MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Sáu Tuần VII

Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh; thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng; và thánh Maria Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ.

Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 5, 9-12

"Kìa quan toà đã đứng trước cửa".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị lên án. Kìa quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa. Ðây chúng ta gọi những người đã kiên nhẫn đau khổ là có phúc. Anh em đã nghe nói đến sự kiên nhẫn của Gióp và đã thấy kết cuộc Chúa dành để cho ông, vì Chúa đầy lòng thương xót và lân mẫn.

Anh em thân mến, trước hết, anh em đừng (có) thề, dầu viện trời, dầu viện đất hay viện một hình (vật gì) khác. Lời nói anh em phải là: Có rằng có, không rằng không, để anh em khỏi bị toà án luận phạt.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12.

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. - Ðáp.

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. - Ðáp.

3) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. - Ðáp.

4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng ta. - Ðáp. 

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 10, 1-12

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ".

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình".

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh về bậc hôn nhân. Chúa Giêsu đã khẳng định ý muốn nguyên thủy của Thiên Chúa là một vợ một chồng.

Sợi dây hôn nhân là một hồng ân Thiên Chúa ban cho hai người nam-nữ. Ðể họ yêu thương, chia sẻ với nhau trong cuộc sống và để duy trì nòi giống. Vì thế, đôi hôn nhân phải tôn trọng và yêu thương nhau chân thành. 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, xin Cha ban cho những người đang và sẽ sống đời sống hôn nhân biết chung thủy, tôn trọng nhau và giữ mãi mãi lời thề ước ban đầu. Nhờ đó gia đình thuận hòa. Xã hội phát triển, con người hạnh phúc và Thiên Chúa được tôn vinh. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Tôn trọng người yếu thế nhất

 

Lý trí và đức tin dạy cho biết rằng nền minh triết đại chúng chân chính thì đặt trên cơ sở lòng tôn trọng người yếu thế nhất. Đây là một trực giác hiện diện trong lòng mỗi một con người. Một đàng, theo suy tư ở góc độ lịch sử, triết học và khoa học của nó, lý trí nhận xét rằng sự khinh thường các quyền lợi của kẻ yếu kéo theo những hậu quả nghiêm trọng. Đàng khác, đức tin Kitô giáo khẳng định rằng, nơi người nhỏ bé nhất, Thiên Chúa thấy chính Con của Ngài trao gởi cho nhân loại. Lý trí và đức tin có thể cùng tuyên bố rằng nền tảng của đạo đức chung của cả hai là lòng tôn trọng vô điều kiện con người mỏng dòn, chi thể khiếm khuyết nhất của loài người.

Lòng tôn trọng mỗi một con ngưòi được bảo đm nhờ sự tôn trọng người nhỏ bé nhất hay người mỏng giòn nhất trong gia đình nhân loại. Lòng tôn trọng này phát xuất t lòng trân quý vô điều kiện dành cho sự sống của từng cá nhân. Mỗi người phải được xem như một tài sản góp phần làm giàu cho xã hội. Như vậy, mỗi một người, và nhất là người mỏng giòn nhất, có thể cảm thấy mình được tiếp nhận trong một xã hội biết tôn trọng và bảo vệ mình. Bây giờ, mỗi người đều có thể tin tưởng vào một xã hội trong đó mình được sống và được yêu thương.

 

Đức Cha Pierre d'Ornellas

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày