Trọng Kính Cộng Đồng dân Chúa,

 

Trong khi chúng ta cùng với Giáo Hội gần kết thúc Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si (24/5/2020 - 2021),

th́ chúng ta lại mới bắt đầu Năm Gia Đ́nh Niềm Vui Yêu Thương (19/3/2020 - 26/6/2021), 

đồng thời chúng ta mới qua được gần nửa Năm Thánh Giuse (8/12/2020 - 2021).

Chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành việc học hỏi Thông Điệp Laudato Si nội trong tuần này trước khi Năm Laudato Si bế mạc.

Chúng ta sẽ tích cực hưởng ứng và đáp ứng theo ư nguyện của ĐTC Phanxicô trong Năm Gia Đ́nh Niềm Vui Yêu Thương.

C̣n về Năm Thánh Giuse, bao giờ có thể, chúng ta vẫn trở lại, như lần này, vào chính ngày Thứ Tư Đầu Tháng kính Thánh Giuse:

với đề tài: Thánh Giuse - Bảy Danh Hiện Nguyện Cầu Mới, như ở cái link cả bài viết, lẫn bài nói là youtube sau đây:
 


 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh