quan trọng cho bằng những việc làm theo thánh ý Thiên Chúa. Nhưng làm theo thánh ý Thiên Chúa không phải là một điều dễ. Muốn làm được như thế, hãy tin vào Chúa Giêsu : “Ai tin vào Thầy, người đó sẽ làm được những điều Thầy làm”.

“Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm” : Có lẽ nhiều điều ta xin mà không được là vì ta không xin nhân danh Chúa Giêsu.

Đọc Tin Mừng thánh Gioan, tôi đắm mình trong mầu nhiệm làm con của Đức Giêsu, một người con luôn hướng về Cha, lưu lại trong Cha, hiệp nhất với Cha, để không chỉ nói điều Cha muốn, mà còn tỏ lộ cách trung thực chính dung mạo của Cha qua đời sống của mình. Mở lại trang sử đời tôi, một kitô hữu, tôi chợt thấy ngỡ ngàng !

 “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6)

Khủng hoảng trần trọng nhất của xã hội ngày nay phải chăng là cuộc khủng hoảng về ý nghĩa của cuộc sống ? Con người sinh ra để làm gì ? Con người sẽ đi về đâu ? Đâu là ý nghĩa và giá trị của cuộc sống ? Đó là những vấn nạn mà tôi thường hay tự mình đặt ra khi gặp những đau khổ, những mâu thuẫn trong cuộc sống. Tôi chỉ lấy lại được sự bình an khi đối diện với Chúa, đặt trọn niềm tin nơi Ngài, và xác tín rằng Ngài chính là con đường, là sự thật và là sự sống.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con luôn hiểu và cảm nghiệm được Chúa chính là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của con. Xin cho con biết sống như Thánh Phaolô : “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” để đời sống của con luôn trở thành chứng nhân cho Tin Mừng nước Cha. Amen.

Trích: http://www.tgpsaigon.net/suy-niem/20110502/10190

Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê Tông Đồ

"Xin  cho chúng con thấy Chúa Cha"

 

"Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống; không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy". Câu nói của Chúa Giêsu có vẻ đơn giản và rõ ràng. Nhưng khi Người vừa nói câu đó thì Philipphê liền hỏi: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện". Philipphê dường như muốn đi nhanh đến mục tiêu nhìn thấy Thiên Chúa mà không mất thời gian đi đường, con đường đức tin và sự sống mà Chúa Giêsu đã đề ra. Con đường Chúa đề xuất cho ông Philipphê và mỗi người trong chúng ta, đó là con đường ngắm nhìn cuộc sống trần thế của Người, đón nhận lời Người, để chúng ta vững tin trước cuộc thương khó và thập giá của Người, để tiếp nhận chứng tá của các môn đệ về sự phục sinh của Người để khám phá ra công trình của Chúa, để đọc được những đường nét trên khuôn mặt của Người, là nét mặt của chính Thiên Chúa tỏ hiện ra cho nhân loại. Chúng ta không có biểu tượng nào khác của Thiên Chúa ngoài Chúa Giêsu, chúng ta không có con đường đến đức tin nào khác ngoài cách đặt bước chân chúng ta trong dấu chân của Người. Nhưng chúng ta có niềm xác tín là khi chiêm ngưỡng Chúa, khi đi theo đường của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ đến với Chúa Cha. Chúa Giêsu còn nói thêm câu nói gây kinh ngạc này: "Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm..." Câu nói này chỉ cho chúng ta biết rằng, trên con đường đó chúng ta đã được ban cho Thần khí của Chúa Kitô. Thế nên chúng ta phải tin vào điều này!

 

 

Christophe Roucou

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày