MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Bảy Tuần VII

Thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mục,

Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 5, 13-20

"Lời cầu nguyện của người công chính rất linh nghiệm".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, ai trong anh em buồn sầu, người đó hãy cầu nguyện. Còn ai hân hoan, người đó hãy ca hát thánh vịnh. Ai trong anh em ốm đau ư? Hãy mời các trưởng lão giáo hội đến, để các ngài cầu nguyện và nhân danh Chúa xức dầu cho người đó. Lời cầu nguyện phát xuất tự lòng tin sẽ cứu được bệnh nhân và Chúa sẽ cho người đó được bình phục; và nếu người đó mắc tội, thì sẽ được tha. Vậy anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được cứu độ, vì lời cầu nguyện của người công chính rất linh nghiệm. Elia là con người đau khổ giống như chúng ta, thế mà ông kiên tâm cầu nguyện để trời đừng có mưa, và trời đã không mưa trong ba năm sáu tháng. Rồi ông lại cầu nguyện, và trời đổ mưa, đất trổ sinh hoa quả.

Anh em thân mến, nếu ai trong anh em lạc đường chân lý, và có kẻ làm cho người đó trở lại, thì người ấy hãy biết rằng: kẻ làm cho người tội lỗi bỏ đường lầm lạc mà trở lại, sẽ cứu linh hồn người tội lỗi khỏi chết, và che lấp được nhiều tội lỗi.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 140, 1-2. 3 và 8

Ðáp: Xin cho lời con nguyện bay lên Chúa như hương trầm (c. 2a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con kêu lên Chúa, xin mau chóng phù trợ con, nguyện nghe tiếng con, lúc con kêu cầu Chúa. Xin cho lời con nguyện bay lên Chúa như hương trầm, tay con giơ lên thành như của lễ lúc chiều hôm. - Ðáp.

2) Lạy Chúa, xin đặt quân gìn giữ miệng và lính canh gác gần cửa môi con. Ôi lạy Chúa, con mắt con hướng nhìn về Chúa, con tìm nương tựa nơi Ngài, xin đừng huỷ mạng sống con. - Ðáp.

Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 10, 13-16

"Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Nước Trời không tùy thuộc vào công sức con người. Nhưng thuộc về những tâm hồn đơn sơ, bé mọn. Họ đón nhận Nước Trời như trẻ thơ đặt mình hoàn toàn tin yêu nơi cha mẹ. Thiếu ngay thẳng, thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa, không thể được đón nhận vào Nước Trời. 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha là Ðấng sáng tạo muôn loài, vì yêu thương Cha đã tạo dựng nên chúng con. Mọi sự chúng con có: con người chúng con, tài năng chúng con, sức khỏe chúng con... cũng đều là của Cha ban. Xin cho chúng con nhận biết thân phận mỏng dòn của mình để từng giây, từng phút, chúng con luôn biết cảm tạ tình yêu cao vời ấy và ca tụng Ngài thay cho muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Biết nhận ra, ngay giữa cuộc đời mình, Lời Thiên Chúa như một dự án, một thôi thúc, một tiếng gọi, là một nguồn bình an cho con người.

Hồng Y Carlo Maria Martini

Đức Bà Tình yêu Thiên Chúa

 

Đức Bà Tình yêu Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, đứng vững trong Giờ dâng hiến,

Mẹ đã nhìn thy, nơi Trái Tim Thiên Chúa, cánh cửa nguồn sống mà ra!

Vào giờ y, lời xin vâng Mẹ đã từng thưa với sứ thần Gáprien, nay trở nên một lời xin vâng đau đn trải nghiệm trong hy vọng.

Lời y kết nối lời xin vâng của các anh các chị đang vất vả lận đận trên đường đời.

Niềm tin tưởng của Mẹ mời gọi chúng con cũng vững tin, chịu để cho Đng đã thí mạng vì chúng con quy tụ chúng con lại.

Kính thưa Bà là Mẹ chúng con,

nơi Người, cũng như nơi Mẹ,

vượt khỏi các điểm dị biệt giữa chúng con,

thậm chí các tôn giáo của chúng con,

chúng con trở thành anh chị em của nhau,

cùng một lòng hiệp thông trong yêu mến.

 

Cha Daniel Auguié, msc

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày