Mùa Thường Niên

Ngày 11 tháng 6

Thánh Banaba, tông đồ

Bài Ðọc I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3

"Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa; Barnaba vốn là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. Và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarxê tìm Saolô. Gặp được rồi, liền đưa Saolô về Antiôkia. Cả hai ở lại tại Hội Thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo; chính tại Antiôkia mà các môn đệ lần đầu tiên nhận tên là "Kitô hữu".

Bấy giờ trong hội thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thư ấu, và Saolô.

Ðang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: "Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định". Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3a. 3cd-4. 5-6

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ trước mặt chư dân (c. 2a).

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành đối nhà Israel. - Ðáp.

3) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng tôi. Toàn thể địa cầu hãy hân hoan mừng Chúa, hãy vui mừng hoan lạc và đàn ca. - Ðáp.

4) Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm thụ, với đàn cầm thụ, với nhạc cụ râm ran: Hãy thổi sáo và rúc tù và, hân hoan trước thánh nhan Chúa là Vua. - Ðáp. 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Thiên Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang của các Tông đồ ca ngợi Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 10, 7-13

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

"Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

"Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: "Bình an cho nhà này". Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con".

Ðó là lời Chúa.

Thánh banaba, Tông đồ

"Hãy lên đường!"

Một ông Giuse nào đó, môn đệ của giờ đầu tiên sau buổi Ngũ Tuần tràn trề ơn thánh, đã thực hiện không sai một chữ, chương trình mục vụ của Chúa Giêsu: "Hãy lên đường!". Sách Công vụ Tông đồ đã giới thiệu ông như một mẫu người bị khuất phục bởi tình yêu Chúa Giêsu, ông đã lao mình vào việc loan báo Tin Vui Phục Sinh "đã được ban cho mọi người cách nhưng không". Được hoàn toàn giải phóng, ông đã có thể "lên đường", không chút hành lý dư thừa, với người bạn đồng hành mà Thánh Thần sẽ chỉ định cho ông.

Các Tông đồ đã gán cho ông cái tên do các đức tính của ông: Là Banaba, "đứa con của lòng dũng cảm". Quả thật, ông đã ra đi tức khắc phân định những ân huệ cho một người mới hoán cải, là ông Saolô thành Tácxô; ông đã rũ bỏ cho Saolô những nỗi sợ chính đáng đang vây bủa ông ta, và cả hai, họ đã được sai đi cho một sứ mạng truyền giáo lớn tại đất của dân ngoại. Ông đã mang sự bình an của Đấng đã Phục Sinh cho những ai có thể đón nhận tại vùng Tiểu Á và sẽ đến thiết lập bình an tại Giêrusalem, trong cộng đồng non trẻ của các Kitô hữu..

Banaba, "Người con của lòng dũng cảm", xin ông cũng dũng cảm với chúng tôi, bằng cách thúc đẩy chúng tôi bỏ "quê hương" mình, để "lên đường" đến với những con người của mọi chân trời!

Một nữ tu dòng Carmel de Frileuse

La Croix

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày