MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Mồng Hai Tết Âm Lịch

Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo

Lễ nhớ

Bài Đọc I (Năm I): Dt 12, 4-7. 11-15

"Chúa sửa dạy ai mà Người yêu mến".

Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái.

Anh em thân mến, khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu và anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: "Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai mà Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con".

Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí, Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt.

Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy.

Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời.

Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.

Anh em hãy sống hòa thuận với hết mọi người, hãy ăn ở thánh thiện, chẳng vậy không ai được nhìn thấy Thiên Chúa.

Anh em hãy coi chừng đừng ai để mất ơn Chúa, đừng để một rễ cay đắng nào mọc chồi gây xáo trộn và làm cho nhiều người bị nhiễm độc.

Đó là Lời Chúa.

 

   Đáp Ca: Tv. 102, 1-2, 13-14, 17-18a

Đáp: Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại từ thuở nầy tới thuở kia cho những ai kính sợ Ngài. (17)

Xướng 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể trong người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Ngài. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Ngài. - Đáp.

2) Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Ngài. Ngài biết chúng tôi được luyện bằng chất gì, Ngài nhớ rằng tro bụi là chính chúng tôi! - Đáp.

3) Nhưng lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại từ thuở nọ tới thuở kia cho những ai kính sợ Ngài, và đức công minh Chúa còn dành để cho con cháu họ, cho những ai giữ lời minh ước của Ngài. - Đáp.

  Alleluia: Ga 8,12

Alleluia, Alleluia. - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống. - Alleluia.

 

   Phúc Âm: Mc 6,1-6

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".

Bài Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người.

Đến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?"

Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình".

Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin.

Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

Đó là Lời Chúa.

  Suy Niệm:

  Đức Giêsu bị người đồng hương chối từ. Mặc dù họ kinh ngạc, thán phục sự khôn ngoan của Ngài. Nhưng họ không tin Ngài, vì Ngài cũng có một nguồn gốc bình thường y như họ.

Thiên Chúa muốn làm người để cảm thông, thân thiện, chia sẻ thân phận hèn mọn của con người. Nhưng xót xa thay! Chính điểm Thiên Chúa muốn sát gần con người lại là điểm con người bị vấp phạm.

   Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, chúng con sấp mình phục bái tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu sâu xa khi Chúa chia sẻ thân phận khốn cùng của chúng con. Ngày nay, Chúa vẫn còn hiện diện trong những anh em bé mọn nhất. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa qua những người anh em đó; xin đừng vì dáng vẻ bên ngoài quá tầm thường khiến chúng con xúc phạm làm buồn lòng Chúa. Amen.

Lễ ngoại Lịch

Bài Ðọc 1: Hc 44,1.10-15

"Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ."

Bài trích sách Huấn Ca.

Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.

Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca: Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6 (Đ. c. 1) 

Đáp :    Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,

            ăn ở theo đường lối của Người.

 1          Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,

            ăn ở theo đường lối của Người.

         Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,

            bạn quả là lắm phúc nhiều may.               Đ. 

         Hiền thê bạn trong cửa trong nhà

            khác nào cây nho đầy hoa trái ;

            và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,

            xúm xít tại bàn ăn.                      Đ. 

         Đó chính là phúc lộc

Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.

5a        Xin Chúa từ Xi-on

xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.          Đ. 

5b        Ước chi trong suốt cả cuộc đời

            bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,

         được sống lâu bên đàn con cháu.

            Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.    Đ.

Bài Ðọc 2: Ep 6,1-4.18.23

"Hãy tôn kính cha mẹ. Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này". 

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ các gửi tín hữu thành Êphêsô.

Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.

Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Ðể được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng; tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.

Ðó là lời Chúa.

 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.  

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Ha-lê-lui-a.

 Tin Mừng: Mt 15,1-6

Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu

 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”

Đó là Lời Chúa

Suy Niệm:

Con thuyền tròng trành trước phong ba giữa biển cả thế mà Thầy Giêsu vẫn nằm ngủ. Tại sao Thầy không nao núng, trong khi các tông đồ cuống cuồng lên? Phải chăng vì Thầy đang nằm trong tay mọi uy quyền. Nếu các môn đệ tin vào sức mạnh của Thầy mình, chắc chắn các ông sẽ an tâm. Các ông nhát đảm vì thiếu niềm tin. 

Cầu Nguyện:

Lạy Thầy Giêsu kính mến! Chúng con, Giáo Hội chúng con, lao đao giữa biển cả cuộc đời. Quyền lực sự dữ đang thét gào như muốn nuốt gọn lấy chúng con. Nhiều phen chúng con đã té nhào trước sự tấn công của ác thần. Xin Thầy thức dậy và mau đến với chúng con. Có Thầy cùng chiến đấu, chắc chắn chúng con sẽ chiến thắng vẻ vang. Amen. 

MÔNG HAI TẾT

KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN

Nguyện đường

Tôi chính là "nguyện đường" ấy, "đền thờ của Chúa Thánh Thần", nó cũng được gọi một cách cụ thể là "nguyện đường của mọi dân tộc", theo lời hứa của Thiên Chúa thông qua môi miệng ngôn sứ Isaia (chương 56) về đền thờ Giêrusalem. Và điều đó là sự thật nơi tôi cũng như là sự thật hiển nhiên nơi mỗi con người, cho dù ít khi người ta nhận thức được chiều kích thiêng liêng của "một người anh em toàn cầu". Điều đó hữu hiệu trong chính cộng đoàn của tôi (có nhiều người thuộc các sắc tộc khác nhau), cũng như trong mọi cộng đoàn Kitô hữu khác, trong các đoàn thể phụng vụ. Điều này đúng một cách chính xác khi chính tôi phải là "nguyện đường" cho muôn dân bao gồm cả người anh em bên cạnh tôi. Nhưng, trên hết, nó là điều mà chính Chúa Giêsu ước muốn hơn cả. Trong Tân ước, chúng ta thấy Người nghe lời cầu nguyện của người khác, của tất cả mọi người, bất kể họ thuộc tầng lớp xã hội nào (viên bách quản, ông Giakêu, cô Mácta, người mù hoặc kẻ phong cùi), hoặc không quan tâm đến hình dáng bên ngoài của họ cho dù họ là người ngoại tộc và ngoại giáo (người La Mã, người Canaan, người xứ Samari,...). Chúa Giêsu thán phục trước những "lời cầu xin" đầy tin tưởng mà họ thốt lên cùng Người: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người ítraen nào có lòng tin như thế". Chính lời cầu nguyện giúp cho tôi đặt anh em chúng ta vào đúng cương vị của họ, vượt lên trên một đời sống chung thường xuyên phải chịu đựng lẫn nhau.

Christian de Chergé

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày