Mùa Thường Niên

Lễ Thánh Giacôbê, Tông đồ

   Bài Ðọc I: 2 Cr 4, 7-15

"Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chớ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu chúng ta đang sống, nhưng vì Ðức Giêsu, chúng ta luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta. Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em.

Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã chép rằng: "Tôi đã tin, nên tôi đã nói", và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Ðức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa. 

 

 

   Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðáp: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ; bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: "Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng". Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Ðáp. 

 

 

   Alleluia: Ga 15, 16

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại". - Alleluia. 

 

 

   Phúc Âm: Mt 20, 20-28

"Các con sẽ uống chén của Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài".

Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

Ðó là lời Chúa.

 

 

   Suy Niệm:

  Đã là người ai lại không muốn làm lớn, được mọi người trọng vọng và tôn vinh? Trong cuộc sống dường như ai cũng có khuynh hướng thích danh vọng, quyền lực. Nên cũng không ngạc nhiên khi thấy các môn đệ của Chúa Giêsu khao khát quyền lực và địa vị? Nên khi Giacôbê và Gioan xin mẹ mình đến nài xin với Chúa Giêsu cho họ một địa vị khi Ngài lên làm Vua cũng là chuyện thường. Họ muốn một sự trọng vọng và một vị trí nổi bật bên cạnh Chúa Giêsu khi Ngài lên làm Vua.

Chúa Giêsu đảo ngược danh vọng và quyền lực

Khi Chúa Giêsu mời gọi mười hai tông đồ quy tụ lại quanh Ngài và dạy cho họ về ý nghĩa quyền bính có lẽ họ rất bất ngờ về những điều Ngài nói! Chúa Giêsu đảo ngược thang giá trị quyền lực theo kiểu thế gian thường nghĩ. Ngài đảo ngược giá trị giữa chủ và tớ, đứng đầu và cuối chót! Ngài kết hợp quyền hành đi liền với tình yêu, địa vị với sự hy sinh, phục vụ với sự khiêm nhường. Quyền bính mà vắng bóng tình yêu sẽ nên độc đoán và mù quáng. Địa vị mà không biết tôn trọng người khác và quan tâm đến kẻ dưới mình sẽ trở nên thô lỗ. Phục vụ mà không có lòng quảng đại và sự hy sinh sẽ mất ý nghĩa và không còn giá trị.

Những ai muốn phục vụ cho Chúa Giêsu và để thực hiện quyền bính phục vụ cho Vương quốc của Chúa đều cần phải biết hy sinh. Không chỉ là hy sinh về thời gian, tiền bạc và nguồn lực nhưng là toàn bộ năng lực nơi con người và cuộc sống mà họ sở hữu!

Chúa Giêsu đã mời gọi người môn đệ theo Ngài hãy uống lấy chén đắng mà Thầy uống. Muốn là môn đệ của Chúa không cách nào hơn là đón nhận chén đắng Chúa trao nếu họ muốn hiển trị cùng Ngài trong vương quốc của Ngài. Chén đắng mà Chúa muốn nói đến chính là mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời của người môn đệ.

Có những chén đắng nào xảy đến trong cuộc đời của chúng ta? Có người môn đệ theo Chúa phải chịu đau khổ nơi thể xác và đau đớn vì những bách hại. Nhưng với người khác đó là một đòi hỏi thường xuyên và lâu dài để biết bỏ đi những thói quen xấu, những đam mê bất chính, những cám dỗ, những hy sinh hàng ngày. 

Cách của Chúa Kitô là yêu thương và phục vụ

Người môn đệ của Chúa Giêsu phải sẵn sàng hy sinh những nhu cầu lớn nhỏ mỗi ngày và thậm chí phải hy sinh cả máu mình để làm chứng cho Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Điều gì giúp cho những hy sinh kia trở thành niềm vui chứ không phải là một gánh nặng? Đó chính là tình yêu “tình yêu mà Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5: 5). Một vị thánh Giáo phụ đã diễn tả điều này như sau: “Phục vụ là làm cho Nước Chúa Kitô trị đến”. Chúng ta được mời gọi chia sẻ để triều đại của Thiên Chúa trị đến bằng chính đời sống phục vụ khiêm tốn và yêu thương của mình. Bạn có sẵn sàng hy sinh để phục vụ người khác như Chúa Giêsu dạy và nên gương mẫu cho chúng ta chưa?

 

 

   Cầu nguyện :

  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho con nên người phục vụ cho triều đại Chúa. Xin cho con biết phục vụ chứ đừng để mình được phục vụ. Xin ban cho con một tâm hồn quảng đại trao dâng và phục vụ trong niềm vui vì lợi ích cho Chúa và Hội Thánh.

Thánh Giacôbê, Tông đồ

Nơi cánh đồng ngàn sao

   Hôm nay chúng ta mừng Lễ Thánh Giacôbê, vị tông đồ mà thân xác đã được dòng nước đưa đẩy cách kỳ diệu đến vùng Galixia, nơi cánh đồng ngàn sao Compostella. Từ bao thế kỷ nay, "con đường hành hương" đã lôi kéo biết bao người mong đi tìm ánh sáng nội tâm, trong ý định kín ẩn của Thiên Chúa.

   Người ta đã bước theo chân Đức Kitô như thế đó, trong tiết tròi mùa hè ấm áp. Tin mừng cũng đã đến với chúng ta như thế đó: qua ánh mắt, qua tấm lòng, trong những bước chân và trong tình huynh đệ giữa các khách hành hương.

   Nếm cảm niềm vui gặp gỡ Đức Kitô, giữa lòng những cuộc gặp gỡ thân tình mùa hè, hay trong bầu khí an bình, hoặc trong muôn ngàn cách thức khác, theo bước chân hành hương!... Mùa hè cũng là thời gian dành cho Thiên Chúa!

Jacques Nieuviarts

Câu nguyện trong Hội thánh (Bayard)

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày