MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Ba Tuần VIII

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 1, 10-16

"Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào hoặc hoàn cảnh nào, Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết: phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà là cho anh em trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.

Vì thế, lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ, và hoàn toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em, trong sự mạc khải Ðức Giêsu Kitô. Anh em hãy sống như những người con biết vâng phục, đừng chạy theo những đam mê lúc trước là thời kỳ anh em còn mê muội; một hãy noi gương Ðấng Thánh đã kêu gọi anh em; và chính anh em hãy ăn ở thánh thiện trong đời sống, Vì có lời Kinh Thánh chép: "Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh".

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3c-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh, Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. - Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Ðáp. 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 10, 28-31

"Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Ai theo Ðức Giêsu, thì trở nên giống như Ngài. Ðức Giêsu đã từ bỏ vinh quang, địa vị Thiên Chúa và mang thân phận một con người nghèo hèn không có của cải giàu sang và cuối cùng mất cả mạng sống. Là môn đệ của Ngài, chúng ta cũng phải chấp nhận từ bỏ tất cả những gì mình có, chúng ta cũng phải chấp nhận chịu ngược đãi như Chúa. Nhưng Chúa đã hứa ban cho ta phần thưởng cao quí là sự sống đời đời. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con ai cũng khao khát được hạnh phúc. Nhưng đâu là hạnh phúc đích thực? Chúng con thường lầm tưởng hạnh phúc của chúng con dựa trên sự giàu sang, địa vị, quyền quí... Chúng con thường dừng lại và muốn độc quyền chiếm hữu, hưởng dùng. Xin cho chúng con biết ý thức đó là những hồng ân Chúa ban. Chúng con đã đón nhận ân huệ cách nhưng không, thì chúng con cũng phải chia sẻ quảng đại với tha nhân. Chỉ trong tình vị tha, chúng con mới đạt được hạnh phúc là sự sống đời đời. Amen.

"Các lời Thầy nói với anh em là Thần khí và Sự sống"

 

Phúc âm là quyển sách về cuộc đời của Thiên Chúa. Cuốn sách này được thực hiện để trở thành sách cho cuộc sống của chúng ta. Nó không phải được làm ra để người ta đọc hiểu, nhưng như để ta được bước vào ngưỡng cửa của mầu nhiệm. Nó không phải làm ra để cho ta đọc, mà để chúng ta đón nhận nó vào trong tâm hồn.

Mỗi lời trong Phúc âm là Thần khí và Sự sống. Linh hoạt và tự do, những lời này chỉ chờ đợi cho đến khi tâm hồn chúng ta cảm thấy khao khát thì nó liền tràn vào. Những lời sống động này tự nó như là chất men ban đầu xâm lấn vào khối bột của tâm hồn chúng ta và làm dậy men thành một cách sống mới.

Chúng ta đồng hóa với lời nói trong sách. Những lời trong Phúc âm nhồi nặn chúng ta, thay đổi chúng ta, đồng hóa chúng ta. Những lời trong Phúc âm là lời huyền diệu. Chúng không biến đổi chúng ta, vì chúng ta không xin ơn thay đổi. Từng lời nói của Đức Giêsu trong mỗi ví dụ vẫn còn hiệu năng đáng kinh ngạc, nó có thể chữa lành, thanh tẩy, làm hồi sinh. Với điều kiện là khi ta đối diện với Chúa, như tình cảnh của người bất toại hay là viên đội trưởng, ta phải lập tức làm theo Lời Người với lòng vâng phục tuyệt đối.

 

Madeleine Delbrêl

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày