MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Sáu Tuần VIII

Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo

Bài Đọc I: (Năm II) 1 Pr 4, 7-13

"Anh em hãy nên những kẻ phân phát những ơn Chúa".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Vậy anh em hãy khôn ngoan và tỉnh thức cầu nguyện. Tiên vàn, anh em hãy luôn luôn yêu thương nhau, vì tình thương che lấp muôn vàn tội lỗi. Anh em hãy đón tiếp khách trọ và đừng kêu ca. Tuỳ theo ơn đã lãnh nhận, mỗi người hãy phục vụ lẫn nhau như những người phân phát ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa. Nếu ai rao giảng, thì hãy kể đó là lời của Thiên Chúa; nếu ai phục vụ, thì hãy kể đó là do sức mạnh Thiên Chúa ban cho, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh nơi vạn vật nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng vinh hiển và uy quyền đến muôn đời. Amen.

Anh em thân mến, chớ có kinh dị, vì ngọn lửa đã bốc lên nơi anh em để thử luyện anh em, như thể một việc mới lạ xảy đến cho anh em. Nhưng được thông phần vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô, anh em hãy vui mừng, để khi vinh quang của Người được tỏ hiện, anh em sẽ được vui mừng hoan hỉ.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 95, 10. 11-12. 13

Đáp: Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab).

Xướng: 1) Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị. Người dựng vững địa cầu cho nó khỏi lung lay, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. - Đáp.

2) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan, biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên, đồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui. Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở. - Đáp.

3) Trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành. - Đáp.

Alleluia: Dt 4, 12

Alleluia, alleluia! - Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, phơi bày tư tưởng và ý muốn của tâm hồn. - Alleluia.

Phúc Âm: Mc 11, 11-26

"Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Khi nghe dân chúng hoan hô), Chúa Giêsu vào thành Giê-rusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự, và lúc trời đã xế chiều, Người ra về Bêtania cùng với nhóm mười hai. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bêtania, Người thấy đói. Và khi thấy ở đàng xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng: "Cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa". Và các môn đệ đã nghe Người nói.

Các ngài đến Giêrusalem. Và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ: "Nào chẳng có lời chép rằng: "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dận tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp". Điều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết Người, vì họ sợ Người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. Chiều đến, Người ra khỏi thành.

Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi". Chúa Giêsu đáp: "Hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia: "Hãy dời đi và gieo mình xuống biển", mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy Thầy bảo các con: Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

"Tất cả những gì các con cầu xin thì hãy tin rằng các con sẽ được".

Đức tin và đời sống cầu nguyện là hai vũ khí không thể thiếu được đối với người Kitô hữu. Nhưng để đời sống đức tin và cầu nguyện được phát triển toàn vẹn. Con người phải thể hiện lòng bác ái đối với anh chị em mình.

Chỉ khi nào ta thực sự chấp nhận, tha thứ cho anh em mình thì khi đó ta mới thực sự sống trọn niềm tin vào Thiên Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, suốt cuộc đời của Chúa, Chúa không ngừng dạy dỗ chúng con sống yêu thương và đó chính là con đường duy nhất dẫn chúng con tới hạnh phúc. Xin cho mọi người trong gia đình con được biết yêu thương, nâng đỡ nhau, để từ hạnh phúc ấy, tình yêu của chúng con lan rộng đến anh chị em trong khu xóm, trong xứ đạo và đến hết mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.

Thứ sáu đầu tháng

Quản lý ân sủng của Thiên Chúa

 

Tất cả chúng ta được mời gọi trong Chúa Giêsu Kitô để trở nên những Lời rút gọn, để trở thành những đối tượng thể hiện được vẻ đẹp và sự hoàn hảo của Thiên Chúa. Vì vậy mà vua David thường nói: "Như lời Ngài nói, xin đỡ con lên" (Tv 118,28), "Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền” (Tv 118,15).

Lạy Chúa, con sẽ suy gẫm kỹ càng huấn lệnh của Chúa, con sẽ để ý đến Lề luật và Thánh linh của Người. Con chỉ hết lòng mong muốn, được sống vì Ngài và trong Ngài, con chỉ ước ao sống theo đường công chính, công bằng, và chân lý của Ngài; tóm lại, con ước muốn chỉ bước đi trong đường lối của Ngài và bằng cách đó, làm tỏ hiện ra hình ảnh Thiên Chúa ở trong Ngài và sự hoàn hảo thánh thiện đáng tôn thờ của Ngài.

Ước gì người ta có thể phán đoán Ngài là như thế nào qua những hành động của Ngài nơi con và ước gì người ta xưng nhận Thiên tính và sự hoàn hảo của Ngài, qua các hành động và hành xử của con luôn đi kèm với sự thiện hảo, ánh sáng, lòng nhân từ, lòng nhân ái, sự dịu dàng, lòng kiên nhẫn, sức mạnh, sự thận trọng, sự công chính, đức công bằng và lòng xót thương. "Xin lấy lòng nhân hậu cho con được sống" (Tv 118,88).

 

 

Jean-Jacques Olier, p.s.s

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày