Sinh hoạt Thân Hữu Đồng Công

Tháng 10

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

cầu cùng

Chúa Thánh Linh

Xin cho hơi thở của Thánh Linh

tác sinh một "mùa xuân" truyền giáo mới trong Giáo Hội

                

 

Linh Mục Nguyễn Đức Nhuận (đội 10) Taiwan và Anh Linh Mục Nguyễn Đình Trưng (đội 10) Rockport, TX dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

               

- Ngày 1: Lễ Thánh Therese Hài Đồng Giêsu

                Mừng quí chị có Thánh Therese Hài Đồng Giêsu là quan thày.

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh nguyên Tuyên Úy THĐC Ephrem Vũ Khiêm Cung, CRM đội VI, qua đời

                năm 2009 ở Carthage, MO, hưởng thọ 69 tuổi

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Micae Mẹ Thiên Chúa Trần Minh Duệ, CRM đội XI, qua đời năm 2014, ở

                 Carthage, MO hưởng dương/thọ 61 tuổi.

- Ngày 7: Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: Đội IX C – 1970

               Quan Thày Đội IX


 

- Ngày 15: Tưởng niệm Anh Carôlô Bôrômêô Mẹ Mân Côi Đinh Quang Bá, THĐC đội 9B qua đời ở

               Carthage MO năm 1982, hưởng dương 31 tuổi

- Ngày 17: Tưởng nhớ Anh Athanasiô Mẹ Thiên Chúa Bùi Anh Tuấn, CRM đội III, qua đời năm

                2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

Ngày 25: Năm 1980, qua văn thư số 4931, Bộ Truyền giáo thành lập Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa

                 Kỳ. Linh mục Banabê M. Nguyễn Đức Kiên làm Giám tỉnh đầu tiên. Trong Văn thư này,     

                 Toà Thánh cũng ủy thác cho Tỉnh Dòng "phụ trách phục vụ đồng bào Việt nam tị nạn tại

                 Hoa Kỳ".


 

(VỚI TÂM TÌNH TRI ÂN CẢM TẠ, CHÚNG TA HÃY ĐỌC LẠI NHỮNG LỜI CỦA ĐỨC CHA BERNARD LAW, VỊ ĐẠI ÂN NHÂN CỦA DÒNG ĐÃ GIỚI THIỆU VỀ CHI DÒNG VỚI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VN HẢI NGOẠI Ở CUỐI EMAIL NÀY)


 


 

- Ngày 31: Kỷ niệm biến cố ĐTC Piô XII hiến dâng cả loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 

                 Tội Mẹ Maria lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội

      Tưởng niệm Chị Nguyễn Hồng Thanh, phu nhân của Anh Bùi Đức Doãn THĐC Đội IXC ở 

      Portland OR qua đời 2016

 

 


LỜI GIỚI THIỆU TỈNH DÒNG ĐỒNG CÔNG

CỦA ĐGM. BERNARD F. LAW

GIÁO PHẬN SPRINGFIEL - CAPE GIRARDEAU, MISSOURI

GỬI ĐỘC GIẢ NGUYỆT SAN TRÁI TIM ĐỨC MẸ

(NSTTĐM. SỐ 41, NĂM 1981)

                    

Thật là vui mừng và sung sướng biết bao, khi tôi được chính thức tiếp nhận các Linh Mục và Tu Sĩ

                       

DÒNG ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG VÀO GIÁO PHẬN SPRINGFIELD - CAPE GIRARDEAU, MISSOURI.

Đây là dịp thứ hai những người Hiến thân cho Chúa này được tiếp nhận vào cộng đồng Công Giáo Miền Nam Missouri. Cách đây năm năm (5/6/1975), khi biết rằng có một số phần tử DÒNG ĐỒNG CÔNG trong lớp người VIỆT NAM tị nạn tại trại tạm cư Fort Chaffee, Arkansas, chính tôi là người được vinh dự giúp đỡ họ tìm nơi tạm trú là một CHỦNG VIỆN bỏ trống sau Mùa Hè 1971, thuộc Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), Carthage, Missouri.                  

                         

Tôi hân hoan thông báo cùng quí vị  rằng nơi tạm trú trên nay đã trở thành TRỤ SỞ TRUNG ƯƠNG  CỦA  DÒNG ĐỒNG CÔNG, TẠI USA (tháng 5/1981, Cha Donald F. Bargen, OMI, Giám Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, vị bàn giao cơ sở tại Carthage, Missouri, cho Dòng Đồng Công)

                         

Mới đây, Tòa Thánh (Holy See) vừa chấp nhận " THÀNH LẬP TỈNH DÒNG  ĐỒNG CÔNG ", Tại Hoa Kỳ (qua Văn thư ký ngày 25/10/1980).  Do đó, lại một lần nữa tôi được hân hạnh rộng mở cánh tay đón tiếp các Linh Mục và Tu Sĩ  DÒNG  ĐỒNG CÔNG trong hoàn cảnh mới của họ, như là một hợp thành của  GIÁO HỘI HOA KỲ và một  thành phần vĩnh viễn của GIÁO PHẬN SPRINGFIELLD - CAPE GIRARDEAU, MISSOURI.      

               

Các Linh Mục và Tu Sĩ của Hội Dòng sắp hoàn thành việc tạo mãi lại Tru sở, nhờ đó họ sẽ là chủ quyền  toàn thể khu vực CHỦNG VIỆN, tại carthage, Missouri, nơi mà họ đã sinh hoạt 5 năm qua (1975- 1980).      

                

Khi Tòa Thánh báo cho tôi hay là "CỘNG ĐOÀN ĐỒNG CÔNG", HOA KỲ cần phải trở thành một TỈNH DÒNG" tự lập, Tòa Thánh cũng qui định  rằng: "Tỉnh Dòng" này, có trách nhiệm Tông Đồ lo đến đời sống thiêng liêng của những người CÔNG GIÁO VIỆT NAM đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Trách nhiệm đó sẽ đặt thêm gánh nặng  cho những nguồn tài chính  vốn đã eo hẹp của Hội Dòng.

                          

SỰ QUAN PHÒNG YÊU THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA, đã đưa người Việt Nam đến Hoa Kỳ và đã xếp đặt để các Linh Mục và Tu Sĩ  DÒNG ĐỒNG CÔNG cũng có mặt tại đây hầu chăm sóc nhu cầu thiêng liêng của họ. Cũng chính sự "QUAN PHÒNG ĐÓ" sẽ cung ứng việc hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho Hội Dòng Đồng Công.

                          

Tôi xin mời gọi và khuyến khích những người CÔNG GIÁO VIỆT NAM hiện sống tại Hoa Kỳ nên quảng đại giúp đỡ và ủng hộ HỘI DÒNG ĐỒNG CÔNG trong dịp đặc biệt này cả về Tinh thần lẫn vật chất, dưới hình thức "CẦU NGUYỆN và HY SINH"  Những lời cầu nguyện và rộng lòng đóng góp của quí Vị sẽ làm vững chắc sứ mạng cần được tiếp tục của các Linh Mục và Tu Sĩ  Việt Nam đối với Đồng bào yêu dấu của họ tại Hoa Kỳ trong những tháng năm tới đây.

                           

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Quí Vị.

Chân thành kính chào Quí Vị trong Chúa Kitô.

                       

+ Bernard F. Law

 

Giám Mục Giáo Phận Springfield - Cape Girardeau, Missouri