MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Tư Tuần VII

Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 4, 13-17

"Ðời sống anh em là cái gì? Lẽ ra anh em phải nói rằng: 'Nếu Chúa muốn'".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: "Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ, rồi ở lại đó một năm mà buôn bán kiếm lời". Nhưng anh em đâu có biết ngày mai sẽ ra sao. Bởi vì đời sống anh em là cái gì? Là một chút hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi biến đi. Lẽ ra anh em phải nói rằng: "Nếu Chúa muốn, và nếu chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ làm điều này điều kia". Nhưng này đây, anh em huênh hoang với những lời khoác loác. Mọi kiểu, huênh hoang như thế đều xấu xa. Vậy ai biết điều lành mà không làm, thì mắc tội.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 48, 2-3. 6-7. 8-10.11

Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 3).

Xướng: 1) Hỡi các dân, xin nghe lấy chuyện này; xin hãy lắng tai, hết thảy những ai cư ngụ địa cầu, người phận nhỏ cũng như người quyền thế, kẻ giàu sang cũng như kẻ cơ bần! - Ðáp.

2) Tại sao tôi phải kinh hãi trong ngày tai hoạ, khi ác tâm quân thù mưu hại bao bọc quanh tôi? Bọn người này tin cậy vào tài sản, chúng tự hào vì có bạc vạn tiền muôn? - Ðáp.

3) Nhưng thực ra không ai tự cứu được bản thân, cũng không ai dâng được lên Chúa giá tiền chuộc mạng. Giá chuộc mạng quá đắt, không bao giờ người ta có đủ, hầu mong sống mãi đời đời, không phải nhìn coi sự chết. - Ðáp.

4) Bởi lẽ người ta thấy cái chết cả những người khôn, kẻ dại kẻ ngu cũng đều phải chết, để lại cho người khác tài sản của mình. - Ðáp. 

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm:Mc 9, 38-40

  Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta". Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.
Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Con người thường ích kỷ và hay ganh tỵ. Dân Do Thái cứ tưởng chi họ mới được ơn cứu độ. Các tông đồ của Ðức Giêsu cũng cho rằng chỉ có nhóm của họ mới được quyền lực trên qủy dữ. Người Kitô hữu chúng ta thường khinh chê các nhóm khác, đạo khác vì nghĩ rằng: Chỉ có chúng ta độc quyền nắm chân lý thiện hảo.

Tất cả mọi người đều là con của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương tất cả. Thiên Chúa sẵn sàng mạc khải chân lý cho bất cứ ai mở rộng tâm hồn để đón nhận.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, mọi người chúng con đều là con của Cha. Hình ảnh của Cha, vẻ đẹp của Cha được phản chiếu nơi tất cả mọi người, dù là người hèn mọn nhất, dù là người chưa nhận biết Cha. Xin cho chúng con biết khám phá ra sự thiện hảo nơi mọi người. Ðể chúng con trân trọng và đón nhận tất cả. Mọi sự thiện hảo đều bắt nguồn từ Cha mà thôi. Xin cho danh Cha được hiển sáng. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Để con giúp Ngài một tay, lạy Chúa!

 

Lạy Chúa, để con giúp Ngài một tay, để Ngài đừng mờ nhạt mất trong con. Chúng con có thể giúp Ngài, và như vậy là tự giúp chính bản thân chúng con... Điều duy nhất quan trọng là trong chúng con, phải có chút gì là của Chúa, Chúa ơi! Ở từng nhịp đập của con tim, con như thấy ngày càng rõ hơn rằng Ngài không cứu giúp chúng con được đâu, mà chính chúng con phải giúp Ngài và bảo vệ đến cùng cung đền nơi Ngài ẩn náu trong chúng con. Cuộc chuyện trò này với Ngài, lạy Chúa, bắt đầu trả lại cho con một chút bình thản... Có lẽ Ngài cũng sẽ nếm những giây phút thiếu thn trong con, Ngài ơi, những lúc niềm tin tưởng của con không đủ di dào để phụng dưỡng Ngài nữa, tuy vậy, Ngài tin con đi, con sẽ tiếp tục hoạt động cho Ngài, sẽ giữ lòng trung tín với Ngài và sẽ không đuổi Ngài ra khỏi khu vực lòng con đâu. Xin hãy khôn khéo tận dụng từng phút của ngày hôm nay, cho nó sinh hoa trái, nên như một phiến đá vững chắc trong phn nền móng, để làm nơi nương tựa cho những ngày khn khổ bi thương đang đợi chờ chúng con... Chúa thấy con chăm sóc Chúa như thế nào đó...Con sẽ dâng tặng Ngài tất cả những bông hoa con sẽ gặp trên đường, và nó rất nhiều, nhiều lắm, hãy tin con đi. Con mun Chúa có những ngày vui thích không thể tìm đâu hơn được. Và để ngẫu hứng đem ra một thí dụ: bị giam trong một xà lim chật hẹp và thoáng thấy một cụm mây bay qua bên kia song sắt, con sẽ đem đến cho Ngài cụm mây đó!

 

 

Etty Hillesum

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày