Mùa Thường Niên

Ngày 31 tháng 5

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng

   Bài Ðọc I: Xp 3, 14-18a

"Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi".

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi, và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: "Hỡi Sion, đừng sợ! Tay đừng bủn rủn! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Với ngươi, Người làm mới lại tình yêu của Người. Vì ngươi, Người nhảy mừng trong tiếng reo vui, như thuở tao phùng".

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc: Rm 12, 9-16

"Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà".

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, đức ái không được giả hình: Hãy chê ghét điều ác và trìu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ. Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ biếng nhác: Hãy sốt mến trong tâm hồn và phụng sự Chúa. Hãy hân hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà.

Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, và khóc lóc với kẻ khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại, một hãy ưa thích những sự hèn kém. Ðừng tự đắc cho mình là khôn.

Ðó là lời Chúa.

   Ðáp Ca: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Ðáp: Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi (c. 6b).

Xướng: 1) Này là Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi, tôi sẽ tin tưởng hành động và không sợ hãi: vì Chúa là sức mạnh và là sự ngợi khen của tôi, và Người đã đem lại cho tôi ơn cứu độ. - Ðáp.

2) Hãy tuyên xưng Chúa và kêu cầu thánh danh Người; hãy làm cho các dân tộc biết việc Chúa sáng tạo; hãy nhớ rằng danh Người thật cao sang. - Ðáp.

3) Hãy ca mừng Chúa, vì người đã làm những việc trọng đại; hãy công bố việc đó trong khắp hoàn cầu. Hỡi dân thành Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi. - Ðáp. 

   Alleluia: Lc 1, 45

Alleluia, alleluia! - Hỡi Trinh Nữ Maria, phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện. - Alleluia. 

   Phúc Âm: Lc 1, 39-56

"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

"Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

   Suy niệm:

  Đức Ma-ri-a vội vã đi thăm người chị họ ở thành Ain-Karim, một quãng đường dài mất đến ba bốn ngày đường, một đoạn đường khó khăn vì đi đến vùng núi. Vội vã là một đặc điểm nổi bật trong các nhân vật Kinh thánh khi được nghe loan báo Tin Mừng: các mục đồng vội vã ra đi (đến Bê-lem); Đức Ma-ri-a vội vã lên đường (đến Ain-Karim); hai môn đệ Em-mau vội vã trở lại Giê-ru-sa-lem; bà Ma-ri-a Mác-đa-la vội vã chạy về báo tin cho các tông đồ; hai ông Phê-rô và Gio-an vội vã chạy đến mồ... Tại sao lại vội vã nhỉ? Phải chăng vì Tin Mừng quá lớn tràn ngập tâm hồn làm quả tim họ đập mau hơn, bước chân họ nhanh hơn và phải vội vã, thậm chí phải chạy. Đức Kitô hiện diện nơi họ thúc bách họ phải vội vã loan báo niềm vui và an bình cho người khác.

   Cầu nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa thật sự là môn đệ Chúa khi chúng con thờ ơ với công tác loan báo Tin Mừng. Xin giúp chúng con biết noi gương Đức Ma-ri-a, vội vã đem Chúa đến cho người chung quanh. Amen.

Lòng thương Xót Chúa

   "Tôi sẽ không ngừng ca tụng Lòng Thương Xót Chúa." Trong bài thánh ca mùa Phục 'sinh này, vang vọng những lời Đức Maria đã thốt lên khi thăm viếng Bà Êlisabét, vi nội dung mang tính tiên tri thật đầy đủ: "Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người."

   Ngay lúc Chúa nhập thể, những lời này mở ra một viễn cảnh về lịch sử cứu độ. Sau khi Đức Kitô phục sinh, viễn cảnh này trở thành hiện thực và mang ý nghĩa cánh chung. Từ lúc ấy, trong gia đình nhân loại bao la, các thế hệ nối tiếp nhau, ngày càng đông hơn, và các thế hệ Dân Thiên Chúa cũng nối tiếp nhau, được ghi dấu thánh giá và sự phục sinh, tức là mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, là mặc khải tuyệt đối về lòng thương xót mà Đức Maria đã tuyên xưng nơi thềm cửa nhà người chị họ.

   Là Mẹ của Đấng Chịu Đóng Đinh, Đức Maria là người thấu hiểu thâm sâu nhất về mầu nhiệm Lòng Thương Xót Chúa. Với ý nghĩa đó, chúng ta gọi Mẹ là Mẹ của lòng thương xót.

Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày