Sinh hoạt Thân Hữu Đồng Công

 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

 

Quí THĐC rất thân thương của em,

 

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng 10/2019, Tháng Mân Côi Mẹ cũng là Tháng Truyền Giáo của Giáo Hội, em xin gửi đến Quí THĐC thân yêu của em Lịch Sinh Hoạt hằng tháng như thường lệ, Tháng 11/2019, trong đó bao gồm những sự kiện lịch sử của Hội Dòng hay của THĐC để chúng ta tạ ơn và nhớ ơn, ngày qua đời của anh em THĐC và chi dòng để chúng ta tưởng nhớ cũng như cầu nguyện, ngày lễ Mẹ để chúng ta biệt tôn Mẹ, kể cả ý chỉ của ĐTC cho chính Tháng 11/2019 này để chúng ta hiệp thông cầu nguyện với ngài và chung Giáo Hội.

 

Trong Tháng 11/2019, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện theo ý ĐTC trong tháng (1), cùng nhau mừng Lễ Mẹ trong Tháng (2), cúng nhau tạ ơn Chúa về các biến cố lịch sử của dòng và của THĐC (3), và tưởng niệm anh em quá cố của chúng ta, nhất là trong Tháng 11 tưởng nhớ Các Linh Hồn hằng năm này (4).

 

 1-     Cầu Nguyện theo ý ĐTC trong tháng 

cầu cho

Việc thông đạt và hòa giải

Xin cho tinh thần truyền đạt, gặp gỡ và hòa giải được thể hiện ở Cận Đông,

nơi các cộng đồng tôn giáo đa dạng đang cùng nhau chung sống

2- Mừng các Lễ Mẹ trong Tháng 9  

 

- Ngày 4: Lễ Mẹ Huấn Thánh, lễ của riêng Dòng (nếu không trùng vào Chúa Nhật)

- Ngày 21: Lễ nhớ Đức Mẹ Dâng Mình: Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội IV - 1958; đội VII – 1963; và Quan Thày Đội V

3- Tạ ơn Chúa về các biến cố lịch sử của dòng

 

- Ngày 7: Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (CMC: Congregatio Matris Co-Redemptricis) được đổi tên thành Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM: Congregatio Redemptoris Matris), một danh xưng được Tòa Thánh gợi ý, và được thông báo chính thức theo văn thư thông báo vào chính ngày hôm nay của Tổng Tu Nghị VII (4-6/11/2016) - xin xem Văn Thư ở cuối email này

- Cuối tháng 11-1955: Dòng di chuyển về Thủ Ðức, kiến thiết trên một quả đồi rộng hơn 30 mẫu tây, và bắt đầu một giai đoạn mới    

 

4- Tưởng niệm anh em quá cố của chúng ta

 

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Boniphaxio Trần Ngọc Trác, THĐC Đội 8 qua đời ở Florida vào khoảng 1992, không nhớ ngày (nên được bao gồm vào ngày Lễ Các Đẳng hôm nay)            

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Giuse Maria Nguyễn Đình Thuyết (Cộng Sự), qua đời năm 1986 ở Carthage MO, hưởng thọ 66 tuổi.

- Ngày 4: Tưởng nhớ Anh Linh Mục  Tôma Aquinô Sinh Nhật Mẹ Trần Thế Hào, CRM Đội VII, qua đời năm 1984 ở Carthage MO, hưởng thọ 84 tuổi

- Ngày 7: Tưởng nhớ Anh Batôlômêô Mẹ Mân Côi Phạm Ân Sử, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.

 

- Ngày 14: Tưởng nhớ Anh Henrico Maria Nguyễn Minh Hán, CRM Đội X, qua đời năm 2018, ở Carthage, MO hưởng thọ 65 tuổi

- Ngày 18: Tưởng nhớ Anh Nguyên Tổng Vụ Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CRM Đội II, qua đời ở Nhà Mẹ VN năm 2017, hưởng thọ 86 tuổi.  

- Ngày 26: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Cyrilô Sinh Nhật Mẹ Vũ Thanh Thiên, CRM Đội I, qua đời năm 2002 ở Carthage MO, hưởng thọ 82 tuổi, và 

                 Tưởng nhớ Anh Giuse Phạm Đức Hữu, tức Anh Lưu THĐC đội 9A, qua đời năm 2010 tại Arlington, TX. 

- Ngày 29: Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Bệnh Nhân Trịnh Văn Chí, CRM đội I, qua đời năm 2008, ở Carthage, MO hưởng thọ 85 tuổi và   

                 Tưởng nhớ sinh nhật Anh QP, con người được sinh ra vào ngày này năm 1906, và được tuyển chọn để lập dòng Việt Nam đầu tiên cho người Việt Nam có Thánh như Tây phương và để truyền giáo cho Việt Nam cùng các nước Á Đông.

Xin cám ơn quí THĐC của em đã bỏ giờ ra theo dõi Lịch Sinh Hoạt hằng tháng em phổ biến qua email. Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc dẫn chúng ta đến với Chúa bằng đức tin tuân phục của Mẹ, nhờ đó chúng ta tiếp tục Sống Thánh Chứng Nhân giữa đời theo Lý Tưởng Thánh Đồng Công bằng đức ái trọn hảo. Amen. 


em tâm phương