Sinh hoạt Hội Thân Hữu Đồng Công

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

 

 

Kỷ Niệm

Cuộc Hội Ngộ Thân Hữu Đồng Công

4-7/9/2015

Năm Đời Thánh Hiến 2015

40 Năm Tha Hương Về Nguồn (1975-2015)

 

 

Tập Sách này được thực hiện

Sáng Kiến: Hội Trưởng THĐC Lưu Chủ/Bạch

Văn Liệu: do Anh Lưu Chủ/Bạch cung cấp

Dữ Liệu: chính yếu từ Anh Nguyễn Quang Thiều, CMC và Anh Phạm Minh Vận, CMC

Hình bìa 1 và hình trang 1: THĐC Phạm Tiến VN

Tuyển Hợp & Trình Bày: Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

Bảo trợ in ấn 200 tập sách: Cao-Bùi Thúy-Nga

Biệt tặng: Nội bộ THĐC và Quí CMC liên hệ (Xem tiếp)


DI SẢN MỘT THÂN HỮU

Matthêu M. Nguyễn Minh Tri

Từ lâu muôn cõi lòng thiện chí muốn nhóm lên nheo lửa THÂN HỮU những người Đồng Công đã xa Đoàn, nhưng chưa bao giờ thành hình. Ngày nay đã thấy thuận tiện, Anh Cả quyết định triệu tập toàn thể anh em Cựu Đồng Công đã Khấn, Tập, Đệ Tử Sinh để thành lập HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG hầu giúp anh em tiếp giữ tinh thần Đồng Công nơi xã hội, và phát huy tinh thần truyền giáo trong môi trường sống.

  Công tác tiến hành việc triệu tập Ngày Đại Hội được ủy thác cho một Ban Tổ Chức gồm có:

  Chủ Tịch: Anh Nguyễn Trung Giáo

  Phó Chủ Tịch, kiêm liên lạc: Anh Đinh Quang Trí

  Phó Chủ Tịch sinh hoạt: Anh Đinh Chí Cương

  Và một số ban khác do Anh Em Cựu ĐC đảm nhận.

  Nơi tổ chức Ngày Đại Hội đặt tại Lưu Xá Đồng Công, Thủ Đức, với ban chuẩn bị gồm 14 anh em, nhóm này lo chỉnh trang nhà cửa, nhóm kia trang trí hội trường, nhóm khác lo tiện nghi sớm tối… Để Ngày Đại Hội thêm phần chu đáo, Ban Tổ Chức thành lập một ban yểm trợ gồm các thành viên:

(Xem tiếp)


 

Lễ Tiễn Đưa LH Linh Mục Anrê Maria Đỗ Linh Sáng,

Linh Hướng Nhóm THĐC Nam California (2016-2019)

 

Anh qua đời vào lúc 11:35 pm Đêm Thứ Sáu 24/5/2019 tại Corona California.

Anh là người thứ 3 trong số anh em dòng CRM phục vụ ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con (có từ 1985) qua đời ở California:

Anh Nguyễn Thế Quyền 1996 - Lớp Khấn VI; Anh Nguyễn Huy Chương 2009 - Lớp Khấn V; và Anh Đỗ Linh Sáng 2019 - Lớp Khấn II;

Ngoài ra còn 3 anh cũng phục vụ ở Đền Thánh nhưng vì yếu bệnh đã phải về trụ sở chi dòng rồi qua đời ở đó:

Anh Trần Trọng Tín 1991 - Lớp Khấn V; Anh Bùi Anh Tuấn 2007 - Lớp Khấn III; Anh Đỗ Minh Vạn 2012 - Lớp Khấn II; Anh Trần Minh Duệ 2014 - Lớp Khấn XI (Xem tiếp)

 


HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC
Hậu Sự LH Đaminh Nguyên Kha
Thứ Năm 26/7/2018: Viếng Xác, Cầu Nguyện và
Thánh Lễ ở Nhà Thờ Saint Columban GP Orange CA (Xem tiếp)