Mùa Thường Niên

Thứ  Năm Tuần XIII

Lễ Thánh Tôma Tông Ðồ

Bài Ðọc I: Ep 2, 19-22

"Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các Thánh và là người nhà của Thiên Chúa: anh em đã được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ và các Tiên tri, có chính Ðức Giêsu Kitô làm Ðá góc tường. Trong Người, tất cả toà nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa, trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Xướng: 1) Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa! Hỡi ngàn dân, hãy ca tụng Người. - Ðáp.

2) Vì lòng từ bi Người vững bền trên chúng ta, và lòng trung kiên Người tồn tại đến muôn đời. - Ðáp.

Alleluia: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! - Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 24-29

"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Ðó là lời Chúa.

THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ

Chúng ta hãy để tương lai cho sự Quan Phòng

Của tình yêu tinh ròng

của Trái Tim Chúa,

Tình yêu đó đòi sự trung thành

trong những giây phút hiện tại của chúng ta.

Thánh Marguerite-Marie

"Bình an cho các con"

Theo các sự việc bên ngoài, ông Tôma từ chối tin vào ít là ba lời chứng: Lời chứng của người môn đệ Chúa Giêsu yêu quý, lời chứng của bà Maria Mácđala và lời chứng của mười Tông đồ... Ông cũng không thấy rằng ơn bình an của Chúa Giêsu đã có thể biến đổi các môn đệ. Ví như mọi người thấy, các cửa vẫn còn đóng kín! Tại sao ông Tôma lại đòi điều kiện để tin, trong khi niềm tin trước hết là một ân ban để đón nhận?

Cũng vậy, đối với sự bình an mà Đấng Sống Lại ban cho các môn đệ đang sợ hãi: "Bình an cho các con". Chúa Giêsu còn thêm: "Phúc cho ai không thấy mà tin". Nếu chúng ta muốn được hạnh phúc, hãy mở các cửa của trái tim và của trí khôn chúng ta ra, vô điều kiện và trong niềm tin cậy. Trong trường hợp còn yếu đuối, chúng ta có thể nói lại lời người cha của đứa con bị quỷ ám: "Tôi tin! Nhưng xin Thấy giúp lòng tin yêu kém của tôi!" (Mc 9,24).

Các nữ tu Biển Đức tại Đan viện Orbey Méditations- Panorama

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày