Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Chúng ta vẫn đang sống vừa trong  Năm Thánh Giuse (8/12/2020-2021) vừa Năm Gia Đ́nh Niềm Vui Yêu Thương (19/3/2021 - 26/6/2022).

Và chúng ta cũng đă t́m hiểu về Thánh Giuse theo lư thuyết, căn cứ vào Tông Thư Tấm Ḷng Người Cha của ĐTC Phanxicô, tất cả 10 bài.

Giờ đây chúng ta qua những câu truyện đời thường được Thánh Cả chuyển cầu cứu giúp cho những ai sống đời hôn nhân gia đ́nh trải qua gian nan khốn khó kêu cầu Ngài.

Sau đây là cái link để chúng ta theo dơi:
 

Thánh Giuse cứu giúp Đời Sống Hôn Nhân Gia Đ́nh - Các Tích Truyện Chọn Lọc  
 

NamThanhGiuse.12-CuuGiupDoiSongHonNhanGiaDinh-TruyenKe.mp3 
 

https://youtu.be/0kez1MxwS5I
 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh